Päivikki och Sakari Sohlbergs Stiftelse

Kontaktuppgifter

Päivikki och Sakari Sohlbergs Stiftelse
Köpmansgatan 11 A 7
00160 Helsingfors

Telefon: 050 578 1259
Telefon (museum): 050 367 7123

Ombudsman
Ulla Nord
ulla.nord@pss-saatio.fi

Grundarna

Referendarierådet Päivikki Tulenheimo föddes den 6 april 1913 i Helsingfors. Föräldrarna var skådespelerskan Lilli Horsma (Högdahl) och professor Antti Tulenheimo. Antti Tulenheimo innehade betydande statliga och kommunala tjänster och verkade sedermera även som kansler för Helsingfors universitet och som överborgmästare i Helsingfors.

Päivikki Tulenheimo-Sohlberg var till utbildningen jurist. Efter att ha erhållit vicehäradshövdingstitel inledde hon sin yrkesbana först som advokat. Sin mest vägande arbetsinsats utförde hon i högsta domstolen, först som justitiesekreterare och senare som referendarieråd.

Päivikki Tulenheimo-Sohlberg deltog mycket aktivt i föreningsverksamhet och märkbara var hennes förtroendeuppdrag i Tavastlands nation och i Finlands studentkårers förbund. Inom fackföreningsrörelsen gjorde hon en betydande insats under sin 33 åriga medverkan i styrelsen för Kriminalistföreningen i Finland. Automobilklubben och Automobilförbundet stod henne nära och hon satt i över 30 års tid i deras styrelser.

Päivikki Tulenheimo-Sohlberg avled i sitt hem 88 år gammal den 2 juni 2001.

Justitierådet Sakari Sohlberg föddes i Helsingfors den 6 juni 1907. Han var son till bergsrådet Wilhelm Sohlberg och Valma Lietzén.

Sakari Sohlberg var till sin utbildning juris licentiat. Han gjorde en betydande tjänstekarriär inom rättsväsendet. Först i överkrigsdomstolen, sedan i Åbo och Helsingfors hovrätter samt från 1957 till sin pensionering 1975 som medlem av högsta domstolen.

Sakari Sohlberg deltog aktivt i föreningsverksamhet och han verkade bl.a. i över 10 år som ordförande för Finlands Juristförbund, samt fungerade som ordförande i Militärjuristerna r.f. och i den finska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena.

Sakari Sohlberg deltog aktivt även i affärsvärlden. Hans mest centrala förtroendeuppdrag var ordförandeposterna i familjeföretaget Oy G.W. Sohlberg Ab:s styrelse i 33 år samt i Oy Rakes styrelse under 26 års tid.

Sakari Sohlberg avled i sitt hem 93 år gammal den 25 november 2000.