Apurahan saajalle

Tutustu ystävällisesti apurahan saajaa koskeviin velvoitteisiin ja muihin ohjeisiin.

Apurahan saajan sosiaaliturva ja ilmoitus verottajalle

Henkilökohtaisen apurahan saaja on tietyin edellytyksin velvoitettu hankkimaan itselleen ja työryhmälleen lakisääteisen sosiaaliturvan Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA:n kautta. Apurahan saajan on ilmoitettava vastaanottamansa apuraha veroilmoituksessaan. Jos apurahaa myönnetään avustavan henkilöstön palkkaukseen, on apurahan saaja velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksistä ja muista lakisääteisistä työnantajan velvoitteista. Säätiö on velvoitettu ilmoittamaan henkilöille myönnetyt apurahat verottajalle. Apurahan saajan ja säätiön välille ei synny työsuhdetta. Lue lisää lakisääteisestä sosiaaliturvasta täältä.

Apurahan maksatus

Apuraha maksetaan yhdellä kertaa. Jättääksesi maksatuspyynnön, kirjaudu apurahojen verkkopalveluun samoilla tunnuksilla, joilla olet jättänyt hakemuksen. Apuraha voidaan maksaa aikaisintaan myönnöstä seuraavan tammikuun viimeisellä viikolla ja viimeistään seuraavassa syyskuussa. Jos apurahaa ei ole vastaanotettu tähän mennessä, katsomme apurahan peruuntuneeksi. Joissakin poikkeustapauksissa apuraha maksetaan useammalle tilille jaettuna. Huomaathan, että apuraha on tarkoitettu käytettäväksi myöntövuotta (myöntö tapahtuu joulukuussa) seuraavan kalenterivuoden aikana. Tekemällä maksatuspyynnön sitoudut jättämään selvityksen.

Apurahan hallinnointi

Tieteellisiin tutkimuksiin tutkimusryhmille myönnetyt apurahat tulee ensisijaisesti luovuttaa yliopistojen tai tutkimuslaitosten hallinnoitaviksi.

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan saajan on annettava käyttöjakson päätyttyä säätiölle kirjallinen selvitys myönnetyn apurahan käytöstä. Jos kyseessä on useampivuotinen apuraha, selvitys on kuitenkin annettava enintään vuoden välein. Selvityksessä tulee noudattaa samaa erittelyä, kuin on käytetty myöntämispäätöksen pohjana olleessa hakemuksessa. Selvityksen voi toimittaa sähköpostitse säätiön asiamiehelle.

Rahoittajan mainitseminen hankkeen viestinnässä

Toivomme, että apurahan saaja mainitsee viestinnässään Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön hankkeen rahoittajana. Löydät säätiön ladattavat logot täältä.

Apurahan takaisinperintä

Säätiön myöntämä rahoitus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon apurahaa on haettu. Jos hankkeen sisältöön tai työryhmän jäseniin tulee muutoksia, tulee hankkeen johtajan olla yhteydessä säätiöön ja neuvotella muutoksista.

Jos apurahaa ei ole käyttöajan loppuun mennessä käytetty haettuun ja myöntöpäätöksen mukaiseen tarkoitukseen, on säätiö niin päättäessään oikeutettu katsomaan apuraha osittain tai kokonaan peruuntuneeksi ja perimään sen takaisin.

Apurahoista tiedottaminen

Myönnetyt apurahat julkaistaan säätiön verkkosivulla (saajan nimi ja titteli, hankkeen nimi ja summa) sekä mahdollisessa muussa säätiön tiedotuksessa.