Yli 100 lasta ympäri Suomea kokoontui Säätytalolle Opetus- ja kulttuuriministeriön kutsumana

Kuva: OKM

Yli 100 ala- ja yläkoululaista kuudesta koulusta ympäri Suomea kokoontui keskiviikkona 5.10.2022 Säätytalolle pohtimaan keinoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämiseksi. Toiveikkuuden viitta -tapahtuma oli jatkoa keväällä 2022 järjestetylle Lasten kuuntelutunnille, jossa ministerit Li Andersson ja Petri Honkonen tapasivat viidessä eri kouluissa oppilaita ja keskustelivat siitä, miltä näyttäisi onnellinen koulu.

Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämän tapahtuman yhteistyökumppaneina olivat Helsingin ensikoti ry, Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ja konsultointiyritys Family Matters.

Tapahtuman fasilitaattoreina toimivat kulttuuriasianeuvos Hanna Koskimies, Helsingin Ensikodin toimitusjohtaja Tuomas Kurttila, tulevaisuusmuotoilija Minna Koskelo sekä Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön asiamies Ulla Nord.

Työpajan tavoitteena oli jalostaa lapsilta ja nuorilta esiinnousseita ehdotuksia konkreettiseksi toiminnaksi hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämiseksi.

Kuva: OKM

Koululaiset visualisoivat ehdotuksiaan kollaaseiksi

Lapset jakaantuivat aamulla kouluittain Säätytalon toisen kerroksen saleihin fasilitaattoreiden johdolla. Koululaisia kannustettiin pohtimaan, millainen voisi olla hyvä ja turvallinen päivä aina kouluun lähtemisestä, koulupäivään ja vapaa-ajasta nukkumaanmenoon saakka. Entä millaiset seikat ovat onnellisen arjen esteenä?

Lounaan jälkeen lapset saivat äänestää, mihin kysymykseen halusivat lähteä kehittämään ratkaisua. Kolme eniten ääntä saanutta teemaa jatkokehitykseen. Ratkaisujen kehittämisessä lapsia kannustettiin hassuihin, hurjiin ja mahdottomiinkin ideoihin.

Ryhmät koostivat ratkaisuistaan kollaaseja leikkaamalla, liimaamalla ja piirtämällä. Iltapäivällä työskentelyyn liittyivät myös opetusministeri Li Andersson sekä tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen. Myös pääministeri Sanna Marin kävi tervehtimässä lapsia.

Iltapäivällä kokoonnuttiin vielä yhteisesti käymään läpi kollaasien antia. Lapsia olivat puhuttaneet etenkin kiusaamiseen, koulussa jaksamiseen ja kouluruokailuun liittyvät kysymykset. Koululaiset pohtivat myös keinoja esimerkiksi rasismin kitkemiseen ja tasa-arvon lisäämiseen. Ihmissuhdetaitojen parantamista, ilmastonmuutokysymyksiä ja koulunkäyntiä sujuvoittavia keinoja pohdittiin myös.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön asiamies Ulla Nord oli tyytyväinen työpajaan.

”Lapset ovat uskomattoman viisaita ja ajattelevia ja heillä on loistavia ideoita, millä lisäsivät hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä arjen eri ympäristöissä. Seuraavaksi etsimme keinoja toteuttaa lapsilta tulleita ideoita. Meillä on toiveena saada myös kaikkiin kouluihin toiveikkuuspäivä, missä lasten ja nuorten ääni ja ideat tulisivat näkyviin ja johtaisivat pieniin ja isompiin tekoihin kouluissa”, Nord sanoo.

Päivän aikana kuultuja ajatuksia koululaisilta olivat muun muassa:

”Kiusaaminen jättää aina jäljen.”

“Kokeita on aika paljon. Vähemmän kokeita, enemmän pistareita niin oppiminen jakautuisi tasaisemmin.”

”Lunttilappu kokeisiin: voi tiivistää, löytää tärkeimpiä asioita.”

”Ainoa tapa miten kiusaamisen voi lopettaa on, että kaikki puuttuvat siihen. Kaikki kokevat asiat eri tavalla. Kiusattu tarvitsee tsemppaajia ja puolustajia.”

”Kaikilta odotetaan yhtä paljon luokassa mutta tarjotaan tukea haasteisiin.”

”Yksin on vaikea ja pelottava kertoa opettajalle, jos on ongelmia. Pitäisi olla mahdollisuus viedä kavereiden tuella yhdessä asioita eteenpäin.”

Lue lisää