Apurahan saajalle

Tutustu ystävällisesti apurahan saajaa koskeviin velvoitteisiin ja muihin ohjeisiin.

Apurahan saajan sosiaaliturva ja ilmoitus verottajalle

Henkilökohtaisen apurahan saajana olet tietyin edellytyksin velvoitettu hankkimaan itsellesi ja työryhmällesi lakisääteisen sosiaaliturvan Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA:n kautta. Apurahan saajana sinun on ilmoitettava vastaanottamasi apuraha veroilmoituksessasi. Jos apurahaa myönnetään avustavan henkilöstön palkkaukseen, olet apurahan saajana velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksistä ja muista lakisääteisistä työnantajan velvoitteista. Säätiö on velvoitettu ilmoittamaan kaikki henkilöille myönnetyt apurahat verottajalle. Apurahan saajan ja säätiön välille ei synny työsuhdetta. Lue lisää lakisääteisestä sosiaaliturvasta täältä.

Apurahan maksatus

Maksamme apurahan yhdellä kertaa. Jättääksesi maksatuspyynnön, kirjaudu apurahojen verkkopalveluun samoilla tunnuksilla, joilla olet jättänyt hakemuksen. Voimme maksaa apurahan aikaisintaan myönnöstä seuraavan tammikuun viimeisellä viikolla ja viimeistään seuraavassa syyskuussa. Jos et ole ottanut vastaan apurahaa tähän mennessä, katsomme apurahan peruuntuneeksi. Joissakin poikkeustapauksissa voimme maksaa apurahan useammalle tilille jaettuna. Huomaathan, että apuraha on tarkoitettu käytettäväksi myöntövuotta (myöntö tapahtuu joulukuussa) seuraavan kalenterivuoden aikana. Tekemällä maksatuspyynnön sitoudut toimittamaan selvityksen apurahan käytöstä.

Apurahan hallinnointi

Tieteellisiin tutkimuksiin tutkimusryhmille myönnetyt apurahat tulee ensisijaisesti luovuttaa yliopistojen tai tutkimuslaitosten hallinnoitaviksi.

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan saajana sinun on annettava käyttöjakson päätyttyä säätiölle kirjallinen selvitys myönnetyn apurahan käytöstä. Jos kyseessä on useampivuotinen apuraha, selvitys on kuitenkin annettava enintään vuoden välein. Selvityksessä noudata samaa erittelyä kuin olet käyttänyt myöntämispäätöksen pohjana olleessa hakemuksessa. Selvityksen voit toimittaa sähköpostitse säätiön asiamiehelle.

Rahoittajan mainitseminen hankkeen viestinnässä

Toivomme, että apurahan saaja mainitsee viestinnässään Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön hankkeen rahoittajana. Löydät säätiön ladattavat logot täältä. Jos käytät viestipalvelu X:ää, merkitse meidät rohkeasti julkaisuihisi @SohlberginS.

Apurahan takaisinperintä

Myöntämämme rahoitus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon hakenut olet apurahaa. Jos hankkeen sisältöön tai työryhmän jäseniin tulee muutoksia, tulee hankkeen johtajan (hakijan) olla yhteydessä säätiöön ja neuvotella muutoksista.

Jos apurahaa ei ole käyttöajan loppuun mennessä käytetty haettuun ja myöntöpäätöksen mukaiseen tarkoitukseen, on säätiö niin päättäessään oikeutettu katsomaan apuraha osittain tai kokonaan peruuntuneeksi ja perimään sen takaisin.

Apurahoista tiedottaminen

Julkaisemme myönnetyt apurahat säätiön verkkosivulla (saajan nimi ja titteli, hankkeen nimi ja summa) sekä mahdollisessa muussa säätiön tiedotuksessa.