Tehokkain tuki on lähellä ihmisen arkiympäristöä

Tarvitsemme uutta ajattelua ja yhdessä tekemistä ihmisten hyvän arjen edistämiseen, kirjoittaa Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön asiamies Ulla Nord.

Kuva: Samuli Kyttälä


Hyvä ja turvallinen arki rakentuu turvallisesta kodista, ihmissuhteista, riittävästä toimeentulosta, harrastuksista ja mielekkäästä tekemisestä, mahdollisuudesta kuulua yhteisöön, hyvästä ravinnosta ja merkityksellisyyden kokemuksesta. Valitettavasti näiden tarpeiden täyttyminen ei ole itsestään selvää kaikille: Suomessa on liikaa lapsia ja nuoria, joilla ei ole yhtään kaveria tai säännöllisiä harrastuksia. Nuorten kokema turvattomuus lisääntyy, ja eri-ikäisten mielen hyvinvointiin liittyvät haasteet kasvavat. Lisäksi vanhemmat voivat olla arjessa kuormittuneita ja heidän jaksamisensa on koetuksella.

Maailma on muuttunut mutta tuki ja palvelujärjestelmä ei uudistu samaan tahtiin. Nykyisessä palvelujärjestelmässä on paljon hyvää, mutta meidän tulisi entistä vahvemmin hyödyntää käyttäjälähtöistä palveluiden suunnittelua. Tarjomalla ihmisille mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa oman asuinalueensa ja yhteisönsä asioihin edistämme empaattisten yhteisöjen rakentumista ja vastuunkantoa oman asuinalueen hyvinvoinnin lisäämisestä.

Jatkuvan dialogin kautta tiedämme paremmin, millaista apua ihmiset kaipaavat. Luottamuksen rakentaminen vie kuitenkin aikaa. Työntekijöiden olisi hyvä jalkautua enemmän alueen erilaisiin yhteisöihin. Usein arjessa tarvittava tuki on etäällä ihmisten jokapäiväisestä elämästä: Virastossa tarjottava palvelu kahdeksan ja neljän välillä ei välttämättä auta ihmistä, jonka arjen palikat tulisi ensin rakentaa kuntoon. Nyt järjestelmä keskittyy paljon yksittäisiin toimenpiteisiin sen sijaan, että ajateltaisiin koko yhteisön hyvinvointia ja mahdollisuuksia toimia oman yhteisön hyväksi. Vasta toimivan, oman näköisen arjen päälle voidaan alkaa miettiä muita asioita.

Resurssien niukentuessa meidän on mietittävä, mitä voisimme tehdä toisin. Ajattelen, että resursseja pitää rohkeammin kohdentaa alueille, joissa tuen tarve on suurin. Lisäksi uskon, että ratkaisuna on kohdata ihminen yksilönä osana yhteisöään ja ottaa yhteisö mukaan ratkaisemaan oman asuinalueensa asioita.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön käynnistämässä Hyvän arjen rakentajat -ohjelmassa yritämme löytää ratkaisuja näihin haasteisiin. Olemme toimineet vuoden ajan Vantaan Havukoskella kuunnellen herkällä korvalla alueen ihmisiä. Olemme menneet sinne missä ihmiset ovat: kaduille, kouluihin, koteihin, päiväkoteihin ja someen ja kysyneet, mitä alueen ihmiset itse kokevat tarvitsevansa ja miten he haluavat olla mukana rakentamassa oman yhteisönsä ja asuinalueensa hyvinvointia.

Ohjelman tulokset ovat lupaavia. Kun nuoret esimerkiksi kertoivat meille keväällä, että heidän on vaikea saada ensimmäisiä työmahdollisuuksia, päätimme tarttua toimeen. Nyt Hyvän arjen rakentajat -ohjelman kautta on työllistetty jo yli 120 nuorta erilaisiin keikkatöihin Havukosken hyväksi. Isompi muutos alueella ei kuitenkaan tapahdu nopeasti. Olemme käyttäneet aikaa ja vaivaa rakentaaksemme luottamusta alueen yhteisöissä ja käyneet vuoropuhelua heidän kanssaan. Odotamme innolla yhteistyön syventymistä alueen ihmisten kanssa ja sitä mitä kaikkea voimme siitä oppia.

Kirjoittaja on Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön asiamies.

Lue lisää