Myönnetyt apurahat 2020

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö jakoi syksyn 2020 apurahakierroksella 2,164 miljoonaa euroa apurahoina lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvoinnin edistämiseen. Rahoitusta myönnettiin 123 hankkeelle. Apurahoista 92 on tutkimusapurahoja ja 31 muihin hyvinvointia edistäviin hankkeisiin myönnettyjä apurahoja.

Säätiö vastaanotti syyskuun puolivälissä päättyneessä haussa 539 apurahahakemusta. Sekä hakemusmäärä että haettu summa nousivat edellisvuoteen verrattuna. Lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvointia edistäviin tutkimuksiin ja hankkeisiin haettiin apurahaa yli 17 miljoonaa euroa eli kolme miljoonaa enemmän verrattuna edellisvuoteen. Haetusta summasta voitiin myöntää 12%.

Lue lisää myönnetyistä apurahoista.

Professori Akseli Hemminki

44000 €

Immunological analyses of patient samples from a phase 1 clinical trial in advanced melanoma patients receiving adoptive cell therapy and oncolytic adenovirus (TILT-123)

FT Anna Aakula

35000 €

Altered PP2A regulation of the epigenetic machinery in childhood cancers

Dosentti Valtteri Kaasinen

35000 €

Neuroprotective effects of caffeine on nigrostriatal dopamine system in patients with Parkinson’s disease

Erikoislääkäri Saila Koivusalo

35000 €

Programming of childhood obesity and cardiometabolic disorders

Dosentti Otto Helve

35000 €

Keisarileikkaus ja suoliston mikrobiomi

Dosentti Jukka Jolkkonen

35000 €

Ihmisen astrosyyttien kompleksi rooli aivoiskemiasta toipumisessa ja Alzheimerin taudin patologiassa

LT Laura Kivelä

35000 €

Lapsuudessa keliakiadiagnoosin saaneiden potilaiden erityispiirteet, seuranta ja siirtyminen aikuisuuteen

LT Minna Lukkarinen

35000 €

FinnBrain Atopy — Maternal stress during pregnancy and the risk of atopic disorders in the offspring

Professori Anssi Auvinen

35000 €

Eturauhassyövän seulonnan satunnaistettu tutkimus (ProScreen)

Professori Jorma Toppari

35000 €

Synnynnäisen immuniteetin yhteys lasten tyypin 1 diabetekseen - DIPP PAMP syntymäkohortti

Dosentti Laura Tanner

35000 €

Sikiöpoikkeavuuksien mekanismit ja riskitekijät

Erikoislääkäri Emilia Huvinen

30000 €

Maternal and fetal metabolome and their association with early growth profiles, childhood obesity, and metabolic health at 5 years of age

FT Kirsi Gröndahl-Yli-Hannuksela

30000 €

A-streptokokin oireeton kantajuus raskauden aikana

Dosentti Pirta Hotulainen

30000 €

Muutokset hajuaistissa on yhteinen nimittäjä autismikirjon häiriölle ja skitsofrenialle – selviääkö hajukäämistä neuropsykiatristen sairauksien biologiset syyt?

Dosentti Satu Jyväkorpi

30000 €

Ravitsemus, kuolleisuus ja niihin liittyvät tekijät Helsinkiläisissä palvelutaloissa asuvilla ikäihmisillä

ETT Liisa Korkalo

30000 €

Lapsuusiän vegaaniruokavalion terveysvaikutukset ja riskit

Dosentti Eija Laakkonen

30000 €

Miksi osa Lynch syndrooma geenimutaation kantajista välttää etiologian mukaisesti ennen keski-ikää kehittyvän syövän?

Dosentti Johanna Lempainen

30000 €

Tyypin 1 diabeteksen riskiin liittyvien HLA-tyyppien vaikutus immuunipuolustuksen solujen DNA:n metylaatioon

PhD Vinko Palada

30000 €

Circadian regulation of the comorbidity cycle between anxiety, sleep, and neuropathic pain

Professori Erika Isolauri

30000 €

Varhainen mikrobisto: sairauden riskin tunnistamisesta kohti tehokasta ennaltaehkäisyä

Professori Marjo Renko

30000 €

Bronkioliitin ilmaantumiseen vaikuttavat tekijät äidissä, lapsessa ja ympäristössä - valtakunnallinen rekisteritutkimus

FT Andrei Rodionov

30000 €

Novel diagnostic approach for mild brain injury: detecting symptom-specific brain networks with integrated neuroimaging and neuromodulation

Dosentti Laura-Maria Madanat-Harjuoja

25000 €

Cancer Predisposition in Childhood Cancer: from epidemiological methodology to identifying novel causative germline mutations

FT Kalle Rytkönen

25000 €

Kohdun geenisäätelyverkostot ja raskausmyrkytys

Professori Juha Sinisalo

25000 €

Hydroxychloroquine in acute coronary syndrome: Prevention of recurrent cardiovascular events

Dosentti Joonas Sirola

25000 €

Polven, lonkan ja selän nivelrikon leikkaus ja konservatiivisen hoidon vaikuttavuus Suomessa

FT Piia Takabe

25000 €

Hyaluronaanin merkitys ihomelanooman synnyssä

Dosentti Heli Viljakainen

25000 €

Microbiota dysbiosis contributes to paediatric autoimmune diseases – a search of prognostic markers from saliva?

TtT Eeva Aartolahti

20000 €

Peliharjoittelu ja fyysinen aktiivisuus polven tekonivelleikkauksesta kuntoutumisessa

Dosentti Kristiina M. Huttunen

20000 €

Innovatiiviset ratkaisut aivosairauksien tehokkaampaan ennaltaehkäisyyn ja hoitoon

FM Antti Paajanen

20000 €

Quantitative MRI of short T2 tissues with compressed sensing

LT Niko Paalanne

20000 €

Lasten virtsatieinfektioiden ehkäisy E. coli Nissle probiootilla

FT Olli Pietiläinen

20000 €

Skitsofrenian genominen tausta ihmisen hermosoluissa

FT Katrina Räty

20000 €

Exploring human-derived microglia integration and therapeutic potential in Parkinson’s disease models

Dosentti Suvi Stolt

20000 €

Lapsen kielen kehityksen suuntaviivat varhaislapsuudesta esikouluikään - arviointi ja kehitykseen vaikuttavat tekijät

Dosentti Marjut Pihlajoki

16000 €

Täsmälääketiede avuksi hepatoblastooman hoidossa

FT Sanna Hagman

15000 €

MS-taudin solumallin kehitys: astrosyyttien ja mikrogliasolujen tulehduksellisen aktiivisuuden vaikutukset hermosolujen toimintaan

FM Anna-Pauliina Iivonen

15000 €

Suomalaisten aivolisäkkeen vajaatoiminnan geneettisten syiden kartoitus - uusien tautigeenien jäljillä

Dosentti Anne Kuitunen

15000 €

Myöhäinen aivoiskemia aivovaltimoiden pullistumien repeämisestä johtuvan lukinkalvonalaisen verenvuodon jälkeen

LL Juho Kuula

15000 €

Pikkukeskosen terveys aikuisena - sisarustutkimus

Professori Vesa Olkkonen

15000 €

Role of LGALS3BP and GOLM1, two markers of non-alcoholic steatohepatitis (NASH), in the progression of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)

FM Lotta Pajunen

15000 €

Äidin lihavuus, raskausdiabetes ja ravinto: vaikutukset lapsen lihavuuteen ja hermostolliseen kehitykseen 6-vuotiaaksi saakka

Dosentti Elina Sillanpää

15000 €

Polygeeninen riskisumma fyysisen aktiivisuuden ja kardiometabolisten sairauksien kausaalisuhteissa

Dosentti MariAinola

11000 €

Suupatogeenien yhteys nivelreuman syntyyn ja kehitykseen

MPH Sam Asher

10000 €

Periodontal Health from Mid-life to Late-life and the Risk for Cognitive Impairment and Dementia

Erikoislääkäri Katri Backman

10000 €

Varhaisen mikrobiomin vaikutus lapsen terveyteen KuBiCo - syntymäkohortissa

LT And Demir

10000 €

Virtsan gonadotropiinimääritysten soveltuvuus lasten murrosiän häiriöiden diagnostiikkaan

FM Salla Hietakoste

10000 €

Heart rate variability in OSA patients: a new physiological marker of disease severity, daytime sleepiness and impaired vigilance

TtM Maarit Janhunen

10000 €

Exergame-based rehabilitation in older adults after total knee replacement; Effectiveness, adherence and physical loading of the exergaming in rehabilitation.

LT Päivi Joki-Korpela

10000 €

Coaching Lifestyle Intervention for Fertility -Lapsettomuuspotilaiden elintapavalmennustutkimus

FM Shohreh Kariminezhad

10000 €

Effective utilization and quantification of individual neuroplasticity in the human brain

ETM Jemina Kivelä

10000 €

Aineenvaihduntatekijät syntymästä keski-ikään – metabolomin yhteys painoon, raskausdiabetekseen ja tyypin 2 diabetekseen

TtM Anni Kukkonen

10000 €

Raskaudenaikainen kofeiinialtistus ja kahvin kulutus - merkitys raskausdiabetekseen ja syntyvän lapsen terveyteen

FaT Niina Laine

10000 €

Lääkehaitat ja haitalliset lääkkeet iäkkään potilaan sairaalahoidon syynä ja niiden vaikutus hoitotuloksiin ja –kustannuksiin

LT Tuire Lähdesmäki

10000 €

Lasten enkefaliitin neurologinen ennuste

LL Janna-Maija Mattila

10000 €

Lasten influenssa

FM Julius Rönkkö

10000 €

Calcium channels in motor neuron function and disease

FT Heini Saarimäki

10000 €

Tunteet kehittyvissä aivoissa

LT Suvi-Päivikki Sinikumpu

10000 €

Ihosairaudet ikääntyneessä väestössä, Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966:n ikäihmisten kohortti

FM Johanna Teräsjärvi

10000 €

Development of recurrent respiratory infections, allergy and asthma in children: Impact of single nucleotide polymorphisms of IL17, IL-33 and its receptor IL1RL

KM Ville Tikkanen

10000 €

Nuoruusiän sosiaalinen toimintakyky ja sen yhteys myöhempään mielenterveyteen perimänsä kautta skitsofreniaspektrin häiriöön altistuneilla adoptiolapsilla ja näiden verrokeilla

FM Venkatram Yellapragada

10000 €

Identifying the role of Fibroblast Growth Factor Receptor 1 in development of GnRH neurons which are important for human puberty

LL Samu Kurki

9000 €

Neuroinflammatoriset mekanismit Alzheimer-tyypin neurodegeneraatiossa ja uusien terapioiden kohteena

FM Behnoush Gustafsson

8000 €

Population determinants of epicardial adipose tissue and associations with diastolic dysfunction, fatty liver and diminished cardiovascular health in early adulthoodThe Cardiovascular Risks in Young Finns Study

LK Topi Hovinen

8000 €

Anorexia nervosan pitkäaikaisvaikutukset terveyteen ja aineenvaihduntaan

MSc Dafne Jacome Sanz

8000 €

The role of PCSK9 in ovarian cancer

MSc Juan Cruz Landoni Martin

8000 €

Increasing mitochondrial DNA amount causes fatal infantile cardiomyopathy and heart failure in a mouse model of mitochondrial dysfunction

PsM Elina Lehtonen

8000 €

Vanhempien ohjannan merkitys autismikirjon lasten katsekontaktin käyttöön

FM Arun Kumar Mahato

8000 €

Novel small molecule reduces alpha-synuclein aggregation and supports the survival of dopamine neurons

PsM Tuulia Malén

8000 €

Striataalinen dopamiinijärjestelmä ja ihmisen palkkiojärjestelmän toiminta: PET-tutkimus

LL Juho Kärkinen

7000 €

Vaikean lyhyt- ja pitkäkasvuisuuden etiologia ja molekyyligenetiikka Suomessa

FT Prince Dadson

6000 €

Proteomics and metabolomics in metabolic biomarker discovery: potential targets for therapeutic intervention in type 2 diabetes mellitus

MSc Mridul Johari

6000 €

Molecular genetics of inclusion body myositis and hereditary adult onset rimmed vacuolar distal myopathies

FT, LL MarjoTaivalantti

6000 €

Visuaalisen muistin häiriöt väestössä, masennuksessa ja psykoosisairauksissa

LK Pihla Tommiska

6000 €

Krooninen kovakalvonalainen vuoto: uusiutumisten vähentäminen ja epidemiologia

LL AnnaVuorimaa

6000 €

Adenosiini 2a reseptorin merkitys MS-taudin progressiossa

LL Veera Ahti

5000 €

Halkiopotilaan puheenparannusleikkausten tulokset ja ajoitus

Erikoislääkäri Mikael Anttinen

5000 €

Modernit kuvantamismenetelmät ja kuvantamisohjatut hoidot eturauhassyövässä

HLL Roni Harjunpää

5000 €

Maksillaosteotomia ja rhinoplastia halkiopotilailla

FT Ashwini Kumar

5000 €

Integrating ex-vivo drug responses and deep molecular profiling features using machine-learning approached for precision medicine in multiple myeloma patients

LL Anna-Maija Lahti

5000 €

Selviytyminen aivoverenvuodon jälkeen ja epilepsia aivoverenvuodon myöhäiskomplikaationa

LL Tuuli Lehti

5000 €

Ikäihmisten oirekuorma: yhteys hyvinvointiin, toimintakykyyn ja ennusteeseen

MSc Disha Malani

5000 €

Functional molecular precision medicine for acute myeloid leukemia patients

VTM Maija Mikkonen

5000 €

Life course health and social trajectories after early life sosioeconomic disadvantage

TtM Sarang Latif Qazi

5000 €

Diagnostic criteria and consequences of Sarcopenia in postmenopausal Finnish women

LK Jani Sirkka

5000 €

Liikeaivokuoren toiminta idiopaattisessa normaalipaineisessa hydrokefaluksessa

FM Sandra Harjuhaahto

4000 €

Jokela-tyypin spinaalisen lihasatrofian solu- ja molekyylitason tautimekanismi

Erikoislääkäri Saija Kantanen

4000 €

Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) potevien lasten ja nuorten kuntotutkimus

LL Mari Maikku

4000 €

Synnynnäisen lonkan dysplasian seuraamukset nuoruudessa

MSc Rocio Maldonado

4000 €

Gene-editing and evaluation of novel therapies for HOGA, a severe Finnish heritage disease

HLL Sanna Järvinen

3000 €

Ortognaattisten leikkaustulosten arviointi 3D-mallinnusten fuusioinnin ja navigoinnin avulla

LK Oskari Pakarinen

3000 €

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeisten sijoiltaanmenojen ilmaantuvuus, riskitekijät ja ehkäisy, sekä uusien tekonivelimplanttien käyttöönoton jälkeiset tulokset

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

130000 €

MLL:n varhaisen ja ennakoivan vanhemmuuden tuen kehittäminen uusien digitaalisten palvelujen avulla

Helsinkimissio ry

100000 €

Nuorten hyväksi - hanke (säätiöiden yhteistyö)

Professori Marja Jylhä

74068 €

Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi (SoWell)

Pelastakaa Lapset ry

40000 €

Lasten digitaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen kouluyhteisöissä valtakunnallisesti.

Aseman Lapset ry

30000 €

Lasten, nuorten ja vanhempien mielenterveyttä vahvistava Friends-toiminta

Helsinkimissio ry

25000 €

Nuorten yksinäisyyden vähentäminen nuorten keskustelu- ja kriisityön avulla.

ViaDia Joensuu ry / Lähiötalo

25000 €

Koululaisten Lähis -hanke 2019-2021

MLL Strömsinlahti ry

20000 €

Sukupolvien välinen myötätunto –hanke

Pääkaupungin turvakoti ry

20000 €

Perheväkivallasta kärsineiden lasten hyvinvoinnin vakauttamisen lisääminen väkivaltatyön keinoin Asumisyksikkö Kilpolassa

Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri

20000 €

Nuorten hyvinvoinnin edistäminen Satakunnassa

Suomen Valkonauhaliitto-Förbundet Vita Bandet i Finland ry

20000 €

Vanhusten ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyvinvointia edistävä toiminta

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry

20000 €

Takaisin osallisuuteen -hanke

Yhteiset Lapsemme ry

20000 €

Nuorten tienoo -hanke

Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry

15000 €

Hyvinvointia kylien ikäihmisille - kohti maaseudun uutta yhteisöllisyyttä ja lähiavun verkostoja

Sylva ry

12000 €

Kuvataideterapia ja taideterapeuttinen kuvataidetoiminta syöpäsairaiden lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja heidän läheistensä tukemiseksi.

FDUV r.f.

10000 €

IKT-kurser och handledningsmaterial om att stödja personer med intellektuell funktionsnedsättning att använda IKT (informations- och kommunikationsteknologi)

Ihme ja Kumma Tuki ry

10000 €

Meillä on oikeus opiskella, oppia ja osallistua - vai onko?

Lappeenrannan Vanhainkotiyhdistys ry

10000 €

Ikääntyneiden palvelutalon kuntosali- ja montitoimisalin laitehankinnat

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry

10000 €

Omaishoitajan voimavarat käyttöön. Voimavarakeskustelu muistisairasta tukevan omaisen tukena.

ViaDia Länsi-Uusimaa ry

10000 €

ViaDia Senioritalo, Yhdessä eteenpäin-hanke

Vaasanseudun mielenterveysseura ry

5400 €

Mielenterveyden ensiapu 1-koulutusta vanhuksille

Gamlakarleby Åldringsvänner rf

5000 €

Senioriparkki toiminnan pilotointi

Joensuun NNKY ry

5000 €

Kultainen korjaus 2021 -hanke Joensuun koronan väsyttämille lapsille, tytöille ja naisille

Sulkavanjärven Rukoushuoneyhdistys ry

5000 €

Kyläkirkon korjausrakentaminen

Suomen Punainen Risti Herttoniemen osasto

5000 €

Etä- ja ulkona tapahtuvalla toiminnalla tuki ja virkistys vanhuksille koronan estäessä normaalin kerhotoiminnan

Uudenmaan CP-yhdistys ry

5000 €

Mielen hyvinvoinnin vertaisryhmä

Vantaan NMKY ry

5000 €

Nuorten ohjaajien ohjaajapolkuja nuorten toiminnan järjestäminen

Oulun Seudun Perhehoitajat ry

3000 €

Perhehoitajien ja heidän perheessä olevien ikäihmisten vertaistuellinen hyvinvointia edistävä virkistystoiminta

Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry

2000 €

Älä jätä minua yksin

Luoma-ahon kylätoimikunta kyläyhdistys ry

1700 €

Lasten, nuorten ja ikäihmisten syrjäytymisen ehkäiseminen uuden kylätalon yhteisessä olohuoneessa

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry

1500 €

Miesten voimaa Järviseutu -vertaistukiryhmä