Hallinto

Säätiön tarkoituksen toteutumisesta, toimintaedellytyksistä ja jatkuvuudesta vastaa säätiön hallitus. Operatiivisesta toiminnasta vastaa asiamies.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön hallituksen tehtävänä on yhtäältä varmistaa, että säädekirjassa ilmaistu säätiön perustajien alkuperäinen tahto toteutuu ja toisaalta pitää huolta siitä, että säätiö toteuttaa tarkoitustaan ajanmukaisella tavalla.

Hallitus pitää huolen säätiön toiminnan jatkuvuudesta varmistamalla, että sillä on taloudellisesti riittävät toimintaedellytykset nyt ja tulevaisuudessa sekä  vastaa siitä, että säätiön hallinto on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus siis käyttää ylintä päätäntävaltaa kaikissa säätiön toimintaan liittyvissä asioista taloudesta apurahapolitiikkaan ja osallistuu muutenkin aktiivisesti säätiön toiminnan suunnitteluun. Hallitus kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa.

Säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Varajäsenet osallistuvat virallisten jäsenten tapaan säätiön toimintaan, mutta eivät allekirjoita tilinpäätöstä. Hallituksen jäsenistä ja vastaavasti myös varajäsenistä on vuosittain yksi erovuorossa.

Hallituksen jäsenet (2019) alkaen vasemmalta Klaus Sohlberg, Harri Saxén, Antti Tulenheimo, Kari O. Sohlberg, Sara Vähäpassi, Pekka Takki ja Tiina Tallberg

Säätiön hallituksen jäsenet

 • Puheenjohtaja Tiina Tallberg
  kauppatieteiden maisteri
 • Varapuheenjohtaja Antti Tulenheimo
  valtiotieteiden maisteri
 • Harri Saxén
  professori
 • Sara Vähäpassi
  yrittäjä
 • Christian Borgström
  kauppatieteiden maisteri

Varajäsenet

 • Patrik Sohlberg
  oikeustieteen kandidaatti
 • Artturi Virkkunen
  yhteiskuntatieteiden maisteri

Säätiön asiamiehenä toimii Heikki Tulenheimo, joka toimii hallituksen esittelijänä ja vastaa hallituksen päätösten mukaisesti säätiön toiminnasta.

Asiamies Heikki Tulenheimo

Säätiö on sitoutunut hyvän hallinnon periaatteisiin

Päivikki ja Sakari Sohlbergin on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen ja noudattaa säätiölle asetettuja Hyvän hallinnon periaatteita. Hyvän hallinnon periaatteet ottavat kantaa muun muassa säätiöiden varainhoitoon, viestintään ja eettisiin normeihin. Lue lisää Säätiöiden hyvästä hallinnosta täältä.

Kaikkien suomalaisten säätiöiden toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.