Syksyn hakukierroksen apurahat on julkistettu

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö myönsi lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvointia edistävään tutkimukseen ja hankkeisiin apurahoina 2,6 miljoonaa euroa.

Säätiö vastaanotti syyskuun puolivälissä päättyneessä haussa 521 apurahahakemusta. Sekä hakemusmäärä että haettu summa laskivat hieman edellisvuoteen verrattuna. Apurahaa haettiin yhteensä yli 14 miljoonaa euroa lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvointia edistäviin tutkimuksiin ja hankkeisiin. Haetusta summasta voitiin myöntää 18% ja hakemuksista useampi kuin joka neljäs johti myönteiseen apurahapäätökseen.

Jaettu summa, 2,6 miljoonaa euroa, oli säätiön historian suurin. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 141 hankkeelle. Apurahoista 109 on tutkimusapurahoja ja 32  muihin hyvinvointia edistäviin hankkeisiin myönnettyjä apurahoja.

Tieteen apurahoista valtaosa on uusia hankkeita kun taas kolmannen sektorin alalla toteutettavista hankkeista suurinta osaa säätiö on tukenut aiemminkin.

Katso kaikki myönnetyt apurahat.

Tutkimusapurahoista valtaosa lääketieteelliseen tutkimukseen

Rahoitetuista tutkimushankkeista suurin osa sijoittui kliiniseen lääketieteen alalle. Lääketieteen apurahat kattoivat kaikki Suomen lääketieteelliset tiedekunnat. Säätiön apurahalla tutkitaan vuonna 2020 muun muassa lasten astmaa ja elinsiirtoja sekä Alzheimerin tautia.

Viime vuosina säätiön rahoittaman kliinisen lääketieteellisen tutkimuksen rinnalle on noussut enenevässä määrin muidenkin tieteen alojen tutkimusta. Tänäkin vuonna apurahoja myönnettiin psykologian, terveys- ja hoitotieteen, liikuntatieteen, kansanterveden ja ja sairaalafysiikan aloille.

“Sosiaalisten erojen vaikutukset terveyteen on nousemassa esiin uutena mielenkiintoisena teemana rahoitettavissa tutkimushankkeissa”, kommentoi säätiön asiamies Heikki Tulenheimo.

Maiju Mikkosen yhteiskuntatieteen alan väitöskirja “Särkeekö köyhyys sydämen?” kartoittaa varhaislapsuudessa koetun köyhyyden merkitystä sydänterveyteen aikuisiässä. Karoliina Koiviston lääketieteen alan väitöskirjassa tutkitaan puolestaan sosioekonomisten tekijöiden yhteyttä lasten infektiosairastuvuuteen.

Jako sisälsi 65 väitöskirjatutkimusapurahaa ja 45 post doc -tutkimukseen tarkoitettua apurahaa, joista osa toteutetaan apurahaa saaneen työryhmän jäseninä.

“Siinä missä nuoret tutkijat ovat usein osana rahoitusta hakenutta tutkimusryhmää, tällä kertaa oli nähtävissä aikaisempaa enemmän apurahoja nuorten tutkijoiden itsenäisille hankkeille”, sanoo Tulenheimo.

Myös Suomessa työskentelevien ulkomaalaisten tutkijoiden osuus apurahan saajissa kasvoi edellisten vuosien tapaan.

Lue lisää: Mia Liljeström tutkii ikääntymisen aiheuttamia kielellisten aivoverkostojen muutoksia

Lue lisää: Marjut Roposen monitieteinen tutkimushanke ennustaa lasten allergioita tulevaisuuden Suomessa

Mannerheimin Lastensuojeluliitolle jättiapuraha uusien digitaalisten palvelujen rakentamiseen

Tutkimusapurahojen lisäksi säätiön myönsi apurahoja lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvointia edistävien projektien ja toimintamallien kehittämiseen, toteuttamiseen ja palveluiden saavutettavaksi tekemiseen.

Apurahoja myönnettiin pääasiassa kolmannen sektorin toimijoille nuoriso- ja vanhustyöhön.

Jaon suurimman yksittäisen apurahan, 130 000 euroa, sai Mannerheimin Lastensuojeluliitto kahden täysin uuden digitaalisen palvelun rakentamiseen.

Lue lisää: MLL:n Vanhempainneuvola ja Minustako vanhempi -neuvola varhaisen ja ennakoivan vanhemmuuden tueksi

Lisätiedot

Asiamies Heikki Tulenheimo
heikki.tulenheimo@pss-saatio.fi
040 503 8817

Lue lisää