Sohlbergin palkinto ruotsalaiselle gerontologian professorille Susanne Iwarssonille

Sohlbergin palkinto jaetaan joka toinen vuosi ansioituneelle pohjoismaiselle gerontologian tutkijalle, joka on vaikuttanut merkittävästi ikääntymistutkimuksen kehitykseen. Vuoden 2022 Sohlbergin palkinnon saajan professori Susanne Iwarssonin mielestä ihmisten tulisi ymmärtää, että ikääntyminen koskettaa meistä jokaista.

Sohlbergin palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2004 Tukholmassa Sohlbergs Nordiska Priset i Gerontologi -nimellä. Susanne Iwarsonille myönnetty Sohlbergin palkinto, 10 000 euroa, jaettiin 8. toukokuuta 2022 Tanskan Odensissa järjestetyssä Pohjoismaisessa gerontologian konferenssissa. Konferenssin teemana oli tänä vuonna ”Muutos ja jatkuvuus”. Iwarsson piti konferenssissa juhlaesitelmän.

Toimintaterapian opinnoista gerontologiaan

Susanne Iwarsson on toiminut vuodesta 2005 gerontologian professorina Lundin yliopistossa. Hän on ollut mukana perustamassa yliopiston ikääntymistutkimuksen keskusta ja johtanut sitä vuodesta 2007.

Iwarsson valmistui toimintaterapeutiksi vuonna 1979, minkä jälkeen hän työskenteli sairaalassa ikääntyneiden yksikössä. Hän vaihtoi perusterveydenhuollon puolelle, missä suurin osa toimintaterapiaa tarvitsevista asiakkaista oli ikäihmisiä. Ymmärtääkseen ikääntymistä syvällisemmin, Iwarsson päätti jatkokouluttautua ja aloitti gerontologian opinnot Lundin yliopistossa.

Pitkän ja menestyksekkään akateemisen uran tehnyt Iwarsson tunnetaan työstään ikääntyneiden asumisympäristöjen tutkimuksen parissa. Hän on muun muassa kehittänyt fyysisen ympäristön esteettömyyden arviointimenetelmän ”Housing Enablerin”, jota on käytetty lukuisissa projekteissa niin Ruotsissa kuin kansainvälisestikin. Iwarsson on julkaissut yli 700 tieteellistä ja yleistajuista artikkelia, ohjannut 25 väitöskirjatyötä ja osallistuu laajasti julkiseen keskusteluun ikääntymisteemoista.

Ikääntyvä väestö on jo nykyhetkeä

Palkinnonsaajan valitsi Pohjoismaisen gerontologian yhdistyksen (Nordic Gerontological Federation) nimeämä pohjoismainen raati. Susanne Iwarsson onkin hyvin otettu raatilaisten luottamuksesta, mutta painottaa, että kunnia palkinnosta kuuluu laajemmalle joukolle kuin vain hänelle itselleen.

”Toivon, että entiset ja nykyiset kollegani sekä yhteistyökumppanini tietävät, että en olisi voinut saada Sohlbergin palkintoa ilman yhteisiä ponnistelujamme”, Iwarsson sanoo.

Eläkeikää hiljalleen lähestyvä palkinnonsaaja odottaa innolla näkevänsä, kuinka nuoremmat kollegat ottavat vetovastuuta sekä täydentävät ja uudistavat yhteistä tutkimusta. Iwarsson ei kuitenkaan suunnittele väistyvänsä akateemisesta maailmasta – päinvastoin hän toivoo voivansa luopua tulevaisuudessa joistakin johtotehtävistä ja saavansa siten lisää aikaa tutkimustyölle.

Akateemisen maailman lisäksi Iwarssonin asiantuntemusta tarvitaan jatkossakin poliittisissa päätöksentekopöydissä, kun pohjoismaiset yhteiskunnat yrittävät löytää parhaita keinoja vastata ikääntyvän väestön haasteisiin.

”Kyse ei ole vain tulevaisuudesta, vaan jo nykyhetkestä”, palkinnonsaaja sanoo.

Iwarssonin mukaan olisi olennaista ymmärtää ja arvostaa ikääntyvän väestön monipuolisuutta. Ensin tulee kuitenkin ymmärtää itsekin ikääntyvänsä.

”Ikääntyminen on luonnollinen ja väistämätön prosessi, joka tapahtuu jokaiselle meistä – se ei kosketa vain muita.”

Kuva: Kennet Ruona / Lund University

Lue lisää