Hallinto

Hallitus vastaa säätiön tarkoituksen toteutumisesta, toimintaedellytyksistä ja jatkuvuudesta. Operatiivisesta toiminnasta vastaa asiamies.

Hallitus

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön hallituksen tehtävänä on yhtäältä varmistaa, että säädekirjassa ilmaistu säätiön perustajien alkuperäinen tahto toteutuu ja toisaalta pitää huolta siitä, että säätiö toteuttaa tarkoitustaan ajanmukaisella tavalla.

Hallitus pitää huolen säätiön toiminnan jatkuvuudesta varmistamalla, että sillä on taloudellisesti riittävät toimintaedellytykset nyt ja tulevaisuudessa sekä  vastaa siitä, että säätiön hallinto on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus siis käyttää ylintä päätäntävaltaa kaikissa säätiön toimintaan liittyvissä asioista taloudesta apurahapolitiikkaan ja osallistuu muutenkin aktiivisesti säätiön toiminnan suunnitteluun työryhmien muodossa.

Hallitus kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Varajäsenet osallistuvat virallisten jäsenten tapaan säätiön toimintaan, mutta eivät allekirjoita tilinpäätöstä. Hallituksen jäsenten toimikausi on viisi vuotta, varajäsenten kaksi vuotta. Hallituksen jäsenistä ja vastaavasti myös varajäsenistä on vuosittain yksi erovuorossa. Hallitus täydentää itse itsensä.

Säätiön hallituksen jäsenet

 • Puheenjohtaja Tiina Tallberg
  kauppatieteiden maisteri
 • Varapuheenjohtaja Antti Tulenheimo
  valtiotieteiden maisteri
 • Harri Saxén
  professori
 • Sara Vähäpassi
  yrittäjä
 • Christian Borgström
  kauppatieteiden maisteri

Varajäsenet

 • Patrik Sohlberg
  oikeustieteen kandidaatti
 • Artturi Virkkunen
  yhteiskuntatieteiden maisteri

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön hallitus. Vasemmalta: Harri Saxén, Sara Vähäpassi, Antti Tulenheimo, Tiina Tallberg, Patrik Sohlberg ja Christian Borgström. Kuva: Miikka Pirinen
Hallituksen puheenjohtaja Tiina Tallberg. Kuva: Miikka Pirinen

Asiamies

Asiamies Ulla Nord toimii hallituksen esittelijänä ja vastaa hallituksen päätösten mukaisesti säätiön toiminnasta.

Asiamies Ulla Nord. Kuva: Miikka Pirinen

Työryhmät

Säätiössä toimi kolme hallituksen jäsenistä muodostettua työryhmää toimintavuoden aikana. Työryhmät kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan ja linjaamaan säätiön toimintaan liittyvistä asioista.

Vuonna 2023 säätiön työryhmien kokoonpano on seuraava:

Kiinteistötyöryhmä
Patrik Sohlberg (pj), Tiina Tallberg ja Sara Vähäpassi

Sijoitustyöryhmä
Christian Borgström (pj), Patrik Sohlberg ja Tiina Tallberg

Museotyöryhmä
Antti Tulenheimo (pj), Tiina Tallberg ja Artturi Virkkunen

Asiamies Ulla Nord osallistuu jokaisen työryhmän toimintaan.

Säätiö on sitoutunut hyvän hallinnon periaatteisiin

Päivikki ja Sakari Sohlbergin on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen ja noudattaa säätiölle asetettuja Hyvän hallinnon periaatteita. Hyvän hallinnon periaatteet ottavat kantaa muun muassa säätiöiden varainhoitoon, viestintään ja eettisiin normeihin. Lue lisää säätiöiden hyvästä hallinnosta täältä.

Kaikkien suomalaisten säätiöiden toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.

Toimintakertomukset

Vuoden 2022 toimintakertomukseen voit tutustua täällä.