Apurahan hakijalle

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö tukee apurahoin lääketieteellistä tutkimusta, joka edistää lasten ja nuorten tai ikääntyneiden ja vanhusten hyvinvointia. Seuraava apurahahaku järjestetään syksyllä 2024.

Mihin myönnämme apurahaa?

Tuemme apurahoin lääketieteellistä tutkimusta, joka edistää

  • lasten ja nuorten hyvinvointia
  • ikääntyneiden ja vanhusten hyvinvointia

Säätiö tukee sekä kliinistä tutkimusta että perustutkimusta.

Tuemme perusopintojen jälkeistä tutkimusta, kuten väitöskirjatöitä, väitöskirjan jälkeistä tutkimusta ja tutkimusryhmiä. Säätiö tukee ensisijaisesti tutkijan virkavapautta, apuhenkilöstön palkkausta sekä välittömiä tutkimuskustannuksia, kuten laboratorio- ja vastaavia kustannuksia. Painotamme väitöskirjan jälkeistä tutkimusta.

Apurahat ovat hankekohtaisia. Emme siis lähtökohtaisesti tue tieteellistä yksikköä yleisesti tai osallistu hallinnon yleiskuluihin.

Säätiö ei enää järjestä apurahahakua kolmannen sektorin hankkeille, vaan on käynnistänyt rahoitusohjelman, johon se on valinnut mukaan eri kolmannen sektorin toimijoita. Lue lisää täältä.

Säätiö ei lähtökohtaisesti tue matka- tai kokouskuluja tai painatuskustannuksia.

Huomaathan, että hakijan on pystyttävä osoittamaan tutkimuksen yhteys lasten ja nuorten tai ikääntyneiden ja vanhusten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Apurahat ovat hankekohtaisia. Emme siis lähtökohtaisesti tue tieteellistä yksikköä yleisesti tai osallistu järjestöjen hallinnon yleiskuluihin.

Apurahahaussa voi hakea apurahaa vain lääketieteelliseen tutkimukseen, joka edistää lasten ja nuorten tai ikääntyneiden ja vanhusten hyvinvointia. Säätiö ei enää järjestä apurahahakua sosiaalisille hankkeille, vaan on käynnistänyt rahoitusohjelman, johon se on valinnut mukaan eri kolmannen sektorin toimijoita. Lue lisää täältä.

Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa hakuaikana. Täytä verkkopalvelussa hakulomakkeet, täydennä vaadittavat tiedot ja liitteet sekä lähetä hakemus verkkopalvelun kautta.

Hakemusta ei tarvitse tehdä yhdellä kertaa. Voit palata täydentämään ja viimeistelemään luonnosta hakuajan puitteissa siihen asti, kun olet lähettänyt hakemuksen. Emme ota vastaan myöhästyneitä tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia.

Ilmoitamme kaikille hakijoille apurahapäätöksistä joulukuun alussa. Maksamme apurahan pääasiassa yhdessä erässä. Voimme maksaa apurahan aikaisintaan seuraavan vuoden tammikuun puolessa välissä ja viimeistään lokakuussa.

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt, joilla on y-tunnus.

Säätiöltä voi hakea apurahaa Suomessa tapahtuvaan työskentelyyn tai Suomessa toteutettaviin hankkeisiin.

Säätiön myöntämät apurahat ovat vapaamääräisiä. Haettavaa summaa suunniteltaessa tarkka ja hyvin perusteltu budjetti ovat avainasemassa. Yhdelle hakijalle voidaan kuitenkin myöntää korkeintaan 60 000 euroa yhdelle vuodelle käytettäväksi.

Myönnämme pääasiassa yksivuotisia apurahoja. Voimme myöntää harkinnan mukaan muutamia useampivuotisia apurahoja.

Myönnämme pääasiassa yksivuotisia apurahoja. Voimme myöntää harkinnan mukaan muutamia useampivuotisia apurahoja.

Apurahat myönnetään ensisijaisesti joulukuussa tapahtuvaa myöntöä seuraavan kalenterivuoden aikana käytettäväksi. Apuraha tulee nostaa myöntövuotta seuraavan vuoden lokakuuhun mennessä.

Apurahat, joita ei ole otettu vastaan ennen myöntövuotta seuraavan vuoden lokakuuta, katsotaan peruuntuneiksi, ellei muusta ole säätiön kanssa sovittu. Voit anoa erikseen apurahan lykkäystä. Säätiöllä on kuitenkin myös oikeus evätä lykkäyspyyntö ja peruuttaa apuraha.

Mikäli apurahan saaja ei pysty toteuttamaan hankettaan, tulee hänen palauttaa jo maksettu apuraha säätiölle.

Hakija

Haettaessa apurahaa tutkimus- tai työryhmälle toimii ryhmän vetäjä varsinaisena hakijana. Jos haet henkilökohtaisia apurahoja ryhmän jäsenille, erittele hakemuksessa ryhmän jäsenten nimet, syntymäaika tai henkilötunnukset ja haetut summat. Kysymme henkilötunnusta, koska sen antaminen jo hakuvaiheessa nopeuttaa asiointia kanssamme, jos apuraha myönnetään. Ilmoita myös, kuinka monta kuukautta kukin henkilökohtaisen apurahan saaja aikoo summalla työskennellä. Tietoa tarvitaan lakisääteisen apurahan saajien sosiaaliturvan järjestämistä varten.

Haettava apuraha

Erittele haetusta kokonaissummasta mahdollisesti haettavien henkilökohtaisten apurahojen määrä sekä apurahan käyttö muihin kustannuksiin.

Tiivistelmä

Verkkopalvelun hakemuksen osiossa “tiivistelmä” sinun tulee tiivistää tutkimuksesi tavoitteet, tieteellinen ja/tai yhteiskunnallinen merkitys sekä se, mihin aiot käyttää apurahaa (elinkustannuksiin, laitteisiin vai johonkin muuhun). Hyvänä nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että arvioija saa kuvan hankkeestasi tiivistelmän kautta ja voi sitten perehtyä siihen tarkemmin liitteissä. Sinua voi auttaa tiivistelmän jäsentäminen vastaamalla kysymyksiin “Mitä?”, “Miten?” ja ”Miksi?”.

Muu rahoitus

Hakemuksessa tulee ilmoittaa myös kyseiseen projektiin aikaisemmin myönnetyt apurahat, hakijan mahdolliset muutkin Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä saamat apurahat sekä avoinna olevat hakemukset muille rahoituslähteille kyseiseen tarkoitukseen.

Liitteet

Katso seuraava kohta.

Sitoumus

Apurahan hakijan tulee hakuvaiheessa sitoutua tiettyihin apurahan hallinnointia, käyttöä, raportointia ja henkilötietojen käsittelyä koskeviin vaatimuksiin.

Hakijana yksityishenkilö tai työryhmä

Työsuunnitelma

Esittele hankkeesi tieteellinen tai yhteiskunnallinen merkitys, toteuttamisaikataulu ja rahoitussuunnitelma.

CV

Liitä mukaan hakijan/työryhmän jäsenten ansioluettelot ja julkaisuluettelot. Mahdolliseen hakijan tiiviiseen ansioluetteloon liittyvään julkaisuluetteloon hakijan tulee valita enintään kymmenen hakemuksen kannalta oleellisinta julkaisuaan.

Hakijana yhteisö

Työsuunnitelma/Hankesuunnitelma

Esittele hankkeesi tieteellinen tai yhteiskunnallinen merkitys, toteuttamisaikataulu ja rahoitussuunnitelma.

Tilintarkastuskertomus

Voit laatia hakemuksen suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Jos olet suomen- ja ruotsin kielen taitoinen, laadi hakemuksen tiivistelmä jommalla kummalla kielellä, vaikka työsuunnitelma ja muut liitteet olisi laadittu englannin kielellä.

Verkkopalvelussa jätettävään hakemukseen sisältyy myös tiivistelmä hankkeesta tai tutkimuksesta. Tiivistelmä tulee laatia suomeksi tai ruotsiksi. Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi tai ruotsi, voit laatia tiivistelmän myös englanniksi. Liitteissä voidaan kielenä käyttää englantia.

Varmista, että hankkeesi soveltuu säätiön rahoitettavaksi. Huomaathan, että sinun on esimerkiksi pystyttävä osoittamaan lääketieteellisen tutkimuksesi yhteys lasten, nuorten tai ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lue huolellisesti mm. kohdat “Mihin myönnämme apurahaa?” ja “Mihin emme myönnä apurahaa?”.

Hyvä hakemus on huolellisesti laadittu ja realistinen. Hakemuksessa osoitat hankkeesi tieteellisen vaikuttavuuden ja kykysi toteuttaa sen. Kerro tiivistelmässä, miten hankkeesi palvelee säätiön tavoitteita.

Hakemuksesta tai sen liitteistä tulee selkeästi selvitä Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä haettavan apurahan merkitys koko hankkeen rahoituksessa.

Apurahapäätökset perustuvat säätiön hallituksen määrittämiin painopistealueisiin sekä hankkeiden tieteelliseen tasoon.

Apurahahakemuksia arvioivat säätiön hallituksen valitsemat arvioijat. Tällä hetkellä hakemuksia arvioi neljä lääketieteen professoria, joille kullekin osoitetaan hakemuksia arvioitavaksi heidän erityisosaamisalueensa mukaisesti. Kutakin hakemusta arvioi siis yksi henkilö. Arvioitsijat jääväät itsensä hakemuksista, joihin kuuluu heidän lähipiirissään olevia hakijoita.

Arvioijat tekevät ehdotuksensa oman alansa apurahansaajista säätiön hallitukselle, joka tekee lopulliset päätökset apurahansaajista. Arvioijien nimiä ei julkisteta arvioinnin aikaan, jotta heille voidaan taata työrauha.

Säätiön vuosittain myöntämien apurahojen määrä on rajallinen, minkä vuoksi monia hyviäkin hankkeita jää ilman apurahaa. Emme valitettavasti perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä.