Myönnetyt apurahat 2018

Professori Ville Peltola

60000 €

Lasten astman riskitekijät: genetiikka, elintavat ja infektiot

Professori Karl Lemström

50000 €

Yksilöllinen lääketieteellinen hoito sydän- ja keuhkosiirtopotilaille

Dosentti Solja Niemelä

45000 €

Nuoruusiän päihdekäytön ennuste - elämänkaarinäkökulma raskausajalta aikuisuuteen

Dosentti Kristiina M. Huttunen

43000 €

Haimaan-kohdennetut kaksoisvaikutteiset immunomodulatiiviset aihiolääkkeet tulevaisuuden lääkkeinä 1 tyypin diabeteksen hoitoon

FT Anne Karvonen

40000 €

Varhaislapsuuden elinympäristön vaikutus astman ja allergisten sairauksien synnyssä: syntymäkohortin 16-vuotisseuranta

LT Raakel Luoto

40000 €

Sairaalahenkilökunta, perheenjäsenet vai joku muu? Vastasyntyneiden sairaalahoidon aikaisten hengitysteiden virusinfektioiden lähde

LT Satu Wedenoja

40000 €

PREDICT - Raskauskomplikaatioiden ennustaminen äidin alkuraskauden verinäytteestä solunulkoisen DNA:n avulla

LT Minna Lukkarinen

38000 €

Maternal Stress during Pregnancy and the Risk of Atopic Disorders in the Offspring — FinnBrain Birth Cohort Study

Dosentti Saila Koivusalo

35000 €

Raskauden aikaisten ja synnytyksen jälkeisten tekijöiden vaikutus lapsen terveyteen 5 vuotta synnytyksen jälkeen

Dosentti Johanna Lempainen

35000 €

Role of monocyte function in the pathogenesis of type 1 diabetes

Dosentti Laura-Maria Madanat-Harjuoja

35000 €

Perinnöllinen syöpäalttius lapsuusiän syövässä

Erikoislääkäri Laura Puhakka

35000 €

Synnynnäisen sytomegalovirusinfektion seulontatutkimus, 6-vuotisseuranta

Dosentti Pirta Hotulainen

30000 €

Myosiini XVI: Autismikirjon häiriön ja skitsofrenian risteyskohdassa – miten yksi geeni voi olla kahden eri sairauden taustalla?

Dosentti Joonas Kauppila

30000 €

Suomalainen kansallinen maha- ja ruokatorvisyöpäkohortti muuttaa kansainvälisiä hoitosuosituksia

Dosentti Anu Kauppinen

30000 €

Miksi jotkut sairastuvat kuivaan, toiset kosteaan silmänpohjan ikärappeumaan? - solu- ja molekyylitason syyt ikärappeuman eri muotoihin

TkT Mia Liljeström

30000 €

Vanhenevat verkot: Kielellisten aivoverkostojen muutokset normaalin ikääntymisen myötä

Dosentti Karolina Louvanto

30000 €

Early Childhood HPV-infection Outcomes (ECHO-Study) / Varhaislapsuuden HPV-infektio ja sen merkitys aikuisuudessa

Professori Timo Strandberg

30000 €

Helsingin vanhuskohorttien seuranta ja vertailu1989, 1999, 2009 ja 2019

Dosentti Pirjo Isohanni

29000 €

Genomikan mahdollisuudet lapsuusiän ataksioiden selvittelyssä

TtM Markus Mattila

28000 €

Ravinnon C-vitamiinin, nitraatin ja nitriitin saannin yhteys tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen

Professori Tero Järvinen

25000 €

Kohdekudos spesifinen lääkehoito - Sivuvaikutukseton hoitomuoto

Dosentti Susanna Melkas

25000 €

Lievä ja keskivaikea aivovamma – taudinmääritys, vaikeusaste ja ennuste

LT Laura Toivonen

25000 €

The Nasal Metabolome, Microbiome, and Risk of Respiratory Infections and Asthma in Children: A Multiomic Study

LL Kirsi Nikander

21000 €

"Kuka hyötyy koululääkärin tarkastuksesta?"

FT Annamari Heikinheimo

20000 €

Suomalainen kotihygienia – antibiooteille resistenttien bakteerien leviämisreitit eläinten ja ihmisten välillä

Professori Markku Heikinheimo

20000 €

Lasten maksasairauksien molekulaariset mekanismit ja ennusteelliset merkkiaineet

Dosentti Michael Jeltsch

20000 €

Ensimmäisen VEGF-C-pohjaisen biolääkkeen parantaminen

FM Samu Kainulainen

20000 €

Predicting obstructive sleep apnea related daytime symptoms and disease progression

FT Anna Kreutzman

20000 €

Exploring the therapeutical potential of NK cells in solid tumors

Dosentti Hannele Laivuori

20000 €

The lifestyle intervention project for families with a history of pre-eclampsia-primary prevention for cardiovascular diseases

HLT Aino Salminen

20000 €

Omiikka-menetelmät iensairauksien mikrobiomin ja parodontiitin hoidon systeemisten vaikutusten tutkimuksessa

PsM Emma Saure

20000 €

Laihuushäiriön neuropsykologiset erityispiirteet

FT Marco Savarese

20000 €

Molecular causes of the ageing-related muscular stiffness

LL Emilia Thomas

20000 €

RS-viruksen aiheuttama tautitaakka lapsilla

Professori Raimo Tuominen

20000 €

PKC:n muuntelijat mahdollisina taudin kulkuun vaikuttavina Alzheimerin taudin lääkkeinä

LT Ritva Nissi

18000 €

Äidin vaginan mikrobiomin vaikutus lapsen alttiuteen sairastua tyypin 1 diabetekseen

Dosentti Heli Viljakainen

17000 €

Do sugar-loving saliva bugs make us fat?

DI Aapo Knuutila

16000 €

Uusia ja yksinkertaisia testimenetelmiä hinkuyskän diagnostiikkaan

TtT Johanna Eronen

15000 €

Terveyden lukutaito vanhuuden hyvinvoinnin voimavarana

Dosentti Kaisa Ivaska

15000 €

Osteokalsiinimittaus tyypin 2 diabeteksen diagnostiikassa

FT Mikko Kuokkanen

15000 €

Terveen ikääntymisen perinnöllinen tausta

LL Petra Loid

15000 €

Geneettiset tekijät lasten varhaisessa vaikeassa lihavuudessa

FT Saranya Palaniswamy

15000 €

Epigenome-wide association studies (EWAS) and its association with metabolic health - The Northern Finland Birth Cohort 1966 study

LL Roope Poutanen

15000 €

Käypä Hoito -suosituksen vaikutus lasten alahengitystieinfektioiden diagnostiikkaan ja hoitoon Suomessa

LL Joonas Toivonen

15000 €

Treatment of Eustachian Tube Disorders in Children - Korvatorven toimintahäiriöiden hoito lapsilla

FM Tapio Nevalainen

14000 €

LINE-1 retrotransposonien ilmentyminen ja epigeneettinen säätely vanhetessa

FM Anna-Pauliina Iivonen

12000 €

PALM2- ja AKAP2-geenivirheiden merkitys murrosikäkehityksessä

FM Tea Kaartokallio

12000 €

Raskaushäiriö pre-eklampsian perinnölliset alttiustekijät suomalaisissa suvuissa

LL Paula Mustonen

12000 €

Hiuskortisoli raskaudenaikaisen stressin biomarkkerina ja sen yhteydet lapsen psykososiaaliseen kehitykseen - FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus

LL, HLL Esa Färkkilä

10000 €

Sairaalahoitoa vaativien potilaiden hampaistoinfektiot

Proviisori Emma Heikkinen

10000 €

Silmälääkkeiden farmakokinetiikan parantaminen

LL Sallamaaria Kettunen

10000 €

PFAPA-syndrooman esiintyvyys ja vaaratekijät

PsM Ville Kirjavainen

10000 €

Kognitiivisen heikentymisen estäminen ikääntyvillä

EL Laura Korhonen

10000 €

Äidin raskaudenaikaisen stressin vaikutus lapsen immuniteettiin

FM Aleksandra Lahtinen

10000 €

DNA methylation changes associated with insufficient sleep

DI Akseli Leino

10000 €

Hemodynamic responses in obstructive sleep apnea – novel computational tools for individualized diagnostics and stroke prevention

LT Juha Lempiäinen

10000 €

Aivojen pienten suonten tauti – RCT valmius

FM Noora Lindgren

10000 €

Muistisairauden varhainen havaitseminen - kaksostutkimus

FM Carina Lund

10000 €

Murrosiän biologisten mekanismien mallintaminen ihmisen erittäin monikykyisillä kantasoluilla

FM Eleonora Mäkelä

10000 €

Tautiaktiivisuuden uudet merkkiaineet akuutissa myelooisessa leukemiassa

FT Riikka Mäkitie

10000 €

Uudet biomarkkerit WNT1 ja PLS3 osteoporoosissa

Professori Päivi Mäntylä

10000 €

Suun terveys ja sen ylläpitämisen edellytykset ikääntyessä erilaisissa asumisympäristöissä

EL Anna Nikula

10000 €

Procedural sedation and pain management in the pediatric emergency department

FT Katariina Nurmi

10000 €

Metabolinen endotoksemia nivelreuman patogeneesissä

FT Olli Pietiläinen

10000 €

Modeling gene regulatory effects of 22q11.2 deletion predisposing to schizophrenia in human excitatory neurons

FT Chandra Prajapati

10000 €

The study of novel junctophilin-2 associated hypertrophic cardiomyopathy using human induced pluripotent stem cell derived cardiomyocytes

FT Anna Pulakka

10000 €

Muutokset 24 tunnin liikkumiskäyttäytymisessä eläkkeelle siirryttäessä ja muutosten yhteydet terveyteen

LT Juho Raiko

10000 €

Effects of ciprofibrate on myocardial insulin sensitivity in pre-diabetes

LL Tuomas Rajamäki

10000 €

Pitkittynyt kipu polven ja lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen

FM Disheet Shah

10000 €

Modeling long QT syndrome and dilated cardiomyopathy using induced pluripotent stem cell technology

Professori Teuvo Tammela

10000 €

Miesten virtsaamisoireiden ja erektiohäiriöiden esiintyvyys, syytekijät ja kliininen kulku – Tampere Ageing Male Urological Study (TAMUS)

LT Joonas Tirkkonen

10000 €

Sairaalan vuodeosastoilla ja teho-osastoilla tapahtuvien sydänpysähdysten ennaltaehkäisy ja tehokkaampi hoito

Dosentti Daniel Gordin

8000 €

Aivoverisuonisairauksien riskitekijöiden kartoitus tyypin 1 diabeetikoilla

FM Henri Korkalainen

8000 €

Next-generation diagnostics of sleep apnea with novel machine learning methods and EEG-based biomarkers

FM Jouni Tuisku

8000 €

Neuroinflammaation PET-kuvantamisessa käytettävien mallinnusmenetelmien kehittäminen ja soveltaminen kliiniseen käyttöön

LT Antti Stenroos

7500 €

Lasten rannemurtumien hoito nyt ja tulevaisuudessa

LK Lauri Oulasmaa

7000 €

Study 70 -tutkimusprojektin väkivaltaisen uhriutumisen alahanke

LuK Johanna Teräsjärvi

6700 €

IL17 polymorfismien vaikutus lasten alttiuteen sairastua toistuviin hengitystieinfektioihin ja astmaan

EL Heljä Lång

6600 €

Vakavien primaaristen immuunihäiriöiden solutason tautimekanismit ja lapsipotilaiden keuhkokomplikaatiot kantasolusiirron jälkeen

KM Katja Tervahartiala

6600 €

Lasten stressinsäätely kotona ja päivähoidossa – yhteydet lapsen temperamenttiin ja sosiaaliseen kompetenssiin – FinnBrain Syntymäkohorttitutkimus

FM Vesa-Petteri Kouri

6000 €

Interleukiini-17 sytokiinien ja näiden reseptorien merkitys nivelreumassa

LK Pertteri Oura

6000 €

Selkänikaman kasvu varhaisella aikuisiällä ja siihen vaikuttavat tekijät pohjoissuomalaisessa väestössä

FM Venkatram Yellapragada

6000 €

Investigating the molecular mechanisms underlying human hypothalamic hormone disorders using pluripotent stem cells as a model

LL Ulrika Hänninen

5000 €

Molekyyligeneettiset muutokset ohut- ja paksusuolisyövässä

LL Eemeli Jämsen

5000 €

Inflammasomin aktivaatio tekonivelen aseptisessa irtoamisessa

LK Matias Lindfors

5000 €

Ennuste ja elämänlaatu teho-osastolla hoidetun aivovamman jälkeen

LK Marleena Repo

5000 €

Anemia ja raudanpuute keliakiassa

LL Olli Suomalainen

5000 €

eASPECTS and RAPID in the evaluation of stroke and the ischemic core

LT Elisa Ylinen

5000 €

Enterohemorraagisen Escherichia Coli-infektion aiheuttaman hemolyyttisureemisen oireyhtymän ennuste lapsilla

FM Ashwini Kumar

4000 €

Machine approach to Integrate drug responses and deep molecular profiling data for precision medicine in multiple myeloma patients

LK Anni Piekkala

4000 €

Ruokavalio, lehmänmaitoallergia ja tyypin 1 diabetes (diet, cow’s milk allergy and type 1 diabetes)

LK Antti Saarinen

3000 €

Kirurgisen erikoisalan ja leikkaustekniikoiden vaikutus lasten suprakondylaarimurtumien hoidon laatuun

Professori Marja Jylhä

120000 €

Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi (SoWell), tutkimuksella ja laajalla yhteistyöllä tetoa ja välineitä

Helsinkimissio ry

50000 €

Nuorten kriisipisteen/Krisjouren för ungan toiminta ja Vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tukena

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

30000 €

MLL:n tukikampanjat koululaisten vanhemmille

Sylva ry

30000 €

Kuvataideterapia syöpäsairaiden lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja heidän läheistensä tukemiseksi

Non Fighting Generation ry

25000 €

Seis kiusaamiselle - käytännön ohjausta 9-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille kiusaamisen ehkäisemiseksi.

Aseman Lapset ry

20000 €

Eri-ikäisten lasten ja nuorten mielenterveyttä vahvistava Friends-toiminta

Helsingin NNKY ry

20000 €

Luomakuntahanke - lapset ja nuoret pelastavat maapallon

Meri-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhd. ry

20000 €

Rytmimajakka, matalan kynnyksen osallistava musiikkitoiminta

Punainen Risti Nuorten turvatalot

20000 €

Uudenlaiset alueellisen auttamistyön ja vapaaehtoistoiminnan muodot nuorten ja perheiden parissa

Pääkaupungin turvakoti ry

20000 €

Perheväkivallasta kärsineiden lasten hyvinvoinnin vakauttamisen lisääminen väkivaltatyön keinoin

SOS-Lapsikyläsäätiö

20000 €

ELLA-Elämyksellistä leiritoimintaa lastensuojelun asiakkaana oleville lapsille

SPR Satakunnan piiri

20000 €

Nuorten ystävätoiminnan kehittäminen

Suomen Valkonauhaliitto ry

20000 €

Perhetyö, taidetyöpajat ja musiikkileirit haavoittuvassa asemassa oleville sekä seminaarit hyvinvointiin liittyen

Turun Kaupunkilähetys ry

20000 €

Minulla on väliä! Tukea avioeron tai lähisuhdeväkivaltaa kokeneille yli 60-vuotiaille

ViaDia Joensuu ry

20000 €

Koululaisten Lähis -hanke 2019-2021- alueen koululaisperheiden hyvinvoinnin tukeminen

Väestöliitto ry

20000 €

Murkun rinnalla -palvelu: Murrosikäisten kodin kasvuympäristön turvaaminen vanhempien verkkopalvelulla

Ensi- ja turvakotien liitto ry

17000 €

Tiedon lisääminen seurusteluväkivallasta, sen ennaltaehkäisy ja sitä kokeneiden auttaminen

Loisto setlementti ry

15000 €

Tyttöjen Talon ja Poikien Talon työn jalkauttaminen helsinkiläisiin lähiöihin lähelle nuoria

OmaKamu ry

15000 €

OmaKamu- toiminnan organisoiminen Vantaalla

Suomen Icehearts ry

15000 €

Icehearts toimintamallin tuki pääkaupunkiseudun joukkueiden toimintaan.

Sydänlapset ja -aikuiset ry

12000 €

Synnynnäisesti sydänvikaisten lasten ja heidän läheistensä kuntoutustoiminta

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry

10000 €

MUN ELÄMÄ Taidelähtöisten menetelmien työkalupakki kehitysvammaisten kanssa työskentelyyn

Avustajakoira -Assistenthund ry

10000 €

Fyysisesti vammaisen henkilön avustajakoirien hankinta ja avustajakoiran itsekoulutuksen tukeminen

Föreningen Luckan r.f.

10000 €

En psykolog med uppgift att stöda unga med psykisk ohälsa på nätet.

IntegFinn ry

10000 €

Isoveli-/Isosisko -toiminta nuorille, ilman vanhempia Suomeen tulleille maahanmuuttajille

Keuruun Vanhiantukisäätiö sr

10000 €

Tuurilassa tutuksi - asukkaiden yhteisöllisyyden kehittäminen

Kondis rf, ry

10000 €

Läheiskaveria ei jätetä!

Lylmi ry

10000 €

Tukea ja voimia, elämän muutoksissa

Nurmijärven musiikkiopisto

10000 €

Laulun siivin Vuorovaikutteisten musiikkituokioiden järjestäminen vanhuksille Nurmijärvellä

Pieksämäen alueen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry

10000 €

OTA KOPPI' - toimintamallin kehittäminen ja juurruttaminen

Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry

10000 €

Elämä on kaunis- hanke, yhteisöllisiä ja osallistavia toimintapajoja lapsille, vanhuksille ja vammaisille

SPR / Herttoniemen osasto

10000 €

Vanhustyö / Korttelitupa , Hertta-klubi ja Ystävätoiminta

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

10000 €

Special Olympics -toiminta innostaa liikkumaan! - matalan kynnyksen liikuntatapahtumia

Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f.

10000 €

Verksamhet för barn och unga som växer upp i familjer med missbruk och psykisk ohälsa

Uudenmaan AVH-yhdistys ry

10000 €

Kesäleirin järjestäminenaivoverenkiertohäiriön saaneille henkilöille ja heidän omaisilleen

Vantaan NMKY ry

10000 €

Nuorten ohjaajien ohjaajapolun kehittäminen ja vertaistoiminnan vahvistaminen

Jyvälän Setlementti ry

8000 €

Mummola -toiminta

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

8000 €

Eväitä elämän reppuun -malli, tavoitteellinen kurssikokonaisuus nepsy-lapsille ja heidän sisaruksilleen

Osallisuuden aika ry

8000 €

Lastensuojelun nykyisille ja entisille nuorille tarkoitettu ryhmätoiminta pääkaupunkiseudulla.

Uudenmaan CP-yhdistys ry

8000 €

Pyörätuolilla Saimaan rannalle, Lauranmökki mahdollisimman esteettömäksi

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

6000 €

Seksuaalisuudesta selkeästi koulutukset

Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

6000 €

Omaistaan hoitavien kulttuuriryhmän tapahtuminen tukemiseen ja taidetyöpajat.

Kansan Raamattuseuran Säätiö

5500 €

Nukketeatteria eri ikäpolville yhdessä

De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland

5000 €

Seniorklubb 2019: Fritidsaktiviteter för äldre med utvecklingsstörning

De Utvecklingsstördas Väl i Västnyland r.f

5000 €

Klubbverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning

FDUV

5000 €

En meningsfull läger- och semesterservice för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning

Föreningen Hustomtens r.f.

5000 €

Finansiering av nattvakter i servicehemmet Solglimten

Geronomi Kirsi Alastalo

5000 €

RyhmäRenki-sivuston käyttäjälähtöinen kehittäminen

Nuorten Ystävät ry

5000 €

Koulukotinuorten yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen.

Vihreä Keidas ry

5000 €

Yksinäisyydestä yhteyteen

Liikuta Lasta Ry

4000 €

Liikunnalliset työpajat erityislapsille ja kehitysvammaisille lapsille

Suomen nuoret lesket ry

4000 €

Vanhempansa menettäneiden lasten ja nuorten suru- ja vertaistukiryhmätoiminta

Servicehusstiftelsen i Sibbo sr

2500 €

”Vän träff för seniorer” som motarbetar ensamhet hos seniorer.

Paula Kovanen (BiisiPaja -työryhmä)

2000 €

BiisiPaja -kehitysvammaisille suunnattu musiikkiprojekti

Keski-Uudenmaan kehitysvammaisten tuki ry

2000 €

Kun syntyy perheeseen kehitysvammainen lapsi - perheitten tukeminen

Vanhenemisen tuki- ja palveluyhdistys ry

2000 €

Muistisairaiden vanhusten sekä omaishoitajien ryhmätoiminta