HelsinkiMissiolle lähes miljoona euroa nuorten auttamiseksi

HelsinkiMissio laajentaa nuorille suunnattuja palveluitaan vuoden 2020 alusta. Saadun rahoituksen avulla nuorille voidaan tarjota nykyistä enemmän matalan kynnyksen keskusteluapua ammattilaisen kanssa ja vapaaehtoisia tukihenkilöitä. Lisäksi HelsinkiMissiossa kehitetty työmalli yksinäisyyden vähentämiseksi otetaan käyttöön myös 12-29-vuotiaiden auttamiseksi.

– HelsinkiMissio tarjoaa matalan kynnyksen apua ja tukea nuorille. Vuonna 2019 asiakkaita on ollut enemmän kuin koskaan. Työmme on tuloksellista. Avullamme lähes kaksi kolmasosaa nuorista asiakkaistamme voi paremmin, ja jatkopalveluiden tarve on selkeästi pienentynyt, sanoo HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander.

Nuorten palvelut ovat Helsingissä ruuhkautuneet, apua ja tukea tarvitsevien nuorten määrä on ollut kasvava. Rahoituksen avulla yhä useampi nuori voi saada apua HelsinkiMissiosta. Vuonna 2018 asiakastapaamisia nuorten kanssa oli 5 500.

– HelsinkiMissio tekee yhteistyötä kaupungin ja muiden järjestöjen kanssa. Uuden rahoituksen avulla voimme kehittää ennaltaehkäisevää auttamistyötä nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja yksinäisyydentunteen lievittämiseksi. Lisäksi voimme tarjota entistä enemmän kaksikielisiä palveluita. Tästä kaikesta olemme todella kiitollisia, sanoo Tuula Colliander.

Mittavan lahjoituksen takana kolme kotimaista säätiöitä ja kaksi perheyritystä

Kehittämishankkeeseen vuosille 2020-2023 lahjoittavat yhteensä 975 000 euroa Eva Ahlströmin säätiö, perheyritys Berner Oy, August Ludvig Hartwallin säätiö, Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö ja perheyritys Veikko Laine Oy.

– Haluamme tukea toimintaa, jonka avulla nuoria voidaan auttaa ajoissa ja tunnistaa alkavia häiriöitä ja ennaltaehkäistä ongelmien kasvamista, sanoo Helena Nahi Eva Ahlströmin säätiöstä. Näemme, että tämä on investointi, joka mahdollistaa HelsinkiMission nuorten ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämisen osana nuorille tarjottuja palveluita kaupungissa. Parhaimmillaan hanke tuottaa mallin ja tuloksia, joita voi laajentaa myös muualle Suomeen.

Nuorille apua ja tukea – maksutta ja ilman diagnoosia

HelsinkiMissiossa nuori voi tulla keskustelemaan tai saada apua puhelimitse silloin kun elämä on solmussa ja yksin on vaikea päästä eteenpäin. Palvelua on mahdollista käyttää anonyyminä eikä ajanvarausta tarvita. Tarjolla on psykososiaalista tukea ja neuvontaa sekä ammatillisesti ohjattuja vertaistukiryhmiä. Diagnoosi-järjestelmän sijasta HelsinkiMissiossa on käytössä palautetietoinen kohtaamiskulttuuri.

Pidempiaikaista tukea nuorille tarjoavat koulutetut vapaaehtoiset tukihenkilöt, jotka kulkevat nuoren rinnalla yleensä 1-2 vuotta. Pidempiaikaisen tuen hyödyt ovat selkeät: vapaaehtoistyöntekijän tuen avulla nuoren toimintakyky vahvistuu.

Nuorten ennaltaehkäisevässä kohtaamistyössä hyödynnetään HelsinkiMissiossa kehitettyä yksinäisyyden vähentämisen mallia. Se koostuu yksilö- ja ryhmämuotoisista tapaamisista sekä tehtäväkirja- työskentelystä.

Lisätietoja

HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander
040 575 3626
tuula.colliander@helsinkimissio.fi

Helena Nahi, hallituksen jäsen, Eva Ahlströmin säätiö
040 530 4415
helena.nahi@evaahlstromsstftelse.fi

Teksti: HelsinkiMissio

Lue lisää