Ensimmäinen ulkopuolinen rahoittaja mukaan Hyvän arjen rakentajat -ohjelmaan – Brita Maria Renlundin muistosäätiön 100 000 euron rahoituksella käynnistetään mielekästä vapaa-ajan toimintaa Havukoskella

Hyvän arjen rakentajat -ohjelmassa joukko suomalaisia järjestöjä rakentaa Vantaan kaupungin sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa turvallisempaa arkea lapsille, nuorille ja ikääntyville. Brita Maria Renlundin muistosäätiö (BMR-säätiö) on lähtenyt Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön rinnalle ohjelman toiseksi rahoittajaksi.

Brita Maria Renlundin muistosäätiön tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia luomalla toivoa ja uskoa tulevaisuuteen.

”Lähdimme mukaan, sillä Hyvän arjen rakentajat -ohjelma on pitkäjänteinen ja keskittynyt tavoittamaan maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria. Kyseessä on myös ainutlaatuinen julkisen ja yksityisen puolen yhteistyö”, sanoo BMR-säätiön toimitusjohtaja Birgitta Forsström.

Säätiö on aiemminkin tukenut lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastuksia: muun muassa maahanmuuttajataustaisia nuoria sekä lapsia ja nuoria, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua harrastustoimintaan.

Nuoret tarvitsevat yhteisöä ja onnistumisen kokemuksia

Brita Maria Renlundin muistosäätiön tuella käynnistetään vapaa-ajan toimintaa havukoskelaisille lapsille ja nuorille. Tulevina vuosina järjestetään muun muassa koripallokerhoja, street- ja breakdance-tunteja, hip hop -työpajoja, uintiryhmiä ja kokkikerhoja. Harrastusten parissa lapset voivat solmia ja vaalia kaverisuhteita, löytää omia vahvuuksiaan ja olla vuorovaikutuksessa turvallisen aikuisen kanssa.

Tähän saakka alueen lapsia ja nuoria on tuettu järjestämällä muun muassa keskusteluapua ja ryhmämuotoista valmennusta.

”Haluamme kuunnella ja kehittää aluetta yhdessä asukkaiden kanssa. Toive vapaa-ajan toimintaan ja harrastusmahdollisuuksiin nousi keskusteluissa nuorten kanssa”, sanoo Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön asiamies Ulla Nord.

Vuosien 2023 ja 2024 aikana vapaa-ajan toimintaa Brita Maria Renlundin säätiön rahoituksella järjestävät Walter ry, Koivukylän palloseura (KoiPS) ja Kukunori ry. Harrastustoiminnan suunnittelua ja toteutusta koordinoi kulttuurinvälisen osaamisen asiantuntijärjestö Walter ry:n toiminnanjohtaja Maurizio Pratesi.

Havukosken ja sen lähialueiden erityispiirre on suuri vieraskielisten osuus ja kulttuurinen moninaisuus.

”Noin 70 % alueen lapsista ja nuorista ei ole missään harrastustoiminnassa mukana. Harrastukset ovat usein kalliita ja seuratoiminta homogeenistä. Tavoitteena onkin madaltaa taloudellista kynnystä osallistua ja lisätä etnistä yhdenvertaisuutta”, Pratesi keroo.

Seuraavaksi edessä on alueen lasten ja nuorten tavoittaminen. Pratesi uskoo, että koulut ovat tässä avainasemassa. Lisäksi on jalkauduttava paikallisten yhteisöjen sisään.

”Olisi tärkeää löytää paikallisia nuoria ja epävirallisia johtohenkilöitä nuorten tavoittamiseksi”, Pratesi sanoo.

Uusi rahoittaja vahvistaa ohjelmaa ja oppii samalla itsekin

Hyvän arjen rakentajat -ohjelma syntyi huomiosta, että suomalaisen järjestökentän rahoitusta vaivaa sirpalemaisuus ja lyhytjännitteisyys. Tämän vuoksi tukea tarvitsevat ihmiset putoavat usein palveluiden väliin järjestöjen rahoituksen katketessa. Järjestöt joutuvat myös kilpailemaan keskenään rahoituksesta.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöllä haluttiin nähdä, mitä tapahtuisi, jos kolmannella sektorilla oleva ammattitaito tuotaisiin yhteen. Sen sijaan, että jokainen toimii omalla tontillaan ja palvelut ovat hajallaan toisistaan, saataisiinko yhteistyöllä enemmän hyvinvointia aikaiseksi? Alueeksi valikoitui Vantaan Havukoski, sillä alueella oli tarvetta palveluille.

”Ohjelman perusajatus on seuraava: perehdymme alueen erityispiirteeseen ja tarpeeseen, kokeilemme asioita, jatkamme sitä, mikä toimii ja muutamme sitä, mikä ei toimi. Toiminta perustuu siis jatkuvaan oppimiseen”, kertoo Ulla Nord.

Onnistumista mitataan seuraamalla erilaisia hyvinvoinnin mittareita: esimerkiksi harrastustoiminnan osalta tavoitteena on, että lapset ja nuoret saavat kaverin ja yhteisön. Onnistumista seurataan kyselyillä.

BMR-säätiön Birgitta Forsström painottaakin, että Brita Maria Renlundin muistosäätiössä ollaan kiinnostuneita etenkin vaikuttavuuden mittaamisesta.

”Uskomme, että voimme oppia paljon osallistuessamme ohjelmaan”, Forsström sanoo.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö toimii Hyvän arjen rakentajat -ohjelman koollekutsujana ja rahoittajana. Säätiön asiamiehen Ulla Nordin mukaan ajatuksena on ollut alusta saakka, että mukaan tulee lisää rahoittajia.

”Meidän roolimme on ollut käynnistää tätä yhdessä järjestöjen kanssa sekä toimia rahoittajana ja sparraajana. Olemme valtavan iloisia, että Brita Maria Renlundin muistosäätiö otti rohkean askeleen ja lähti ohjelmaan mukaan rahoittajaksi.”

Lisätietoja

Birgitta Forsström
Brita Maria Renlundin muistosäätiön toimitusjohtaja
+358 44 762 3900
birgitta.forsstrom@bmr.fi

Ulla Nord
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön asiamies
+359 50 578 1259
ulla.nord@pss-saatio.fi

Maurizio Pratesi
Walter ry:n toiminnanjohtaja
+358 45 122 2501
maurizio.pratesi@walter.fi

Hyvän arjen rakentajat -ohjelmaa toteuttavat Aseman Lapset ryAspa-säätiöDiakonissalaitosHelsinkiMissio, Koivukylän palloseura KoiPSKukunori ryLasten ja nuorten keskusMieli rySOS-LapsikyläSuomen Punainen Risti ja Walter ry. Järjestöt toimivat yhteistyössä Vantaan kaupungin sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA on mukana ohjelman kehittäjäkumppanina.

Lue lisää