Myönnetyt apurahat 2022

Vuonna 2022 Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö myönsi 2,9 miljoonaa euroa lasten, nuorten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistämiseen.

Säätiö myönsi 1,476 miljoonaa euroa 107 lääketieteen tutkimushankkeelle. Säätiö vastaanotti syyskuun puolivälissä päättyneessä haussa 411 apurahahakemusta. Lasten, nuorten ja ikääntyvien hyvinvointia edistäviin tutkimuksiin ja hankkeisiin haettiin apurahaa yli 12 miljoonaa euroa. Haetusta summasta voitiin myöntää 12,3 %.

Lisäksi säätiö myönsi 1,298 miljoonaa euroa Hyvän arjen rakentajat -ohjelman yhdeksälle toteuttajajärjestöille.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö osallistuu myös suomalaisten apurahasäätiöiden yhteiseen post doc -pooliin ja varaa poolin kautta myönnettäviin apurahoihin 127 000 euroa vuodelle 2023.

Lue lisää myönnetyistä apurahoista.

Professori Laura Airas

15000 €

Neuroinflammation in neurodegenerative disorders: the roles of microglia and astrocytes

Yliopisto-opettaja Jukka Alinikula

10000 €

Hypermutaation mutaatioiden väärä kohdistuminen ja lymfooman synty

Lääketieteen kandidaatti Aleksanteri Asikainen

6000 €

Lukinkalvonalaisen verenvuodon kuolleisuus ja sen muutokset suomalaisväestössä – 10 000 tautitapauksen kansallinen rekisteritutkimus viimeisen 20 vuoden ajalta

Post-doc -tutkija Arzu Beklen

10000 €

The Effect of Red Complex Pathogens on Osteoclastic Cell Formation in Periodontal Diseases and Rheumatoid Arthritis

Dosentti Katja Borodulin

20000 €

Voimaa vanhuuteen -liikuntatoiminnan vaikutukset toimintakykyyn ja itsenäiseen kotona asumiseen yli 75-vuotiailla ikäihmisillä, joilla toimintakyky on heikentymässä.Haemme tutkimusryhmälle osarahoitusta tutkimuksen toteuttamiseen. Apuraha käytetään tutkijan työskentelyyn.

Post doc -tutkija Manoj Choudhary

10000 €

Mechanisms of excess cardiac burden in patients with COPD

Tohtoriopiskelija Denis Depes

7000 €

Eteisvärinän ja Muiden Rytmihäiriöiden MorfologiaaKäyttötarkoitus:

Väitöskirjatutkija Hanna Elomaa

5000 €

Immuunivasteen moniulotteinen mittaaminen paksu- ja peräsuolen karsinoomassa

Erikoistuva lääkäri Esa Färkkilä

6000 €

Association between craniomaxillofacial fractures and cervical spine injuries and blunt cerebrovascular injuries and other associated injuries

Tutkimusjohtaja, FT, dosentti Annakaisa Haapasalo

15000 €

Role of C9orf72 repeat expansion-carrying microglia in degeneration of neurons in frontotemporal dementia

Projektitutkija Vili Hakosalo

12000 €

Varhaisten Lewyn kappaleiden mallinnus hiPS-soluista johdetuilla dopamiinisilla hermosoluilla ja CRISPR/i geneettinen seulonta ja näiden merkitys Parkinsonin taudissa

Osastonylilääkäri, dosentti Karoliina Henriikka Halmesmäki

8000 €

Säärihaava - tervehtymisen nopeuttaminen ripeällä puuttumisella

Tutkija Niina Katriina Harju (ent. Bhattarai)

20000 €

Ihmisen verkkokalvon pigmenttiepiteelisolut ja näkökyvyn ylläpito

Geriatrian ylilääkäri Aino Hellman-Bronstein

5000 €

Lonkkamurtuman sairastaneiden iäkkäiden naisten kontinenssiongelmat - väestöpohjainen seurantatutkimus

Terveyskeskuslääkäri, väitöskirjatutkija Natalia Hetemäki

6000 €

Estrogeeniaineenvaihdunta naisen rasvakudoksessa - merkitys ja muutokset suhteessa vaihdevuosiin

Nuorempi tutkija Salla Hietakoste

8000 €

Heart rate variability in OSA patients: a new physiological marker of disease severity, daytime sleepiness, and impaired vigilance (väitöskirjatutkimus)

Väitöskirjatutkija Päivi Hirvensalo

12000 €

Statiinien lihashaittavaikutusten mekanismin tutkiminen ja biomerkkiaine-ehdokkaiden tunnistaminen

Khirul Islam

8000 €

Development and Clinical Validation of Novel Non-invasive Rapid Tests for Diagnosis & Surveillance of Bladder Cancer

Erikoislääkäri Antti-Johannes Kalli

8000 €

Rintakehän alueen uudet puudutukset

Tutkija Laura Kananen

30000 €

Frailty in cardiovascular health

Tutkijatohtori Mari Kielosto

12000 €

Syöpäfibroblastien aiheuttamien soluväliaineen mekaanisten muutosten vaikutus rintasyöpäsolujen sisäiseen signalointiin

Erikoislääkäri, ryhmänjohtaja Mika Kontro

15000 €

Akuutin myelooisen leukemian uudet hoidot

Erikoislääkäri Jonna Kuuskoski

4000 €

Väitöskirjatutkimukseen "Nielemisvaikeuden arviointi Syömisen oirekyselyn (Eating Assessment Tool-10, EAT-10) avulla ja oireiden vaikutus potilaan elämänlaatuun"

Professori, ylilääkäri Veli-Matti Kähäri

10000 €

Ikäihmisten ihosyövät - ihon okasolusyövän kasvun ja leviämisen merkkitekijät

Dosentti Päivi Lakkisto

12000 €

Regulation of cardiac metabolism in heart failure

Group Leader Sarka Lehtonen

10000 €

Revealing the mechanism of alpha-synuclein spreading in Parkinson`s disease using human midbrain organoid slices

Nuorempi tutkija Henri Leskinen

6000 €

Kvantitatiivinen magneettikuvaus nivelsairauksien diagnostisena työkaluna

Väitöskirjatutkija Rasmus Liukkonen

6000 €

Lonkka- ja polvitekonivelen uusintaleikkaus tekonivelinfektion seurauksena – potilaslähtöisten tekijöiden, leikkaustekniikan sekä taudinaiheuttajan vaikutus lopputulokseen ja ennusteeseen

Väitöskirjatutkija Johanna Lotila

10000 €

MS-taudin tulehdustilan mallintaminen in vitro: Mikrogliojen patologiset mekanismit

Tenure Track Assistant Professor of Mitochondrial Medicine Thomas McWilliams

35000 €

Does cellular recycling enable healthy brain aging?

Postdoc-tutkija Eloise Mikkonen

10000 €

Yleisen dementiaan liittyvän neuropatologian esiintyvyys suomalaisissa väestökohorteissa

Tohtoriopiskelija Laura Mussalo

12000 €

Tieliikenneperäisten ultrapienten hiukkasten vaikutukset Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden nenän hajuepiteelin soluihin ja niiden aiheuttamat metaboliset muutokset

Yliopistonlehtori Saana Myllyntausta

7000 €

Alkoholinkäytön ja sen muutosten yhteydet nukkumiseen ikääntyneessä väestössä

Farmakologian ja lääkekehityksen professori Timo Myöhänen

9000 €

Kohti Alzheimerin tautia hidastavaa hoitoa: Prolyylioligopeptidaasin uudet ligandit

Tutkimusapulainen Väinö Mäntylä

10000 €

Säteilytyksen vaikutus fibroblasteja sisältävän rintasyöpäkasvaimen soluväliaineen mekaanisiin ominaisuuksiin

Väitöskirjatutkija Jette-Britt Naams

12000 €

Väitöskirjatutkimukseen "Uudet insuliiniherkistäjät tyypin 2 diabeteksen ja diabeettisen munuaistaudin lääkeainekandidaatteina"

Väitöskirjatutkija Noora Narsakka

7000 €

Ikääntyneiden liikkumisen lisääminen ympärivuorokautisen hoidon ympäristötekijöitä muokkaamalla: osallistava toimintatutkimus

Projektitutkija Jooa Norha

7000 €

Istumisen vähentämisen vaikutukset sydämen ja verenkiertoelimistön kuntoon ja terveyteen

Nuorempi tutkija Sohvi Ohtonen

12000 €

Väitöskirjatyöhön "Aivojen immuunisolut saastesumussa: Liikenteestä peräisin olevien saasteiden merkitys ihmisen mikrogliojen toiminnassa"

Laitoksen johtaja, professori Vesa Olkkonen

10000 €

GOLM1, uusi maksasairauksien prognostinen ja terapeuttinen kohde: Toiminta hepatosyyteissä ja kolangiosyyteissä

Väitöskirjatutkija Heta Orava

10000 €

Väitöskirjatyöhön "Keinonivelruston rakenteen ja toiminnan optimointi laskennallisen mallinnuksen avulla"

Doctoral student Fernando Perez Villatoro

6000 €

Doctoral dissertation"Tumoral microenvironment and genomic biomarkers for precision oncology in ovarian cancer"

Erikoistuva lääkäri Vesa Periviita

2000 €

Mutated CACNA1S and myalgic myopathy – CACNA1S:n mutaatio ja myalginen myopatia

Ryhmänjohtaja, yliopistonlehtori Ulla Pirvola

10000 €

Strategies to protect against age-related hearing loss and identification of risk loci linking hearing loss

Tohtorikoulutettava, erikoistuva lääkäri Jenni Pukkila

6000 €

Raskausdiabetekseen uusiutumiseen vaikuttavat riskitekijät

Vieraileva tutkija Andrei Rodionov

35000 €

Refining the link between emotion, connectivity, and plasticity in ageing brain: A sham-controlled transcranial magnetic stimulation study

Väitöskirjatutkija Julius Rönkkö

7000 €

Väitöskirjatyöhön "Calcium signaling in peripheral nervous system; Role of inositol-1,4,-5-trisphosphate receptors in motor neurons and Schwann cells in health and disease"

Väitöskirjatutkija, työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri Sami Salo

6000 €

Lannerangan välilevyrappeuman ja työn fyysisen kuormittavuuden välinen yhteys sekä vaikutus luuntiheyteen ja tekonivelleikkausriskiin ikääntyvillä naisilla

Tutkijatohtori Aino Siltari

8000 €

Eturauhassyövän immuuniympäristö

Terveyskeskuslääkäri Jenni Silvan

5000 €

Psykoosilääkkeiden off label -käytön yhteys terveyteen ja kuolleisuuteen työikäisillä ja yli 70-vuotiailla

Professori Heli Skottman

40000 €

Uuden kantasolupohjaisen hoitomuodon kehitys ikääntymiseen liittyvään sokeuttavaan sarveiskalvosairauteen

Lääketieteen lisensiaatti Pihla Tommiska

6000 €

Intraoperatiivisen huuhtelun vaikutus kroonisten subduraalihematoomien hoitotuloksiin

Filosofian maisteri Diana Törmä

5000 €

Uudet tautimekanismit ja terapeuttiset kohteet diastolisessa sydämen vajaatoiminnassa

Professori Olavi Ukkola

20000 €

SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT KESKI-IÄSTÄ VANHUUTEENOpera-tutkimuksen 3. vaihe suoritetaan vuosina 2023-2024

Tutkija/lääkäri/KTM Nora Vetkas

6000 €

Ulosteensiirron vaikutukset suolifysiologiaan Parkinsonin taudin potilailla

Apulaisprofessori Merja Voutilainen

60000 €

ER-stressin säätelijöihin perustuva uusi hoito Alzheimerin tautiin-aiheinen tutkimus

Vanhempi tutkija Niko Wasenius

20000 €

Liikunnan vaikutus biologiseen ikään ja ikääntymisprosessiin – satunnaistettu kontrolloitu tutkimus

Väitöskirjatutkija Jaakko Ahti

4500 €

SARS-CoV-2: Uudet diagnostiset menetelmät, immunologia ja leviäminen perheissä

Lastentautien ja neonatologian erikoislääkäri, dosentti Outi Aikio

20000 €

Vastasyntyneen kielijänne: prospektiivinen suun rakennevariaatioiden ja niiden toiminnallisten vaikutusten seurantatutkimus sekä kireän kielijänteen hoidon randomoitu, kontrolloitu tutkimus (LINNE)

Projektitutkija Alex-Mikael Barkoff

4000 €

Hinkuyskä Euroopassa – Serologisen diagnosoinnin standardisointi, taudin seuranta ja Bordetella pertussis bakteerin muuntelu

Jatko-opiskelija Aino Färlin-Helin

5000 €

Prospective Hazard Analysis (PHA) riskinhallintamenetelmä potilasturvallisuuden edistäjänä: lasten ja nuorten erikoissairaanhoidossa toteutettu tapaus - verrokkitutkimus

Väitöskirjatutkija Behnoush Gustafsson

9000 €

Cardiometabolic and lifestyle determinants of epicardial adipose tissue and its associations with diastolic dysfunction, diminished cardiovascular health and fatty liver disease in young adults

Doctoral student Manisha Hamal

12000 €

Title: Bullying among Finnish adolescents and its impact on their physiological and psychological health

Professori Marja HelSLI-15 / Laasonen

30000 €

Kehityksellisen kielihäiriön ennustaminen ja ehkäiseminen (HelSLI-15)

Lastenkardiologian erikoislääkäri Maria Hurskainen

21000 €

Investigating heart transplant failure using functional genomics

Lastentautiopin professori Tuomas Jartti

38000 €

Astman kehityksen estäminen korkean riskin lapsilla: INSTAR-tutkimus

Yliopistonlehtori Kati Juuti-Uusitalo

24000 €

Potilaiden indusoiduista kantasoluista tyypin 1 diabeteksen suolimalliksi

Psykologi Kati Kajastus

8000 €

Tutkimus "Yleistynyt ahdistuneisuus suomalaisilla nuorilla: Arviointi ja yhteydet perhe-elämään ja koulutukseen"

Erikoislääkäri Mira Kallio

10000 €

Pitkäaikaissairaiden nuorten onnistunut transitio ja siihen vaikuttavat tekijät (väitöskirjatutkimus)

Lastenlääkäri Laura Maria Kariola

10000 €

Poikien viivästyneen murrosiän joudutushoito: fysiologiset ja psykososiaaliset vaikutukset

Erikoistuva lääkäri Elina Karppa

2500 €

Virtual reality mediated deep breathing and relaxation training in pediatric care

Johtava tutkija Anne Karvonen

28000 €

Elinympäristön mikrobit ja astma

Tutkijalääkäri Jukka Kero

30000 €

Unravelling Molecular Mechanisms of Thyroid Disorders - from Human Phenotypes and Family Pedigrees to Functional Analysis and Mouse Models

Apurahatutkija Jenni Kinnunen

15000 €

Raskausdiabeteksen vaikutukset syntyvän lapsen terveyteen

Väitöskirjatutkija Anni Kivelä

15000 €

Elintapaintervention vaikuttavuus pre-eklampsian sairastaneiden perheiden sydän- ja verisuoniterveyteen

Erikoistuva lääkäri Miira Klemetti-Pettersson

20000 €

Uudet omiikan menetelmät raskausdiabetekseen ja ylipainoon liittyvien äiti-istukka-akselin aineenvaihdunnallisten muutosten karakterisoinnissa

Väitöskirjatutkija Aapo Knuutila

4000 €

Hinkuyskätoksiinivasta-aineiden toiminnalliset ominaisuudet rokotuksen ja infektion jälkeen, väitöskirjatutkimuksen loppuunsaattaminen

Tutkija (post-doc) Mikael Koskela

8000 €

Lapsuusiän syöpähoitojen vaikutukset poikien puberteettikehitykseen ja aikuisiän terveyteen

Kliinisen biomekaniikan tutkija ja dosentti Juha-Pekka Kulmala

30000 €

Robottipuvulla harjoittelun vaikutukset kävelyyn CP-vammaisilla lapsilla

Erikoistuva lääkäri Katarina Kuusela

3000 €

Varhainen vuorovaikutus adoptiolapsilla ja siihen vaikuttavat tekijät Emotionaalisen saatavillaolon arviointimenetelmää hyödyntäen

Erikoislääkäri Saila Laakso

25000 €

Lapsuusiällä puhkeva primaari lisämunuaiskuoren vajaatoiminta Suomessa

Jutta Laiho

30000 €

Postdoc-tutkimukseen:Characterization of T1D-associated enteroviruses and antiviral host response pattern – important steps towards vaccine

Postdoc-tutkija Petra Loid

10000 €

Geneettiset tekijät lasten varhaisessa vaikeassa lihavuudessa

LT, tutkija, erikoislääkäri Minna Lukkarinen

34000 €

FinnBrain Atopy - kertyneen viisivuotisaineiston artikkelien kirjoittamista varten

Ylilääkäri, kliininen opettaja Tuire Lähdesmäki

16000 €

Lasten inflammatoristen ja traumaattisten aivovammojen ennuste ja siihen vaikuttavat tekijät

Junior Principal Investigator Savarese Marco

25000 €

A novel form of congenital myopathy due to heterozygous intragenic TTN deletions

Erikoistutkija Sari Niinistö

12000 €

Omega-3-rasvahapot, immuunivaste maidolle ja tyypin 1 diabeteksen riski lapsilla

Tohtoriopiskelija Katrina Nyman

10000 €

Väitöskirjatutkimukseen "Evoluutioteoreettinen näkökulma lastensuojelun tutkimukseen"

Tutkijatohtori Maarit Oikarinen

24000 €

Suoliston virusinfektioiden merkitystä tyypin 1 diabeteksessa ja keliakiassa käsittelevään tutkimukseen

Erikoistuva lääkäri / HUS neurokirurgia Elias Oulasvirta

4000 €

Lasten aivojen valtimolaskimoepämuodostumat

Yliopisto-opettaja, ylihammaslääkäri Katri Susanna Palo

14000 €

The effect of the oral health care on the oral health-related and overall quality of life in parents in FinnBrain Birth Cohort Study

Dosentti, vanhempi tutkija/hallinnollinen esimies Minna Pekkinen

10000 €

Lasten luustosairauksien molekyyligeneettinen ja funktionaalinen tutkimus

Nuorempi tutkija Ulla-Kaarina Petäjä

8000 €

Jälkihuoltopalveluiden piirissä olevien nuorten riskikäyttäytyminen

Ryhmänjohtaja/Vanhempi Tutkija Olli Pietiläinen

30000 €

Geneettiset vaikutukset hermosolujen ja astrosyyttien toiminnassa skitsofreniassa/Genetic mechanisms in human neurons and astrocytes in schizophrenia

vanhempi tutkija, dosentti Vilja Pietiäinen

20000 €

Unraveling the drug vulnerabilities in pediatric solid tumors - towards improved precision diagnostics in PREPAIR

Yliopistotutkija Marjut Pihlajoki

20000 €

Täsmälääketiede avuksi hepatoblastoomanhoidossa

Jade Plym

8000 €

Kognitiivisten toimintojen rakenne kehityksellisessä kielihäiriössä ja kaksikielisyydessä

Väitöskirjatutkija Basho Poelman

10000 €

PhD-Research project “Environmental exposures, preterm birth, and neurobehavioral health in later life”

Professori Tarja Pölkki

40000 €

DIGI-PEPP: Digital solutions for assessment and treatment of pain and its related emotions in pediatric patients and their parents

LT, lastenkirurgian dosentti, lastenkirurgian erikoislääkäri Arimatias Raitio

8000 €

Synnynnäisten ruoansulatuskanavan epämuodostumien epidemiologia ja riskitekijät

Väitöskirjatutkija Vilja Seppälä

5000 €

Äidin stressi and steroidihormonit raskauden aikana: keskinäiset yhteydet ja merkitys lapsen neurokehitykselle

Erikoistuva lääkäri, vieraileva tutkija Marianne Sidoroff

5000 €

Pitkittäistutkimus sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeuksien ja autismikirjon piirteiden esiintyvyydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä väestöpohjaisessa syntymäkohorttiaineistossa

Tutkija Heidi Sormunen-Harju

8000 €

Yhteydet äidin ylipainon, raskauskomplikaatioiden, sekä äidin ja vastasyntyneen metabolomin välillä

Professori Suvi Stolt

20000 €

Pikkukeskosen heikon kielenkehityksen varhainen tunnistaminen, interventio ja kielenkehitykseen vaikuttavat tekijät – kognition ja sosiaalisten tekijöiden merkitys (Pikkukeskosen kielipolku -hanke)

Erikoistuva lääkäri Anna Tuiskula

6000 €

Väitöskirjatyö "Syntymäasfyksian vaikeusasteen merkitys lapsen neurokognitiiviselle kehitykselle"

Tutkimusryhmän vetäjä Heli Viljakainen

20000 €

Interaction between genetic susceptibility and saliva microbiome regarding dental caries in Finnish children

Väitöskirjatutkija Aura Yli-Savola

14000 €

FinnBrain-seurantatutkimus: Puheen sujuvuuden taustatekijät - miten kielelliset taidot, temperamenttipiirteet ja hiusten kortisolipitoisuus ennustavat puheen sujuvuutta viiden vuoden iässä?

Asemat lapset ry

64 000 €

Aspa säätiö sr

125 760 €

Helsingin Diakonissalaitos

226 000 €

HelsinkiMisiso

240 000 €

Kukunori ry

116 000 €

Lasten ja nuorten keskus ry

172 000 €

Mieli ry

96 667 €

SOS-lapsikylä

96 667 €

Suomen Punainen risti

161 666 €