Tutkimustietoa vegaanilasten ravitsemustilasta kaivataan lisää

Vegaaniruokavaliolla tiedetään olevan myönteisiä vaikutuksia aikuisten terveyteen. Helsingin yliopiston tutkijaryhmä selvittää, miten vegaanius vaikuttaa lasten kasvuun ja kehitykseen.

 Vegaanilasten määrä kasvaa suurissa kaupungeissa. 

Näin voidaan päätellä Helsingin kaupungin päiväkotiruokailun perusteella: yhä useampi vanhempi ilmoittaa lapsensa noudattavan ruokavaliota, johon ei kuulu lainkaan eläinperäisiä raaka-aineita. 

”Tällainen tieto ei tietenkään takaa, että lapsi noudattaa täysin vegaanista ruokavaliota”, muistuttaa ravitsemustieteen yliopistonlehtori Liisa Korkalo Helsingin yliopistosta. 

Vegaaniruokaa päiväkodissa syövä lapsi saattaa esimerkiksi syödä välillä kotona tai kylässä eläinperäisiä tuotteita. 

Korkalon mukaan vegaaniuteen tiukasti suhtautuvat vanhemmat ja heidän lapsensa muodostavat oman erityisen ryhmänsä. Näiden lasten ravitsemuksesta ja terveydestä Korkalo on yhteistyökumppaneineen kiinnostunut. Ryhmä toteutti vuonna 2017 pilottitutkimuksen, jossa tutkittiin täysin vegaanista, pesco- tai lakto-ovovegtaarista- tai sekaruokavaliota noudattavien helsinkiläislasten ravitsemustilaa erilaisten mittareiden avulla. Lapsia oli yhteensä 40. 

Vegaanilasten ravitsemustilaa tutkitaan monilla mittareilla 

Vegaaniruokavaliolla tiedetään olevan pitkällä aikavälillä paljon myönteisiä terveysvaikutuksia aikuisten terveyteen. 

Pienen lapsen kasvu ja kehitys asettavat kuitenkin ravitsemukselle toisenlaiset vaatimukset verrattuna aikuisiin. 

“Jos jokin ruokavalio on aikuiselle terveellinen, ei voi vetää suoria johtopäätöksiä, että se on sitä myös lapselle”, Korkalo toteaa. 

Toistaiseksi aiheesta on ollut vähän tutkimustietoa. 

Kohta julkaistava pilottitutkimuksemme osoitti, että vegaanilapset saivat riittävästi tiettyjä ravintoaineita, joiden saantia pidetään kriittisinä aikuisten vegaaniruokavaliossa: B12-vitamiinin, raudan ja sinkin tasoissa ei havaittu ongelmia. 

”Suomalaiset vegaanivanhemmat ovat valveutuneita. He osaavat yleensä antaa lapsilleen suositusten mukaisia ravintolisiä. Havaitsimme kuitenkin tutkimuksessamme, että vegaaniruokavaliota noudattavien lasten A- ja D-vitamiinin sekä tiettyjen aminohappojen tasot veressä olivat matalammat ja dokosaheksaeenihapon saanti oli vähäisempää verrattuna sekasyöjiin, millä voi olla terveysvaikutuksia.” 

Nyt Korkalo kumppaneineen toteuttaa laajemman jatkotutkimuksen, ja vegaaniruokavaliota noudattavia lapsia pyritään saamaan mukaan suurempi joukko. Tutkimuksessa keskitytään niihin ravintoaineisiin, joissa alustavien tutkimusten mukaan näytti olevan ongelmia. Lapselta voi ottaa vain pienen määrän verta, eikä yhdestä verinäytteestä riitä moneen eri analyysiin. 

Ravitsemusterapeutit kääntyvät toistuvasti tutkijoiden puoleen 

Tutkimustiedolle lasten vegaaniruokavalion ravitsemus- ja terveysvaikutuksista on suuri kysyntä niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Vegaaniruokavalio voidaan koostaa ravintosisällöltään suosituksia vastaavaksi, mutta perheitä kehotetaan käymään ravitsemusterapeutin puheilla. 

Korkalon mukaan tutkijat saavat usein yhteydenottoja ravitsemusterapeuteilta, jotka kysyvät uusimman tutkimustiedon perään. Nykyiset suositukset tarvittavista ravintolisistä nojautuvat aikuisvegaaneista saatuihin tuloksiin ja ovat Korkalon mukaan siksi riittämättömiä. 

Tarkoituksena on, että tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää terveydenhuollossa, vegaaniruokavaliota noudattavien tai sitä suunnittelevien lapsiperheiden neuvonnassa. 

“Jos jatkotutkimuksetkin osoittavat, että lasten vegaaniuteen liittyy selviä ravitsemuksellisia riskejä, tulee pohtia, voiko vegaaniruokavaliota suositella pienille lapsille ”, Korkalo pohtii. 

Toisaalta silloin, kun vegaanius on filosofinen valinta, eivät terveysnäkökulmat ole välttämättä tärkein huolenaihe ruokavaliota valittaessa. Eläinoikeuskysymykset ovat edelleen merkittävä syy täysvegaaniksi ryhtymiselle, vaikka ympäristökysymykset ovatkin nousseet sen rinnalle. 

”Koska vegaaniperheitä joka tapauksessa on, silloin meidän tehtävämme on pyrkiä varmistamaan, että näillä lapsille osataan koostaa ravitsemuksellisesti riittävä ruokavalio ja siten turvata paras mahdollinen kehitys.” 

Voi siis olla, että tutkimuksen myötä vegaanilapsille suositeltavien ravintolisien lista kasvaa. 

Liisa Korkalo sai 30 000 euron apurahan tutkimuksen ”Lapsuusiän vegaaniruokavalion terveysvaikutukset ja riskit” toteuttamiseen vuoden 2020 apurahahaussa. Tutkimus tehdään yhteistyönä Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden osaston ja lääketieteellisen tiedekunnan Anu Wartiovaaran tutkimusryhmän kesken. 

Lue lisää