Myönnetyt apurahat 2019

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö jakoi syksyn 2019 apurahakierroksella 2,6 miljoonaa euroa apurahoina tieteelliseen tutkimukseen ja erilaisten hankkeiden toteuttamiseen.

Rahoitusta myönnettiin yhteensä 141 hankkeelle. Apurahoista 109 on tutkimusapurahoja ja 32 muihin hyvinvointia edistäviin hankkeisiin myönnettyjä apurahoja.

Säätiö vastaanotti syyskuussa 2019 päättyneessä haussa 521 apurahahakemusta. Sekä hakemusmäärä että haettu summa laskivat hieman edellisvuoteen verrattuna. Apurahaa haettiin yhteensä yli 14 miljoonaa euroa lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvointia edistäviin tutkimuksiin ja hankkeisiin. Haetusta summasta voitiin myöntää 18% ja hakemuksista useampi kuin joka neljäs johti myönteiseen apurahapäätökseen.

Akseli Hemminki

50000 €

Immunological analyses of patient samples from a phase 1 clinical trial in advanced melanoma patients receiving adoptive cell therapy and oncolytic adenovirus (TILT-123)

Erika Isolauri

50000 €

Varhainen mikrobisto: sairauden riskin tunnistamisesta kohti tehokasta ehkäisyä

Linnea Karlsson

50000 €

Maitohampaat raskaudenaikaisen stressialtistuksen biomarkkereina - FinnBrain Syntymäkohorttitutkimus

Kalle Kurppa

50000 €

Parempi elämä keliakiaa sairastaville lapsille

Kirsi Laitinen

50000 €

Raskausajan elintapojen terveysvaikutukset lapselle

Timo Mäkikallio

50000 €

Mortality, major cardiovascular outcomes and cost-efficacy comparing percutaneous coronary angioplasty versus coronary artery bypass grafting in the treatment of unprotected left main coronary artery stenosis

Tuomas Jartti

45000 €

Astman kehityksen estäminen korkean riskin lapsilla: INSTAR tutkimus.

Timo Jahnukainen

41000 €

Lasten elinsiirtotoiminnan kehittäminen

Markku Lehto

41000 €

Interconnections between gastrointestinal disorders and diabetic complications

Synnöve Carlson

40000 €

Erittäin ennenaikaisen syntymän pitkäaikaisvaikutukset aivoihin ja käyttäytymiseen.

Marjut Roponen

36000 €

Ilmasto muuttuu - miten käy lasten allergioiden? Tulevaisuuden lasten allergiataakan selvittäminen

Lauri Ivaska

31000 €

Lasten A-streptokokkiepidemiat

Jutta Laiho

31000 €

Tyypin 1 diabetekseen liittyvien enterovirusten eristys ja karakterisointi rokotekehitystä varten

Sanna Lehtonen

31000 €

Kohti diabeettisen munuaissairauden yksilöllistä hoitoa

Kai Kaarniranta

30000 €

Autofagia lääkehoidon kohteena silmänpohjan ikärappeumassa

Heli Koivumaa-Honkanen

30000 €

Subjektiivisen hyvinvoinnin merkitys ikääntymisessä – Mielenterveys ja TULE sairauksien perspektiivi

Laura-Maria Madanat-Harjuoja

30000 €

Cancer Predisposition in Childhood Cancer: using population-based registry data to uncover germline mutations

Minttu Marttila

30000 €

Personalized medicine in coronary artery disease using genomic and metabolomic data

Maarit Oikarinen

30000 €

Suoliston virusinfektioiden merkitys tyypin 1 diabeteksessa ja keliakiassa

Kaisu Pitkälä

30000 €

Helsingin vanhuskohortin 2019 kliininen tutkiminen kääntyneiden kohorttien 1989, 1999,2009 ja 2019 toimintakyvyn, kognition ja elämäntilanteen vertailu

Saila Laakso

26000 €

Lapsuusiällä puhkeava primaari lisämunuaiskuoren vajaatoiminta Suomessa

Ville Peltola

26000 €

Lasten astman riskitekijät: genetiikka, elintavat ja infektiot

Noora Houttu

24000 €

Raskausajan ruokavalio, mikrobisto ja tulehdus äidin ja lapsen terveyden säätelijöinä: uudet vaikutuskeinot

Anastasia Mantziari

24000 €

The impact of pasteurization, storage, probiotics and human milk fortifier on donor human milk and infant gut microbiota composition

Helena Hauta-alus

21000 €

D-vitamiini ja ruokavalion laatu varhaislapsuudessa ja näiden pitkäaikaisvaikutukset lapsen kasvuun D-vitamiini-intervention laajassa seurantatutkimuksessa

Reetta Satokari

21000 €

Terveen ulosteenluovuttajan bakteerikantojen toiminnallisuus Clostridioides difficile -bakteeria vastaan

Suvi Alenius

20000 €

Ennenaikaisen syntymän sosiaaliset vaikutukset

Andrii Domanskyi

20000 €

Humanized mice for testing new treatments to protect human dopamine neurons in Parkinson's disease

Matti Eskelinen

20000 €

Sappikivitaudin optimaalinen leikkaushoito-– prospektiivinen, randomisoitu monikeskustutkimus

Annakaisa Haapasalo

20000 €

Immunologisen järjestelmän muutokset geneettiseltä taustaltaan erilaisissa otsalohkodementiapotilaissa

Sanna Hagman

20000 €

MS-taudin solumallin kehitys: astrosyyttien ja mikrogliasolujen tulehduksellisen aktiivisuuden vaikutukset hermosolujen toimintaan

Hanna Jokinen-Salmela

20000 €

Aivojen pienten suonten tautiin liittyvien etenevien tiedonkäsittelyoireiden ennustetekijät ja varhainen tunnistaminen

Kati Järvelä

20000 €

Laskimotukoksen estoon käytettävän enoksapariinin farmakokinetiikka ja turvallisuus ohitusleikkauksen jälkeen

Kaisa Kivistö

20000 €

Raskauden aikana opioideille altistuneiden lasten terveys ja lastensuojelu – rekisteritutkimus

Miira Klemetti

20000 €

Alkuraskauden metabolomiikka raskausdiabeteksen ennustamisessa lihavilla ja normaalipainoisilla synnyttäjillä

Marko Korhonen

20000 €

Fyysisesti aktiivisen elämäntavan pitkäaikaisvaikutukset terveyteen ja toimintakykyyn ikääntyessä - seurantatutkimus

Timo Leppänen

20000 €

Unipolygrafiajohdannaiset uniapnean endo- ja fenotyypit päiväaikaisen väsymyksen ja heikentyneen vireystilan arvioinnissa

Mia Liljeström

20000 €

Vanhenevat verkot: Kielellisten aivoverkostojen muutokset normaalin ikääntymisen myötä

Marko Manninen

20000 €

Vakavasti käytösoireilevien lasten ja nuorten aikuisiän ennusteen parantaminen

Taina Nieminen

20000 €

Suomalaisten kilpirauhassyöpäsukujen molekyyligenetiikka.

Aino Siltari

20000 €

Voidaanko tavanomaisilla lääkkeillä vaikuttaa eturauhassyövän syntyyn ja kehittymiseen?

Heikki Tanila

20000 €

Alzheimerin tautiin liittyvä epileptinen purkaustoiminta ilman motorisia oireita

Joonas Toivonen

20000 €

Surgical treatment of Eustachian tube dysfunction - Korvatorven toiminnallisten häiriöiden kirurginen hoito

Heli Viljakainen

20000 €

Do sugar-loving saliva bugs make us fat?

Juri Timonen

17000 €

Uudet boorinkantaja-aineet aivokasvaimien BNCT hoidossa -tutkimukseen jatko-opiskelijan palkkaamiseen vuodeksi

Juha Mykkänen

16500 €

20-vuotisen metabolista terveyttä edistävän ravinto- ja elämäntapaintervention molekylaariset mekanismit

Henna Konttinen

15000 €

Uusi terapeuttinen kohde Alzheimerin taudille: APOE4:n vaikutusmekanismit potilaiden kantasoluista tuotettujen mikrogliasolujen toimintaan

Anne Kuitunen

15000 €

Myöhäinen aivoiskemia aivovaltimoiden pullistumien repeämisestä johtuvan lukinkalvonalaisen verenvuodon jälkeen

Petra Loid

15000 €

Geneettiset tekijät lasten varhaisessa vaikeassa lihavuudessa

Anna Nikula

15000 €

Procedural sedation and pain management in the pediatric emergency department

Laura Toivonen

15000 €

The Nasal Metabolome, Microbiome, and Risk of Respiratory Infections and Asthma in Children: A Multiomic Study

Päivi Mäntylä

12000 €

Helsinkiläisten laitoshoidossa asuvien vanhusten suuterveys ja sen vaikutus fyysiseen haurastumiseen, ravinnonsaantiin ja muistisairauteen

Niila Saarinen

12000 €

High throughput diagnostics for enteroviruses

Katja Tervahartiala

12000 €

Lasten stressinsäätely kotona ja päivähoidossa – yhteydet lapsen temperamenttiin ja sosiaaliseen kompetenssiin – FinnBrain Syntymäkohorttitutkimus

Ventatram Yellapragada

12000 €

Functional implications of Fibroblast Growth Factor Receptor 1 in Kallmann Syndrome

Ilkka Liikanen

11000 €

T-solujen immuunivasteen säätely syöpähoidoissa onkolyyttisella adenoviruksella

Maiju Mikkonen

11000 €

Särkeekö köyhyys sydämen? Varhaislapsuudessa koetun köyhyyden merkitys sydänterveyteen aikuisiässä

Marcela Cruz Haces

10000 €

Study of Tauopathies after Traumatic Brain Injury and the Development of an Animal Model

Shekh Saadi Bin Emran

10000 €

Uudet bioimpedanssimenetelmät patologisten kudosmuutosten tunnistamisessa

Jenna Grundström

10000 €

Myöhäisnuoruudessa ja aikuisuudessa koettujen perhesiirtymien yhteys mielenterveyteen elämänkulussa

Behnoush Gustafsson

10000 €

Epikardiaalisen rasvan paksuuden, ylipainon ja elämäntapojen vaikutus sydämen rakenteellisiin muutoksiin, diastoliseen toimintaan ja rasvamaksan riskiin varhaisessa keski-iässä.Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI)

Tuomas Karhu

10000 €

Edistynyttä obstruktiivisen uniapnean kehityksen ja ennustuksen arviointia neuroverkkopohjaisilla menetelmillä

Karoliina Koivisto

10000 €

Sosioekonomiset tekijät ja lasten sairastavuus vakaviin infektioihin

Krista Liskola

10000 €

Adoptiolasten psyykkinen terveys ja sen häriöt sekä psykososiaalinen kehitys

Irinja Lounassalo

10000 €

Suomalaisten liikunta-aktiivisuus lapsuudesta keski-ikään ja liikunta-aktiivisuuden merkitys terveellisen elämäntavan muodostumisessa

Jusa Reijonen

10000 €

Neuroplastisiteetin kartoitus liikeaivokuorella

Venla Ritola

10000 €

The spatiality of extreme right movements in Finland. The need and function for social policy in preventing means

Johanna Teräsjärvi

10000 €

Development of recurrent respiratory infections, allergy and asthma in children: Impact of single nucleotide polymorphisms of IL17 and its receptor

Johanna Hautala

8000 €

Kriittisten synnynnäisten sydänvikojen taustatekijät,diagnostiikka, hoito ja seulonta

Ada Hukki

8000 €

Brain magnetic resonance imaging (MRI) studies in children with craniosynostosis

Emma Saure

8000 €

Laihuushäiriön neuropsykologiset erityispiirteet

Nadia Afrin

7000 €

Kaatumisen riskitekijät ja ehkäiseminen ikääntyvillä naisilla

Miia Maarit Länsitie

7000 €

Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon yhteys sokeriaineenvaihdunnan häiriöihin, sydän- ja verisuonisairauksiin sekä kokonaiskuolleisuuteen

Ville Niemi-Nikkola

7000 €

Selkäranka- ja selkäydinvammat Pohjois-Suomessa: ilmaantuvuus, epidemiologiset piirteet ja kuolleisuus

Henni Pöyhönen

7000 €

Ikääntyvien terveyden edistäminen - FINGER-elintapaintervention pitkäaikaisvaikutukset ja jalkauttaminen

Mikko Rantasalo

7000 €

Polven tekonivelleikkauspotilaan toipuminen yleisanestesian tai spinaalipuudutuksen jälkeen, verityhjiön kanssa tai ilman

Behnam Tajik

7000 €

Association of fish-derived omega-3 fatty acids and methylmercury with cardiac function in elderly

Minna Sucksdorff

6600 €

ADHD:n pre- ja perinataaliset riskitekijät

Linnea Äärelä

6600 €

Lasten maksasairaudet: yleisyys, taudinkuva ja ennuste

Shinya Abe

6000 €

Investigation of the influence of different exercise loading history on proximal femur strength against hip fracture risk

Martta Elonheimo

6000 €

Ensimmäisen polven maahanmuuttajien psykoosidiagnoosit ja psykoosihäiriötä sairastavien mielenterveyspalveluiden käyttö ja lääkehoidon toteutuminen

Anna Julkunen

6000 €

Suun terveyden vaikutus autoimmuunisairauksiin ja krooniseen rinosinuiittiin

Kimmo Kartasalo

6000 €

Laskennallinen patologia ja tekoäly eturauhassyövän diagnostiikassa

Henri Karvinen

6000 €

Terveyspalvelujen ja lääkkeiden käyttö, kustannukset sekä niitä ennakoivat tekijät lapsilla ja nuorilla – Lasten liikunta ja ravitsemus (PANIC) -seurantatutkimus

Milja Kivelä

6000 €

Raskauteen, synnytykseen ja varhaiskehitykseen liittyvien tekijöiden yhteys aivoverenkiertohäiriöön nuorella iällä – 50 vuoden seurantatutkimus

Jarno Kivioja

6000 €

Akuutin lymfaattisen leukemian ex vivo lääketestaus virtaussytometria menetelmällä.

Ashwini Kumar

6000 €

Integrating ex-vivo drug responses and deep molecular profiling features using machinelearning approach for precision medicine in multiple myeloma patients

Venla Lohi

6000 €

Ikääntyvien kuulo - epidemiologinen seurantatutkimus

Maria Paul-Anttila

6000 €

Lasten diabeettisen ketoasidoosin hoito

Elmo Pulli

6000 €

Äidin raskaudenaikaisen hyvinvoinnin yhteydet 5-vuotiaiden aivoihin, kognitiivisiin taitoihin ja toiminnanohjaukseen - FinnBrain syntymäkohorttitutkimus.

Silja Räty

6000 €

Näköaivokuoren aivoverenkiertohäiriö

Tomi Sarkanen

6000 €

Toimintakyky, resilienssi ja elämänlaatu narkolepsiassa verrrattuna uniapneaan, aivovamman saaneisiin ja unettomiin

Nora Suojärvi

6000 €

Ranteen kuvantaminen kartiokeilatietokonetomografialla

Elisa Ylinen

6000 €

Enterohemorraagisen Escherichia Coli-infektion aiheuttaman hemolyyttisureemisen oireyhtymän ennuste lapsilla

Suvi Douglas

5000 €

Hematologisille syöpätaudeille altistavat geneettiset tekijät

Anette Haukilahti

5000 €

Sydänperäisen äkkikuoleman, sydänkuolleisuuden ja -sairastavuuden riskitekijöiden ennustemerkityksen eroavaisuuksista sukupuolten välillä

Kiara Homil

5000 €

Varhainen rinoviruksen aiheuttama uloshengitysvaikeus ja astman kehittyminen: genomitason riskimarkkereiden tunnistaminen

Mikael Koskela

5000 €

Henoch-Schönleinin purppura -glomerulonefriitti lapsilla

Heidi Pöyhönen

5000 €

Diagnostiikka, ennuste ja hoidon turvallisuus lasten keskushermostotulehduksissa

Terhi Solasaari

5000 €

Suolistomikrobiston varhaisen kehityksen, suoliston toiminnan ja itkuisuuden välinen yhteys HELMi-tutkimuksen aineistossa

Pia Hinnenberg

4000 €

Pienipainoisten vastasyntyneiden lyhyen ja pitkän ajan ennuste sekä raskauden aikaiset ennustetta huonontavat riskitekijät Suomessa

Roope Jaatinen

4000 €

Muistisairaudet, muistihäiriöt, depressiivinen mieliala ja kaatumisen pelko iäkkäillä lonkkamurtumapotilailla

Linda Kujanpää

4000 €

Monirakkulaisen munasarjaoireyhtymän (PCOS) liitännäissairastavuus ja oireyhtymän vaikutukset työkykyyn

Jukka Taneli Parantainen

4000 €

Metabolinen endotoksemia nivelen tulehduksen sekä sydän- ja verisuonisairauksien patogeneesissä

Sonja Piippo

4000 €

Varhaislapsuuden lehmänmaitoallergian vaikutukset nuoruusiän terveyteen ja ravitsemukseen

Linda Helenius

3000 €

Perioperatiivisen pregabaliinin vaikutus pitkäkestoisen leikkauksenjälkeisen kivun esiintymiseen

Gustavo Orozco

2600 €

Large tissue strain induces damage of articular cartilage: validation of mechanobiological models for post-traumatic osteoarthritis

Iina Helenius

2500 €

Elinsiirron saaneiden lasten ja nuorten suunterveys . Apurahan tarkoituksena mahdollistaa tutkimuksen tekeminen päätoimisena kuukauden ajan.

Eetu Suominen

2000 €

Juvenile osteochondritis dissecans: Comparing conservative treatment, MRI-guided and arthroscopic drilling methods

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

130000 €

MLL:n varhaisen ja ennakoivan vanhemmuuden tuen kehittäminen (Vanhempainneuvola ja Minustako vanhempi -neuvola)

Marja Jylhä

116239 €

Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi

Helsinkimissio ry

100000 €

Nuorten hyväksi -yhteistyöhanke

MLL Strömsinlahti ry

40000 €

Koululaisten iltapäiväkerhon ja ikääntyneiden palvelutalojen sukupolvien välistä myötätuntoa lisäävien yhteistyömallien ja metodiikan kehittäminen.

Aseman Lapset ry

30000 €

Lasten, nuorten ja vanhempien mielenterveyttä vahvistava Friends-toiminta

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

30000 €

MLL:n tukikampanjat koululaisten vanhemmille lukuvuonna 2020-2021

Non Fighting Generation ry (NFG)

30000 €

Kiusaamisen vähentämiseen 10-18 -vuotiaiden lasten ja nuorten parissa Seis kiusaamiselle ja KiPu -toiminnassa.

Punainen Risti Nuorten turvatalot

30000 €

Alueellisen auttamistyön ja vapaaehtoistoiminnan mallinnus Nuorten turvataloilla

Pääkaupungin turvakoti ry

30000 €

Perheväkivallasta kärsineiden lasten hyvinvoinnin vakauttamisen lisääminen väkivaltatyön keinoin

Sylva ry

30000 €

Kuvataideterapeuttinen toiminta ja kuvataideterapia viiden yliopistosairaalan alueella

ViaDia Joensuu ry / Lähiötalo

25000 €

Koululaisten Lähis -hanke 2019-2021

Helsinkimissio ry

20000 €

Nuorten kriisipisteiden toiminta

Helsinkimissio ry

20000 €

Vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tukena

Ihme ja Kumma Tuki ry

20000 €

Kaikilla on oikeus yhdenvertaiseen työllistymiseen - opinnollistaminen

OmaKamu ry

19000 €

OmaKamun toiminnan organisoiminen Vantaalla.

FDUV

18000 €

Ett kurskoncept för digitalt stöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning och för ett kurskoncept för handledare

Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry

15000 €

Luomakuntahanke - lapset ja nuoret pelastavatmaapallon

Suomen Diabetesliitto ry

15000 €

Diabetesta sairastavien ikäihmisten kotona pärjäämisen tuki

Suomen Valkonauhaliitto-Förbundet Vita Bandet i Finland ry

15000 €

Hoitolaitoksissa ja erityisryhmille järjestettävä hoivamusiikkityö

ViaDia Länsi-Uusimaa ry

12000 €

ViaDia Senioritalo, Yhdessä eteenpäin -hanke ikäihmisille

Tampereen Kaupunkilähetys ry/ Rongankotikeskus

10000 €

Ikääntyneiden kehitysvammaisten Elämyksellinen elämä – jalkautuva elämyspajatoiminta

Vantaan NMKY ry

10000 €

Nuorten ohjaajien ohjaajapolun kehittäminen ja vertaistoiminnan vahvistaminen

USKOT-foorumi ry

6000 €

Nuoriso kohtaa ikääntyneemmät uskonnoissa, yhteiskunnassa

Helsingin Alzheimer-yhdistys ry

5000 €

"Liikahdus muistiin" - tanssi- ja liiketerapian hyödyntäminen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisessä

Karjaan ja Pohjan Ikäihmisten Tuki ry.

5000 €

Seniori kuntosalin perustaminen ja laitehankinta

Suomen Punainen Risti Herttoniemen osasto

5000 €

Vanhustyö; aktivointi ja virkistys, tukea, huomiointia ja auttamista toisten seuraan.

Lapsen Ääni -kuoron tukiyhdistys ry

4176 €

Sukupolvien sävelketju

Finlands Svenska Autism och Aspergerförening rf

3665 €

Sommarläger för unga och unga vuxna med Apergers syndrom.

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry

3500 €

Partioharrastuksen mahdollistaminen vähävaraisille lapsille ja nuorille.

Palonurmen Nuorisoseura ry

2500 €

Palonurmen kylän ja lähialueen ikäihmisten virkistystoiminta

Viitaniemen nuorisoseura ry

2500 €

Musiikkiliikuntaa ja yhdessäoloa, vanhustenviikon juhla Lokakuussa 2020

Suomen Reumanuoret ry

1000 €

Suomen Reumanuoret ry:n tapahtumien järjestäminen vuonna 2020