Strategia ja arvot

Strategian ja arvot ovat määritelleet säätiön hallitus ja asiamies.

Säädekirjansa mukaisesti Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja ikääntyneiden hyvinvointia sekä ylläpitää säätiön perustajien kotimuseota.

Säätiö tavoittelee turvallista arkea jokaiselle lapselle, nuorelle ja ikääntyneelle. Hyödynnämme maan parhaita asiantuntijoita ja tunnistamme yhdessä verkostojen kanssa parhaita keinoja päästä tavoitteeseen. Emme keksi pyörää uudelleen, vaan etsimme jo käynnissä olevia toimiviksi todettuja malleja.

Uskomme tutkitun tiedon voimaan. Tutkittu tieto auttaa meitä ymmärtämään lasten, nuorten ja ikäihmisten elämää sekä sitä, miten siihen voidaan vaikuttaa. Tutkitun tiedon lisäksi tarvitaan kokeilukulttuuria ja konkreettista toimintaa.

Strategiakaudella 2023–2027

  • Tuemme apurahoilla kliinistä tutkimusta ja perustutkimusta lastentautien sekä ikääntyvien ja vanhusten sairauksien aloilla.
  • Olemme koollekutsujana, rahoittajana ja sparraajana Hyvän arjen rakentajat -ohjelmassa.
  • Ylläpidämme Päivikki ja Sakari Sohlbergin kotimuseota. Kehitämme museon toimintaa ja markkinointia sellaiseksi, että se houkuttelee mukaan mahdollisimman monipuolista kävijäkuntaa.

Arvot

Läpinäkyvyys ja avoimuus

Uskomme, että läpinäkyvyys ja avoimuus rakentavat luottamusta. Luottamus puolestaan on toimivan yhteiskunnan edellytys. Kerromme avoimesti verkkosivuillamme säätiön toiminnasta, hallinnosta, taloudesta sekä tukemiemme hankkeiden tuloksista ja

vaikutuksista etenkin Hyvän arjen rakentajat -ohjelman suhteen. Edistämme tiedonkulkua eri toimijoiden sekä tukemiemme hankkeiden välillä. Kerromme myös virheistämme ja opimme niistä. Käymme mielellään dialogia eri toimijoiden kanssa ja kerromme lisää linjanvedoistamme.

Vastuullisuus

Meille vastuullisuus tarkoittaa sitä, että arvioimme toimintamme seurauksia mahdollisimman laaja-alaisesti: ympäristön, talouden ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmista. Valmistellessamme uutta toimintaa kuuntelemme eri näkökulmia harkitun päätöksenteon tukena: muun muassa ihmisiä, joita asia tai ilmiö koskettaa sekä asiantuntijoita. Ymmärrämme, että meillä on säätiönä valtaa ja vastuuta käyttää taloudellisia resurssejamme ja ääntämme yhteiseen hyvään.

Rohkeus

Uskallamme haastaa olemassa olevaa kulttuuria, kun siihen on tarve ja tehdä asioita toisin. Nostamme rohkeasti keskusteluun yhteiskunnallisia ongelmia ja etsimme niihin konkreettisia ja edistyksellisiä ratkaisuja. Emme pelkää riskinottoa ja epäonnistumista, vaan suhtaudumme niihin mahdollisuuksina oppia uutta. Siedämme työssämme keskeneräisyyttä ja uskallamme sanoa ääneen, jos jokin ei toimi.

Perinteet ja pitkäjänteisyys

Arvostamme säätiön perustajien historiaa ja vaalimme heidän tarinaansa kotimuseon toiminnan kautta. Sitoudumme pitkäkestoiseen yhteistyöhön yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiedostamme, että muutokset ihmisten kanssa tehtävässä työssä vaativat aikaa ja kärsivällisyyttä. Haluamme luoda uusilla rahoitusmalleilla pysyvyyttä ja pitkäjänteistä yhteistyötä.

Vaikuttavuus

Teemme asioita ja tuemme tutkimusta, jotka tuottavat konkreettisesti hyvinvointia lapsille, nuorille ja ikääntyville. Tätä teemme hyödyntämällä olemassa olevaa tietoa ja keskittämällä datan avulla resursseja oikeisiin kohtiin. Mittaamme kaikessa tekemisessä työn tuloksia ja muutamme tarvittaessa toimintaamme tulosten pohjalta. Pyrimme myös jatkuvasti kehittämään toimintatapojamme ja prosessejamme. Uskomme, että saamme enemmän vaikuttavuutta kokoamalla eri toimijoita tekemään yhteistyötä ja siten enemmän tuloksia säätiön haltuun uskotuilla varoilla.