Perustajat

Juristipariskunta Päivikki Tulenheimo-Sohlberg ja Sakari Sohlberg perustivat keväällä 1988 nimeään kantavan säätiön auttaakseen heikoimmassa asemassa olevia. Pariskunta oli aktiivisesti mukana säätiön toiminnassa aina kuolemaansa saakka.

Esittelijäneuvos Päivikki Tulenheimo-Sohlberg 

Päivikki Tulenheimo-Sohlberg syntyi Helsingissä 6.4.1913. Hänen vanhempansa olivat professori Antti Tulenheimo ja näyttelijä Lilli Horsma (Högdahl). Antti Tulenheimo toimi merkittävissä valtiollisissa ja kunnallisissa viroissa, sittemmin esimerkiksi Helsingin yliopiston kanslerina sekä ensimmäisenä Helsingin ylipormestarina.

Varatuomarina Päivikki Tulenheimo-Sohlbergin lakimiesura alkoi asianajajana. Koko 31-vuotisen virkauransa hän toimi Korkeimman oikeuden palveluksessa, valtaosan esittelijäneuvoksena. Ammatillisen järjestötoiminnan puolella mainittakoon hänen 33-vuotinen panoksensa Suomen Kriminalistiyhdistyksen hallituksessa.

Päivikki Tulenheimo-Sohlberg osallistui myös aktiivisesti muuhun järjestötoimintaan, alkaen Hämäläisen osakunnan ja Suomen Ylioppilaskuntien Liiton luottamustoimista. Erityisen läheistä hänelle oli kolme vuosikymmentä kestänyt toiminta Automobiiliklubin ja Autoliiton hallituksissa.

Päivikki Tulenheimo-Sohlberg kuoli 88-vuotiaana kotonaan 2.6.2001.

Oikeusneuvos Sakari Sohlberg

Sakari Sohlberg syntyi Helsingissä 6.6.1907. Hän oli vuorineuvos Wilhelm Sohlbergin ja Valma Lietzénin poika. Elämäntyönsä vuorineuvos Wilhelm Sohlberg teki Oy G.W. Sohlberg Ab:n toimitusjohtajana.

Lakitieteen lisensiaattina Sakari Sohlberg teki merkittävän virkauransa Sotaylioikeudessa, Turun ja Helsingin hovioikeuksissa sekä Korkeimman oikeuden jäsenenä vuodesta 1957 eläkkeelle jäämiseensä vuonna 1975 asti. Sakari Sohlberg osallistui aktiivisesti myös järjestötoimintaan toimien toista vuosikymmentä puheenjohtajana Suomen Lakimiesliitossa. Lisäksi hän johti puhetta mm. Sotilaslakimiehet ry:ssä ja Pohjoismaisen lakimieskokouksen Suomen johtokunnassa.

Sakari Sohlberg vaikutti aktiivisesti myös talouselämässä. Hänen keskeisimät luottamustehtävänsä olivat puheenjohtajuudet sukuyrityksen, Oy G.W.Sohlberg Ab:n hallituksessa 33 vuoden ajan sekä Oy Raken johtokunnassa 26 vuoden ajan.

Sakari Sohlberg kuoli 93-vuotiaana kotonaan 25.11.2000.