Myönnetyt apurahat 2023

Vuonna 2023 Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö myönsi 3 miljoonaa euroa lasten, nuorten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistämiseen.

Säätiö myönsi 1,698 miljoonaa euroa 84 lääketieteen tutkimushankkeelle. Säätiö vastaanotti syyskuun puolivälissä päättyneessä haussa 514 apurahahakemusta. Lasten, nuorten ja ikääntyvien hyvinvointia edistäviin tutkimuksiin ja hankkeisiin haettiin apurahaa lähes 16 miljoonaa euroa. Haetusta summasta voitiin myöntää 10,6 %.

Lisäksi säätiö myönsi 1,296 miljoonaa euroa Hyvän arjen rakentajat -ohjelman toteuttajajärjestöille.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö osallistuu myös suomalaisten apurahasäätiöiden yhteiseen post doc -pooliin ja varaa poolin kautta myönnettäviin apurahoihin 100 000 euroa vuodelle 2024.

Lue lisää myönnetyistä apurahoista.

LT Per Ashorn

50000 €

Early enrollment to antenatal care to improve maternal and newborn health-seed funding for first year

Filosofian maisteri (FM) Alex-Mikael Barkoff

6000 €

Hinkuyskä Euroopassa – Serologisen diagnosoinnin standardisointi, taudin seuranta ja Bordetella pertussisbakteerin muuntelu.Apuraha on tarkoitettu henkilökohtaiseen työskentelyyn

Filosofian tohtori Katja Eloranta

26000 €

Nestebiopsiat lasten aivokasvainten diagnostiikassa ja seurannassa (LIBRAIN-tutkimus)

Psykologian maisteri Anastasia Gallen

8000 €

Väitöskirjatyöhön: "Early cascades of neurodevelopment: From infant’s mobility and neural activity to later neurocognition."

Lääketieteen Lisensiaatti Mikael Hakkola

8000 €

Lasten virtsatieinfektion uudet riskitekijät ja ennaltaehkäisy

kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri Sini Hautala

4000 €

Korkeataajuiset oskillaatiot ja muut neurofysiologiset biomarkkerit imeväisikäisten epilepsioissa

Psykologian maisteri Laura Haveri

8000 €

Pikkukeskosena syntyneiden nuorten toiminnanohjaus, työmuisti ja akateeminen suoriutuminen 11–17 vuoden iässä (PIPARI-osatutkimus), Työskentelyapuraha väitöskirjatyöhön

LT, professori Ilkka Helenius

50000 €

Lastenortopedisten sairauksien hoito. Rahoitusta haetaan tutkimusryhmälle, joka selvittää 1) lasten murtumien leikkaushoidon vaikuttavuutta verrattuna konservatiiviseen hoitoon; 2) Lasten selkäsairauksien leikkaushoidon vaikuttavuutta sekä vaikutusta elämänlaatuun ja kuolleisuuteen.

LT, KTM Emmi Helle

35000 €

Tutkimukseen "ErbB-reseptoriviestintä synnynnäisissä sydänvioissa"

LT Iivo Hetemäki

7000 €

Hiljattain kateenkorvasta poistuneiden gamma-delta T solujen tunnistaminenApuraha mahdollistaa henkilökohtaisen työskentelyni projektin loppuun saattamiseksi

Master of Science Maria Karoliina Hirvonen

8000 €

Väitöskirjatutkimukseen "Quantitative proteomics to detect underlying molecular changes in type 1 diabetes and exploring the role of persistent enterovirus infection."

PhD candidate Xiaobo Huang

20000 €

Systemic and local immune responses in children <1 year of age with respiratory syncytial virus (RSV) infection

Lääketieteiden maisteri Mari Humalajoki

6000 €

C3-puutospotilaan geneettinen ja kliininen karakterisointi. Apurahalla tuotetaan tieteellinen julkaisu erityislaatuisesta, harvinaisesta geneettisestä sairaudesta väitöskirjatutkimusta varten.

Väitöskirjatutkija Petri Jalanko

20000 €

Väitöskirjatyö: Effects of sedentary time and accumulation of exercise on brain health in adolescents.

LL/erikoislääkäri Mervi Järvelä

8000 €

Home Ventilatory Support in Children- Lasten hengitystukihoito kotihoidossa

Hammaslääketieteen lisensiaatti Maija Kaarto

14000 €

Temporomandibular joint and MRI findings in children with juvenile idiopathic arthritisApurahan avulla pitäisin virka-/opintovapaan päätyöstä olisi mahdollista ensi vuoden 2024 aikana 2-3 kuukauden ajan. Apurahan avulla kattaisin virkavapaasta koituvat elinkustannukset sekä palkanmenetyksen.

Dosentti Roope Kallionpää

20000 €

Kasvutekijäsignalointi ja tyypin 1 diabetes: harvinaissairauksia tutkimalla tietoa diabeteksen kehitykseen vaikuttavista geeneistä

Professori Linnea Karlsson

45000 €

Tutkimukseen "Varhaiset stressialtistukset ja haitalliset elämäntapahtumat valtimoterveyden muovaajina elämänkaaren eli vaiheissa - FinnBrain- syntymäkohorttitutkimus"

Lääketieteen tohtori Elina Keikkala

40000 €

Raskausdiabetes – ikkunan lapsen ylipainoon ja metaboliseen terveyteen

LT, professori Tuure Kinnunen

36000 €

Genotyypistä fenotyyppiin - kuinka tyypin 1 diabetekseen liittyvät geneettiset variantit vaikuttavat immuunijärjestelmän toimintaan

FT, Dosentti Pirkka Kirjavainen

40000 €

Astmalta suojaavien varhaislapsuuden bakteerialtistusten määrittäminen

professori Kirsi Laitinen

50000 €

Varhainen suolistomikrobisto lapsen terveyden määrittäjänä -tutkimus

lastenneurologian dosentti Liisa Metsähonkala

40000 €

Omiikka-analyysi epileptisestä fokuksesta ja epileptisestä verkostosta stereoelektroenkefalografia elektrodeista saadusta aivokudosmateriaalista

LL Antti Mikkola

20000 €

Transsukupuoliset nuoret ja nuoret aikuiset - hoidon vaikuttavuus, hoitotulokset ja mahdollinen katuminen

lääketieteen lisentiaatti, väitöskirjaopiskelija Paula Mustonen

31000 €

Perheenjäsenten hiuskortisolitasot raskauden, varhaislapsuuden ja Covid-19-pandemian aikanaFinnBrain-syntymäkohorttitutkimukseen kuuluvan väitöskirjan viimeisen osatyön ja väitöskirjan laatiminen

Dosentti Yhteyshenkilö: Leena Ristolainen Orton Oy

20000 €

Fasciamanipulaatio cerebral palsy (CP)-lapsen kuntoutuksessaTarkoituksena on tehdä laadullinen haastattelututkimus CP-lapsen vanhemmille ja fysioterapeutille ja havainnoida, miten faskiamanipulaatio vaikuttaa koehenkilön koulunkäyntiin, arjessa selviytymiseen ja kuntoutumiseen.

Filosofian maisteri Minka Ovaska

27000 €

Väitöskirjatyöhön: "Elinympäristön rooli suolistomikrobiston kehittymisessä varhaislapsuudesta nuoruuteen.

LT, dosentti Marika Paalanne

20000 €

Ulosteensiirto keisarainleikkauksella syntyneiden lihavien äitien vastasyntyneille (NEMO-FMT); tutkimusvastaanoton kulut, erityisesti labroratoriokustanukset

lääketieteen lisensiaatti Anna Parhamaa

5000 €

Raskaudenaikiasten veriryhmäimmunisaatioiden seuranta ja hoitotulokset Suomessa

Lääketieteen lisensiaatti Ruut Piri

5000 €

MxA-proteiini lasten virus- ja bakteeri-infektioiden erotusdiagnostiikassa. Henkilökohtainen apuraha väitöskirjatyöskentelyn palkkakustannuksiin.

Psykologi Jade Plym

10000 €

Kognitiivisten toimintojen rakenne kehityksellisessä kielihäiriössäja kaksikielisyydessä Haen työskentelyapurahaa väitöskirjan parissa työskentelyyn.

Dosentti, LT, Erikoislääkäri Leena Rahkonen

32000 €

Sikiön sykkeen ja supistusten mittaus synnytyksen käynnistyksen aikana ei-invasiivisesti jo käytössä olevan balonkikatetrin välityksellä täysiaikaisessa raskaudessa – validointitutkimus

LT, lastenkirurgian dosentti, lastenkirurgian erikoislääkäri / kliininen opettaja Arimatias Raitio

36000 €

Lastenkirurgisten synnynnäisten epämuodostumien epidemiologia ja riskitekijät

FT Justus Reunanen

25000 €

GUT MICROBIOTA DERIVED BACTERIAL EXTRACELLULAR VESICLES IN OBESITY

Lääketieteen tohtori Antti Saarinen

7000 €

Lasten ja nuorten selän virheasentojen hoito - tutkimusapuraha vuodelle 2024

Filosofian maisteri Lotta Saros

9500 €

Väitöskirjatutkimukseen "Äidin lihavuus, raskausdiabetes ja ravinto: yhteydet lapsen kasvuun ja hermostolliseen kehitykseen 6-vuotiaaksi saakka"

Lääketieteen kandidaatti Sampo Seppä

9000 €

Haen apurahaa väitöskirjatyöhöni, jonka otsikko on: Nuoruuden ADHD:n ja uhmakkuushäiriön oireiden yhteys koulutustasoon, työelämään, ja asepalvelukseen aikuisiällä.

Lääketieteen lisensiaatti, radiologian erikoislääkäri Enni Vanhanen

4500 €

Maksan magneettikuvauslöydösten merkitys lapsuusiässä primääriin sklerosoivaan kolangiittiin sairastuneiden potilaiden ennustearviossa

Väitöskirjatutkija Petri Vänni

6000 €

Machine learning analysis of microbiome data in predicting health in childrenKäyttötarkoitus: Työskentelyapuraha

Tohtorikandidaatti (väitös 27.10.2023), erikoistuva sairaalafyysikko Pauliina Yrjölä

30000 €

Keskosvauvan aivoverkostokehityksen analysointi tehohoitojakson aikana annetun emotionaalisen intervention vaikutuksen arvioimiseksi

Lääketieteen kandidaatti Vincent Zheng

4000 €

Lasten epilepsiakirurgia Suomessa: pitkäaikaistulokset ja komplikaatiotApurahaa käytetään väitöskirjatyön työskentelykustannuksiin.

Lääketieteen lisensiaatti Salli Antila

9000 €

Manipulation of dural lymphatic vessels in Alzheimer’s disease-related amyloid pathology

Väitöskirjatutkija Aleksanteri Asikainen

6000 €

Lukinkalvonalaisen verenvuodon kuolleisuus ja senmuutokset suomalaisväestössä – 10 000 tautitapauksenkansallinen rekisteritutkimus viimeisen 20 vuoden ajalta.

Filosofian maisteri Arttu Autio-Kimura

24000 €

Tutkimukseen "Virusten vaikutus immuunijärjestelmän ikääntymiseen"

LT, dos, professori Anssi Auvinen

35000 €

Eturauhasyövän satunnaistettu seulontatutkimus

Early-stage researcher (PhD student) Barkat Babar

10000 €

Dissertation title: Use of oral anticoagulants and cardiovascular drugs among persons with neurodegenerative diseases.

Master of Science Rachel Convey

13000 €

Using Patient's Voice to Detect and Track Parkinson's Disease.This grant would support the finalization of my doctoral research. This work focuses on expanding our understanding of how speech and voice changes in PD influence acoustic measures to develop tools for early disease detection.

Lääketieteen tohtori Anette Eskuri

16000 €

Tutkimusapuraha 6 kk mittaiselle työskentelylle täysipäiväisenä tutkijana

FT Josef Gullmets

8000 €

Kantasoluvälitteinen suoliston adaptiivisen kasvun epigeneettinen säätely

geriatrian erikoislääkäri Aino Hellman-Bronstein

5000 €

Lonkkamurtuman sairastaneiden iäkkäiden naisten kontinenssiongelmat – väestöpohjainen seurantatutkimus. Työskentelyapuraha väitöskirjatutkimukseen.

Filosofian maisteri Ella Ikonen

10000 €

The role of tumor microenvironmental factors and circulating tumor markers in the progression, prognosis,and therapeutic response of non-small cell lung cancer

Proviisori Jonna-Carita Kanninen

35000 €

75-vuotiaiden terveystarkusten vaikuttavuus terveydenhuollossa

erikoislääkäri Kaisa Karjalainen

12000 €

Kohdennetun geriatrisen arvioinnin vaikuttavuutta yhteispäivystyksessä selvittävän väitöskirjan teko

Lääketieteen kandidaatti Emma Klemola

5000 €

Oxygen and cardiometabolic health. Apurahaa haetaan kattamaan hakijan elinkustannuksia osa-aikaisen tutkimustyön mahdollistamiseksi.

professori Heli-Tuulie Jeannette Koivumaa-Honkanen

16000 €

Subjective wellbeing, morbidity and mortalityamong ageing women

Tekniikan tohtori Tia Korhonen

41000 €

Naisten sydän- ja verisuonitautien parempi ymmärtäminen omiikkatutkimuksen kautta

Lääketieteen lisensiaatti Eero Kytö

4000 €

Pään ja kaulan alueen syöpä - seuranta, ennuste ja elämänlaatu

Lääketieteen tohtori Aino Lammintausta

8000 €

Ikäihmisten uniapnean hoito; CPAP-laitehoidon käyttöön vaikuttavat tekijät

Dosentti Henri Leinonen

25000 €

Laboratoriotutkimus: selittyvätkö sukupuolierot verkkokalvorappeuman etenemissä genetiikka- vai sukupuolihormonitekijöillä? Apuraha tutkijalle vuoden työskentelyyn ja hankkeen materiaalikustannukset.

Lääketieteen kandidaatti, 4.vsk Rasmus Liukkonen

6000 €

Lonkka- ja polvitekonivelen uusintaleikkaus tekonivelinfektion seurauksena. Apuraha käytetään väitöskirjan viimeistelyyn vuoden 2024 aikana, siten, että arvioitu väitöspäivä on 10.5.2024.

Lääketieteen lisensiaatti Kati Marika Lounas

5000 €

Okasolusyöpien ilmaantuvuus, tuumorien ominaisuudet ja ennuste

Väitöskirjatutkija Antti Löppönen

20000 €

tutkimukseen "Fyysisen reservin yhteys päivittäistoimintoihin iäkkäillä ihmisillä"

PhD ARUN KUMAR MAHATO

25000 €

Developing a novel Parkinson’s disease drug using small molecule mimetics of Glial cell line-Derived Neurotrophic Factor (GDNF)Purpose: Postdoctoral salary

Master of Science Omar Mahmoud

15000 €

Monitoring the growth of tissue-engineered cartilage using near infrared spectroscopy

Professori Keijo Mäkelä

21000 €

Tutkimuksen työnimi: Ikääntyneiden potilaiden sudenkuopat tekonivelkirurgiassa.Apurahan käyttötarkoitus on kansalliseen tekonivelrekisteriin perustuen tutkia bakteeri-infektioiden hoidon tuloksia ja onnistumistodennäköisyyttä, robottiavusteisten leikkausten tuloksia, sekä proteesien syöpäriskiä.

Filosofian tohtori Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr.

45000 €

Environmental diversity and weather in relation to physical activity, sedentary behaviour, cardiovascular and mental health in childhood, middle age and old age – life course perspective combining SUNRISE Finland study, Northern Finland Birth Cohorts 1986 and 1966 and Oulu45 cohort

Doctoral researcher Swagat Pradhan

8500 €

For dissertation work "Molecular mechanisms of extraocular muscle manifestation in mitochondrial myopathy"

Erikoislääkäri Inka Puhakka

8000 €

Primaarin keskushermostolymfooman tutkimus. Apurahan käyttötarkoitus on väitöskirjatutkimus ja tutkijan virkavapaus.

LT, dosentti Aleksi Reito

25000 €

KOHTI YKSILÖLLISEMPAA JA VAIKUTTAVAMPAA MURTUMAN HOITOA – GENETIIKAN JA MOLEKYYLIBIOLOGIAN ROOLI MURTUMIEN PARANEMISESSA SEKÄ HOITOLINJAN VALINNASSA

maatalous- ja metsätieteiden maisteri Aki Ronkainen

12000 €

Apurahahakemus väitöskirjan "Colonisation mechanisms and therapeutic potential of Bifidobacterium spp. strains originating from fecal donors" kirjoittamiseen

Dosentti, FT Suvi Rovio

20000 €

Primordiaaliset ja ylisukupolviset kognitiivista toimintaa määrittävät tekijät LASERI- ja STRIP-tutkimuksissa

Dosentti Abdelhakim Salem

10000 €

Oral Bacteria Influence Tumor Cell Plasticity: The Next Frontier in Cancer Therapy

Dosentti Hannula Samuli

37500 €

Terve Suomi 2023 - Kansallinen tutkimus väestön terveyden, hyvinvoinnin ja palveluiden tilasta ja kehityksestä - Kuulon jatkotutkimus.THL-vetoinen väestön terveystutkimus, johon on suunniteltu vuonna 2022-2023 myös kuulotutkimus. Apuraha: Tarkentavat kuulontutkimukset 1600 tutkittavalle.

Lääketieteen ja kirurgian tohtori Markus Sane

7500 €

Tahdistimien etäseurannan kehittäminen: tehokkuuden kasvattaminen turvallisuutta vaarantamatta

LitT Elina Sillanpää

30000 €

Genetic Exploration of Heterogeneity and Causality in Obesity-Physical Activity Associations (GENESIS)

Professori, FT Heli Skottman

30000 €

Uuden kantasolupohjaisen hoitomuodon kehitys ikääntymiseen liittyvään sokeuttavaan sarveiskalvosairauteen. Jatkohakemus hankkeen toiselle vuodelle.

LKT Timo Strandberg

35000 €

Kolme ikääntyneitten kohorttia (Johtajatutkimus, DEBATE, SPRINTT)Kertyneiden laajojen tutkimusaineiston hyödyntäminen, raporttien laatiminen ja uusien hypoteesien testaaminen

Filosofian maisteri Inka Sylgren

23000 €

Tutkimukseen "Monisairaiden ikääntyneiden kotihoidon ja muiden terveys- ja sosiaalipalveluiden väliset hoito- ja palveluketjujen häiriöt" osana väitöskirjaani

Farmasian tohtori Maria Sääskilahti

20000 €

tutkimukseen "Lääkkeiden käyttö ja vaikutus kognitioon ikääntyvillä – FINGER-elintapaintervention pitkäaikaisseuranta"

Farmasian tohtori, dosentti Virpi Talman

35000 €

Tutkimukseen "Identification of new drug targets for cardioregenerative therapies – focus on endothelial cell-cardiomyocyte crosstalk"

opiskelija Jeremias Tarkiainen

5000 €

Vuotamattomien aivovaltimoaneurysmien hoidon optimointi (väitöskirja)Tutkimusta tehdään oman päätoimen ohessa sekä mahdollisuuksien mukaan myös päätoimisesti (loma-aikoina). Haen 5000 euron henkilökohtaista apurahaa vuodelle 2024, mikä mahdollistaa osajulkaisujen 3 ja 4 toteuttamisen vuonna 2024.

Professori, LT Kari Tikkinen

50000 €

Improving outcomes in muscle-invasive bladder cancer patients with thromboprophylaxis? Apixaban versus standard of care during neoadjuvant chemotherapy: the randomized ACB trial

Apulaisprofessori Merja Voutilainen

48000 €

ER-stressin säätelijöihin perustuva uusi hoito Alzheimerin tautiin-aiheinen jatkotutkimus

dosentti Niko Wasenius

25000 €

XAGE-tutkimushanke: Liikunnan vaikutus biologiseen ikääntymiseen – satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus. Tutkimuksen toteuttaminen ja aineistonkeruu.