Talous

Jakamamme apurahat ja muu toimintamme rahoitetaan säätiön sijoitusomaisuuden tuotoilla. Säätiön varallisuus on peräisin Päivikki Tulenheimo-Sohlbergin ja Sakari Sohlbergin lahjoittamasta peruspääomasta sekä heidän testamenttilahjoituksestaan.

Sijoitustoiminta mahdollistaa toiminnan nyt ja tulevaisuudessa

Säätiön sijoitussuunnitelman perustana on sijoittaa varat vakaasti, mutta tuloa tuottavasti. Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyvän riskin hallitsemiseksi on säätiön sijoitukset hajautettu eri omaisuuslajeihin. Sijoitustoiminnan pitkä aikajänne mahdollistaa sen, että markkinoista aiheutuva omaisuusarvojen lyhyen tähtäimen vaihtelu ja siten myös toteutuvan tuoton vuosittainen vaihtelu eivät estä pitkäjänteistä toiminnan harjoittamista.

Omaisuuslajijakauma

Joulukuussa 2022 säätiön sijoitussuunnitelman mukaiset sijoitukset muodostuivat pääosin pörssissä noteeratuista osakkeista ja osakerahasto-osuuksista (60%), kiinteistörahastoista (10%), korkoinstrumenteista (15%) sekä muista sijoituksista (15%). Sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli noin 120 miljoonaa euroa. Lisäksi säätiö omistaa kaksi Sakari Sohlbergin isoisän rakennuttamaa asuinkiinteistöä Helsingin Katajanokalla sekä 23,3% vähemmistöosuuden noteeraamattoman Oy G.W. Sohlberg Ab:n osakkeista.

Hallituksen hyväksymä sijoitussuunnitelma ohjaa sijoitustoimintaa käytännössä

Sijoitustoiminnasta vastaa säätiön hallitus. Sijoitustoimikunta toteuttaa sijoitustoimintaa hallituksen vuosittain hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti. Sijoitustyöryhmän puheenjohtajana toimii Christian Borgström (säätiön hallituksen jäsen), Tiina Tallberg (säätiön hallituksen puheenjohtaja) ja Patrik Sohlberg (hallituksen jäsen) sekä asiamies Ulla Nord.