Sohlbergin säätiön apurahahaku päättyi – vastaanotimme 514 hakemusta

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön vuosittainen apurahahaku järjestettiin 1.9.–30.9.2023. Apurahaa saattoi hakea lääketieteelliseen tutkimukseen, joka edistää lasten ja nuorten tai ikääntyneiden ja vanhusten hyvinvointia.

Säätiö varasi 1,7 miljoonaa euroa kliinisen ja perustutkimuksen tukemiseen ja vastaanotti ennätysmäärän hakemuksia: 261 hakemusta ikääntymisen ja vanhusten hyvinvointia edistävään tutkimukseen ja 253 hakemusta lasten ja nuorten hyvinvointia edistävään tutkimukseen. Apurahaa haettiin yhteensä lähes 16 miljoonan euron edestä.

”Teimme rajauksia hakuehtoihin tänä vuonna, mutta yllätykseksemme hakemusten määrä nousikin laskemisen sijaan”, sanoo säätiön asiamies Ulla Nord.

Tarkentuneita hakuehtoja olivat muun muassa se, että yhdelle hakijalle voidaan myöntää korkeintaan 60 000 euroa. Lisäksi hakijan oli pystyttävä osoittamaan tutkimuksen yhteys lasten ja nuorten tai ikääntyneiden ja vanhusten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Apurahaa saattoi hakea perusopintojen jälkeiseen tutkimukseen, kuten väitöskirjatyöhön, väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ja tutkimusryhmille. Apurahat ovat ensisijaisesti tarkoitettu tutkijan virkavapauteen, apuhenkilöstön palkkaukseen sekä välittömien tutkimuskustannusten, kuten laboratorio- ja vastaavien kustannusten kattamiseen. Säätiö painottaa väitöskirjan jälkeistä tutkimusta ja myöntää pääasiassa yksivuotisia apurahoja.


Apurahapäätöksistä ilmoitetaan joulukuussa

Apurahahakemukset arvioidaan loka-marraskuun aikana ja päätöksistä ilmoitetaan hakijoille joulukuun aikana. Apurahahakemuksia arvioivat säätiön hallituksen valitsemat arvioijat. Tällä hetkellä hakemuksia arvioi neljä lääketieteen professoria, joille kullekin osoitetaan hakemuksia arvioitavaksi heidän erityisosaamisalueensa mukaisesti. Kutakin hakemusta arvioi siis yksi henkilö.

Arvioijat tekevät ehdotuksensa oman alansa apurahansaajista säätiön hallitukselle, joka tekee lopulliset päätökset apurahansaajista. Apurahapäätökset perustuvat säätiön hallituksen määrittämiin painopistealueisiin sekä hankkeiden tieteelliseen tasoon. Arvioijien nimiä ei julkisteta arvioinnin aikaan, jotta heille voidaan taata työrauha.

”Suomessa tehdään ensiluokkaista lääketieteellistä tutkimusta. Odotamme jälleen innolla, millaisia tutkimusprojekteja pääsemme apurahoilla tukemaan!”, toteaa Ulla Nord.

Lue lisää