Hallinto

Hallitus vastaa säätiön tarkoituksen toteutumisesta, toimintaedellytyksistä ja jatkuvuudesta. Operatiivisesta toiminnasta vastaa asiamies.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön hallituksen tehtävänä on yhtäältä varmistaa, että säädekirjassa ilmaistu säätiön perustajien alkuperäinen tahto toteutuu ja toisaalta pitää huolta siitä, että säätiö toteuttaa tarkoitustaan ajanmukaisella tavalla.

Hallitus pitää huolen säätiön toiminnan jatkuvuudesta varmistamalla, että sillä on taloudellisesti riittävät toimintaedellytykset nyt ja tulevaisuudessa sekä  vastaa siitä, että säätiön hallinto on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus siis käyttää ylintä päätäntävaltaa kaikissa säätiön toimintaan liittyvissä asioista taloudesta apurahapolitiikkaan ja osallistuu muutenkin aktiivisesti säätiön toiminnan suunnitteluun. Hallitus kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa.

Säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Varajäsenet osallistuvat virallisten jäsenten tapaan säätiön toimintaan, mutta eivät allekirjoita tilinpäätöstä. Hallituksen jäsenten toimikausi on viisi vuotta, varajäsenten kaksi vuotta. Hallituksen jäsenistä ja vastaavasti myös varajäsenistä on vuosittain yksi erovuorossa. Hallitus täydentää itse itsensä.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön hallitus. Vasemmalta: Harri Saxén, Sara Vähäpassi, Antti Tulenheimo, Tiina Tallberg, Patrik Sohlberg ja Christian Borgström. Kuva: Miikka Pirinen

Säätiön hallituksen jäsenet

 • Puheenjohtaja Tiina Tallberg
  kauppatieteiden maisteri
 • Varapuheenjohtaja Antti Tulenheimo
  valtiotieteiden maisteri
 • Harri Saxén
  professori
 • Sara Vähäpassi
  yrittäjä
 • Christian Borgström
  kauppatieteiden maisteri

Varajäsenet

 • Patrik Sohlberg
  oikeustieteen kandidaatti
 • Artturi Virkkunen
  yhteiskuntatieteiden maisteri

Hallituksen puheenjohtaja Tiina Tallberg. Kuva: Miikka Pirinen

Asiamies Ulla Nord toimii hallituksen esittelijänä ja vastaa hallituksen päätösten mukaisesti säätiön toiminnasta.

Asiamies Ulla Nord. Kuva: Miikka Pirinen

Säätiö on sitoutunut hyvän hallinnon periaatteisiin

Päivikki ja Sakari Sohlbergin on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen ja noudattaa säätiölle asetettuja Hyvän hallinnon periaatteita. Hyvän hallinnon periaatteet ottavat kantaa muun muassa säätiöiden varainhoitoon, viestintään ja eettisiin normeihin. Lue lisää säätiöiden hyvästä hallinnosta täältä.

Kaikkien suomalaisten säätiöiden toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.