Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö myönsi yhteensä 3 miljoonaa euroa lasten, nuorten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistämiseen

Lääketieteen tutkimusapurahoja jaettiin 84 kappaletta eri puolilla Suomea tehtävään tutkimukseen. Hyvän arjen rakentajat -ohjelman järjestöt jatkavat työskentelyä kolmivuotisen rahoituksen toisella osalla.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön apurahahaku järjestettiin 1.9.–30.9.2023. Apurahaa saattoi hakea lääketieteelliseen tutkimukseen. Säätiö vastaanotti lääketieteessä ennätysmäärän hakemuksia: 514 apurahahakemusta (411 edellisvuonna) ja apurahaa haettiin lähes 16 miljoonaa euroa.

Apurahoina (84 kpl) jaettiin 1 698 500 euroa (1,476 milj. e vuonna 2023) eli haetusta summasta voitiin myöntää 10,6 %. Apurahoista 28 myönnettiin työryhmille ja 56 yksityishenkilöille. Apurahaa saaneista tutkimuksesta puolet olivat lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä ja puolet ikääntyvien hyvinvointia edistäviä.

”Linjasimme tänä vuonna aiempia vuosia vahvemmin, että rahoitettavan tutkimuksen on keskityttävä lapsiin ja nuoriin tai ikääntyneisiin tai vanhuksiin. Hakemusten suuri määrä yllätti jonkin verran. Nähdäksemme se kertoo kovasta tarpeesta tutkimusrahoitukselle, mutta toisaalta myös säätiön kasvaneesta tunnettuudesta lääketieteellisen tutkimuksen rahoittajana”, toteaa säätiön asiamies Ulla Nord.

Päätökset apurahansaajista teki säätiön hallitus käyttäen apunaan ulkopuolisia arvioitsijoita. Arvioitsijat kuvasivat hakemusten yleistä tasoa hyväksi ja totesivat, että moni hyvin korkealaatuinen hanke jäi rahoittamatta rahoituksen niukkuuden vuoksi.

Listan kaikista apurahansaajista löydät täältä.

Lue lisää: Elina Sillanpää pyrkii määrittämään geneettistä riskiä ylipainoon aiempaa tarkemmin
Lue lisää: Per Ashorn haluaa rakentaa parempia äitiysneuvolapalveluita Malawiin
Lue lisää: Sampo Seppä selvittää, miten ADHD:n ja uhmakkuushäiriön oireista kärsivät nuoret pärjäävät koulu- ja työelämässä

Helsingin yliopiston tutkijoille eniten apurahoja

Helsingin yliopiston tutkijoille myönnettiin lukumääräisesti eniten apurahoja, yhteensä 29 kappaletta. Lisäksi apurahoja myönnettiin muun muassa Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoihin.

Eräs suurimmista myönnetyistä rahoituksista oli Helsingin yliopiston professori Kari Tikkisen ryhmälle myönnetty 50 000 euron apurahavirtsarakkosyövän tutkimukseen. Tampereen yliopiston professori Per Ashornin ryhmälle myönnettiin 50 000 euron apuraha tutkimukseen, jossa kehitetään äitiysneuvolapalveluita Malawissa.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö osallistuu myös suomalaisten apurahasäätiöiden yhteiseen post doc -pooliin ja varaa poolin kautta myönnettäviin apurahoihin 100 000 euroa vuodelle 2024.

Hyvän arjen rakentajat -ohjelman toinen vuosi käynnistyy

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö muutti vuonna 2022 strategiaansa lasten, nuorten ja ikääntyvien sosiaalisten haasteiden ratkaisemiseksi. Avoimen apurahahaun sijaan säätiö kutsui itse kolmannen sektorin toimijoita yhteen pohtimaan keinoja rakentaa turvallisempaa arkea lapsille, nuorille ja ikääntyville. Hyvän arjen rakentajat -ohjelman järjestöt aloittivat toiminnan Vantaan Havukoskella ja lähialueilla vuoden 2023 aikana.

Kolmivuotinen rahoituksen toinen osa, 1 296 210 euroa, myönnettiin seuraaville järjestöille: Asemat lapset ry (64 000 €), Aspa-säätiö sr (125 760 €,) Helsingin Diakonissalaitos (216 000 €), HelsinkiMissio (247 200 €), Kukunori ry (116 000 €), Lasten ja nuorten keskus ry (172 250 €), Mieli ry (96 667 €), SOS-lapsikylä (96 667 €) ja Suomen Punainen risti (161 666 €).

Ohjelmaan tuli vuonna 2023 kaksi uutta toimijaa, Walter ry ja KoiPS ry, jotka toimivat Brita Maria Renlundin muistosäätiön 100 000 euron rahoituksella.

Lisätiedot

Ulla Nord
Asiamies
+359 50 578 1259
ulla.nord@pss-saatio.fi

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö on vuonna 1988 perustettu yleishyödyllinen säätiö, joka edistää lasten, nuorten ja ikääntyvien hyvinvointia Suomessa sekä ylläpitää Helsingin Katajanokalla sijaitsevaa kotimuseota.

Lue lisää