Myönnetyt apurahat 2021

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö jakoi syksyn 2021 apurahakierroksella 2,295 miljoonaa euroa apurahoina lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvoinnin edistämiseen. Rahoitusta myönnettiin 129 hankkeelle. Apurahoista 99 on tutkimusapurahoja ja 30 muihin hyvinvointia edistäviin hankkeisiin myönnettyjä apurahoja.

Säätiö vastaanotti syyskuun puolivälissä päättyneessä haussa 519 apurahahakemusta. Lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvointia edistäviin tutkimuksiin ja hankkeisiin haettiin apurahaa yli 14 miljoonaa euroa. Haetusta summasta voitiin myöntää 16 %.

Lue lisää myönnetyistä apurahoista.

dosentti Elina Sillanpää

50 000 €

Gene-environment interplay in lifestyle, cardiometabolic diseases and longevity (LongLife)

professori Aksaeli Hemminki

40 000 €

Immunological analyses of patient samples from a phase 1 clinical trial in advanced melanoma patients receiving adoptive cell therapy and oncolytic adenovirus (TILT-123)

LT Vilhelmiina Parikka

35 000 €

Vastasyntyneen hypoksis-iskeemiseen aivovaurioon liittyvien kudosmuutosten todentaminen PET-kuvaustekniikan ja biologisten merkkiaineiden avulla

professori Hannele Laivuori

33 000 €

PREMIuM (Pre-eclamptic Microbiota and Metabolism) Vastasyntyneen mekoniumin mikrobiota, napaveren metabolomiikka ja äidin mikrobiota pre-eklampsiaraskaudessa

professori Tuure Kinnunen

33 000 €

Veren ja nivelnesteen immuunisolut lastenreuman aktiivisuuden ja hoitovasteen ennustetekijöinä

LT Ilari Kuitunen

33 000 €

Aivovammojen ilmaantuvuus, leikkaushoidot ja vaikutus myöhempään terveyteen suomalaisilla lapsilla: kansallinen rekisteritutkimus vuosien 1998 ja 2018 väliltä

LT Laura Puhakka

32 000 €

Synnynnäisen sytomegalovirusinfektion pitkäaikaisennuste.

LT Kirsi Auro

32 000 €

COVIDKids - Lasten ja nuorten COVID-19 sairastuvuus ja pitkäaikaisvaikutukset Suomessa

dosentti Marjut Roponen

31 000 €

Ilmasto muuttuu - miten käy lasten allergioiden?

FT Jutta Laiho

31 000 €

Isolation and characterization of type 1 diabetes -associated enteroviruses for vaccine development

dosentti Tejesvi Mysore

31 000 €

Analyzing mycobiome data using machine learning approaches.

FT Minna Ampuja

30 000 €

Investigating genetic causes of congenital heart defect using patient-derived induced pluripotent stem cells

dosentti Juho Suojanen

30 000 €

Kasvokirurgian virtuaalinen suunnittelu ja potilaskohtaisesti valmistetut istutteet

LT Liisa Tomppo

30 000 €

Nuorten aivoinfarktipotilaiden geneettisten taustatekijöiden kartoitus eksomisekvensoinnilla.

dosentti Reetta Satokari

30 000 €

Bakteeriterapia suolistoinfektioiden ja -tulehduksen hoitoon

dosentti Tiia Ngandu

30 000 €

Monitahoinen elintapa- ja lääkeinterventio ikääntyvien kognition ja toimintakyvyn heikentymisen ehkäisemiseksi

dosentti Krista Rantakari

27 000 €

Päihderiippuvaisten äitien huumekorvaushoidot raskaudessa ja syntyvät lapset.

dosentti Heli Viljakainen

27 000 €

Common genetic factors contributing to dental caries in Finnish children

dosentti Saila Koivusalo

27 000 €

Associations of lifestyle, metabolome and childhood overweight and obesity

LT Eliisa Kekäläinen

25 000 €

Kateenkorvan toiminnan diagnostinen mittaaminen

professori Jari Yli-Kauhaluoma

25 000 €

Optimizing levodopa treatment of Parkinson’s disease: Inhibiting L-dopa decarboxylases of the gut bacteria

LT Saila Laakso

24 000 €

Lapsuusiän primaari lisämunuaiskuoren vajaatoiminta Suomessa

professori Kai Kaarniranta

24 000 €

Yksilöllinen lääketiede silmänpohjan ikärappeumassa: autofagigeenit ja epigeneettiset säätelijät

FT Ashwini Kumar

22 000 €

Functional molecular precision medicine for acute myeloid leukemia patients

LT Johanna Lempainen

22 000 €

Varhaisen antibioottihoidon vaikutus immuunipuolustuksen kypsymiseen

Projektitutkija Timo Nurmi

20 000 €

Sosiaalisen ja kehollisen kognition aivoperustan tutkiminen lapsilla ja aikuisilla jotka ovat syntyneet pikkukeskoisina tai joilla on kehityksellinen koordinaatiohäiriö

apulaisprofessori Erkki Heinonen

20 000 €

Hoidon epäonnistumisen ennustetekijät eripituisissa ja -tyyppisissä psykoterapioissa.

apulaisprofessori Valtteri Kaasinen

20 000 €

Neuroprotective effects of caffeine on nigrostriatal dopamine system in patients with Parkinson’s disease.

apulaisprofessori Minna Kaikkonen-Määttä

20 000 €

Sileiden lihassolujen fenotyypin muutokset valtimonkovettumataudissa.

apulaisprofessori Pekka Katajisto

20 000 €

Ikääntymiseen liittyvien aineenvaihdunnallisten muutosten rooli kudosten rappeutumisessa

apulaisprofessori Hanna Renvall

20 000 €

Aivojen kieliverkkojen tarkka ja kajoamaton kartoitus ennen aivoleikkausta

FT Behnam Tajik

20 000 €

Aging Biomarkers and Atrial Fibrillation

professori Heikki Tanila

20 000 €

Alzheimerin tautiin liittyvä epileptinen purkaustoiminta ilman motorisia oireita

professori Kari Tikkinen

20 000 €

COVID-sairaalapotilaiden pitkäaikaisen COVID:in vaikutuksia selvittävän satunnaistetun monikeskustutkimuksen pitkäaikaisseuranta

dosentti Leena Viiri

20 000 €

Developing an in vitro 3D human liver model for cardiovasular disease research

LT Oscar Brück

20 000 €

Analysis of Hematocytological Samples with Automated Image Digitization and Deep Learning-based Machine Vision

DI Kerttu Seppälä

20 000 €

Aivojen opioidi- ja serotoniinijärjestelmien osuudet pelon ja mielihyvän kokemisessa ja säätelemisessä

professori Sanna Lehtonen

20 000 €

Insuliiniresistenssin monet vaikutukset diabeteksessa / Multiple facets of insulin resistance in diabetes

LT Jussi Hernesniemi

20 000 €

Akuutin eteisvärinän ja eteislepatuksen kiireetön hoito päivystyksellinen rytminsiirron sijaan

FM Aura Yli-Savola

15 000 €

FinnBrain-seurantatutkimus: Puheen sujuvuuden taustatekijät - miten kielelliset taidot, temperamentti ja hiusten kortisolipituisuus ennustaa puheen sujuvuutta viiden vuoden iässä?

LT Tanja Kuiri-Hänninen

15 000 €

Imeväisiän sukupuolihormonierityksen eli minipuberteetin merkitys lapsuus- ja nuoruusiässä, pitkittäisseuranta murrosiässä

FM Laura Huhtala

15 000 €

AT/RT-kasvainten pahanlaatuisuuden epigeenettiset säätelijät

LT Iftakher Hossain

15 000 €

Biochemical and imaging biomarkers for pathophysiological characterization of traumatic brain injury

FaT Sarka Lehtonen

15 000 €

Metabolic profiling of human microglia from LRRK2 Parkinson's disease patients

FM Tuuli-Maria Sonninen

15 000 €

Human cell-based model for blood-brain barrier

dosentti Keijo Viiri

15 000 €

Systemic molecular restoration of oral tolerance to dietary gluten in celiac disease with transglutaminase 2 inhibitor

FM Kalle Karjalainen

15 000 €

Post-traumaattisen ja metabolisen nivelrikon uudenlaisia vaikutusmekanismeja

ETM Anni Kivelä

13 000 €

Elintapaintervention vaikuttavuus pre-eklampsian sairastaneiden perheiden sydän- ja verisuoniterveyteen

FM Lotta Pajunen

12 000 €

Äidin lihavuus, raskausdiabetes ja ravinto: vaikutukset lapsen kasvuun ja hermostolliseen kehitykseen 6-vuotiaaksi saakka

TkT Ilkka Nissilä

10 500 €

Lasten aivotutkimus yhdistetyllä optisella kuvantamisella ja magnetoenkefalografialla

FM Petri Jalanko

10 000 €

Hankkeen nimi:Effects of sedentary time and accumulation of exercise on brain health in adolescents

FM Petri Vänni

10 000 €

Machine learning analysis of microbiome data in predicting health in children

FM Milla Valta

10 000 €

Immunological mechanisms in the pathogenesis of type 1 diabetes

LT Anna Hyvärinen

10 000 €

Synnynnäisen lonkkanivelen dysplasian perinnöllinen tausta ja hoidon tulokset

LL Valtteri Muroke

10 000 €

Eteisväliseinäaukkopotilaiden ennuste ja aukon sulkutoimenpiteeseen liittyvät komplikaatiot

LL Heidi Sormunen-Harju

10 000 €

Äidin lihavuus, raskauskomplikaatiot ja vastasyntyneen kehonkoostumus - äidin ja vastasyntyneen metabolomin rooli

dosentti Mari Auranen

10 000 €

Biomarkers for Neuropathy - dissecting Charcot-Marie-Tooth Disease from acquired and immune mediated neuropathies: implications for patient diagnostics and follow-up

dosentti Kati Juuti-Uusitalo

10 000 €

Potilaiden indusoiduista kantasoluista suolistosairauksien, kuten keliakian, tutkimusmalliksi

professori Heli Koivumaa-Honkanen

10 000 €

Protective and risk factors in the course of mental and musculoskeletal disorders in aging

LT Jenni Koskela

10 000 €

Haemodynamics in a high-risk cardiovascular patient: focus on impaired kidney function

professori Päivi Mäntylä

10 000 €

Finnish oral health studies in older adults (FINORAL study).

FM Iina Tolonen

10 000 €

Myötätunnon hyödyt aikuisiän hyvinvoinnille

TaM Liisa Söderlund

10 000 €

Saako vanhana unelmoida? Vanhuuden yksinäisyyden torjuminen osallistavan taiteen keinoin.

DI Mikko Luukinen

10 000 €

Connecting cardiovascular and neurocognitive symptoms of obstructive sleep apnea to better characterize the disease severity

proviisori Heli Järvinen

10 000 €

Infektiot ja Alzheimerin tauti

FM Henna Pitkänen

10 000 €

Deep learning methods for comrehensive assessment of sleep fragmentation and arousals in OSA patients

dosentti Sanna Toppila-Salmi

10 000 €

Tulehduskipulääkkeiden pahentama hengitystiesairaus - molekulaariset ja kliiniset tekijät

FM Petri Purola

10 000 €

Ikääntyvän väestön silmäsairauksien vaikutukset yksilön elämänlaadulle ja terveydenhuollon kustannuksille

FM Cecilia Cannarozzo

10 000 €

The role of brain-derived neurotrophic factor receptor TRKB in visual plasticity.

FT Parul Singh

10 000 €

Functional characterization of midbrain neurons involved in sleep and sleep-related disorders.

LL Krista Liskola

8 000 €

Suomeen kansainvälisesti adoptoitujen lasten psyykkinen terveys ja kehitys.

FM Johanna Teräsjärvi

8 000 €

Development of respiratory infections, allergy and asthma in children: Impact of gene polymorphisms of IL-17/IL17-RA and IL-33/ST2

FM Venkatram Yellapragada

8 000 €

FGF8 dynamics in the development of GnRH neurons criticial for mammalian puberty

FM Juan Cruz Landoni

8 000 €

Enhanced mitochondrial DNA replication as a mechanism underlying neonatal heart failure

LL Anna Terho

8 000 €

Pakastetun alkion siirrosta syntyneiden lasten kasvu ja terveys

LL Suvi Alenius

7 000 €

Ennenaikaisen syntymän sosiaaliset vaikutukset

PsT Riikka Lindström

7 000 €

Puheen ja sen prosodisten piirteiden havaitsemisen aivoperusta autismikirjossa

PsM Jade Plym

6 000 €

Kognitiivisten toimintojen rakenne kehityksellisessä kielihäiriössä ja kaksikielisyydessä

LL Linnea Äärelä

6 000 €

Lasten maksasairaudet: yleisyys, taudinkuva ja ennuste

FM Tanzeela Hanif

6 000 €

Airway barriers during inflammatory diseases: Discovery of genome based alterations by using Next Generation Sequencing

LT Juha Koskinen

6 000 €

Valtimonkovettumataudin ja siihen läheisesti liittyvien oireyhtymien sekä liitännäissairauksien tutkimus

LL Elmo Pulli

6 000 €

Neural features of cognitive skills and executive function in 5-year-olds’ brain, and modifying effects of prenatal stress: a cortical thickness study

LT Elina Jokinen

6 000 €

Ulosteensiirto leikkauksen jälkeisen Crohnin taudin hoidossa

LL Jaakko Klockars

5 000 €

Remifentaniilin farmakokinetiikka ja –genomiikka sekä remifentaniilin vaikutukset anestesiasyvyysmittareihin ja elimistön proteiinisynteesiin lapsilla

LL Anttti Saarinen

5 000 €

Acute Brain Injuries Related to Electric Scooter Accidents Treated in Turku University Hospital

LL Veera Ahti

5 000 €

Suulakihalkiopotilaan kirurginen hoito ja puheen kehitys -kansallinen hoitoprotokolla

LK Jandeh Jallow

5 000 €

Prenatal maternal inflammation, stress and breastfeeding, child temperament and character predicting ADHD in adolescence

LL Inka Mattila

5 000 €

Raskausdiabeteksen ja varhaisen stressin vaikutus lapsen neuropsykologiseen kehitykseen

LT Elina Ekman

5 000 €

Ohjaavatko satunnaistetut vertailevat tutkimukset kliinistä päätöksentekoa

lääket.yo Rasmus Liukkonen

5 000 €

Lonkka- ja polvitekonivelen uusintaleikkaus tekonivelinfektion seurauksena – potilasvalinnan, hoitoalgoritmin sekä taudinaiheuttajan vaikutus lopputulokseen ja ennusteeseen

LL Panu Räty

5 000 €

Varjoainetehosteinen tietokonetomografia akuutin vatsan diagnostiikassa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla

KTM, lääket.yo Ursula Mikkola

5 000 €

Aivoverenkiertohäiriöiden varhaiset riskitekijät - Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966.

LL Enni Vanhanen

4 500 €

Maksan MRI:n ja MRCP:n merkitys lapsuusiässä alkavan primäärin sklerosoivan kolangiitin diagnostiikassa, seurannassa ja ennustearviossa

LL Emma Puosi

4 000 €

Äidin raskauden aikaisen psyykkisen oireilun ja isän lapsuuden aikaisten traumojen vaikutus lapsen atooppisiin sairauksiin

DI Alina Malyutina

4 000 €

Computational methods for understanding drug resistance in multiple myeloma.

lääket.yo Aleksanteri Asikainen

4 000 €

Subaraknoidaalivuodon väestötasoinenilmaantuvuus sekä subaraknoidaalivuodon hoitokustannukset ja kuolleisuus sairaanhoitopiireittäin.

FT Olli Snellman

4 000 €

Migrant-origin Talk Therapy Clients´ Change Process and Preference Study (MIGCHANGEPREF)

LK Anni Rajamäki

3 000 €

Polven ensitekonivelleikkauksen jälkeiset kudosreaktiot, oireilevan polvitekonivelen kuvantaminen ja polvitekonivelen muoviosan paksuuden vaikutus uusintaleikkausriskiin ja leikkaustuloksiin

HLL Jenni Ristaniemi

2 000 €

Poikkeavasti puhkeava yläleuan kulmahammas

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

130 000 €

Varhaisen ja ennakoivan vanhemmuuden tuen kehittäminen uusien digitaalisten palvelujen (Vanhempainneuvola ja Haluanko vanhemmaksi -palvelu) avulla

Helsinkimissio ry

100 000 €

Nuorten hyväksi-yhteishanke

professori Marja Jylhä

95 942 €

Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi (SoWell) Tutkimus- ja yhteistyöhanke iäkkäiden ihmisten sosiaalisesta hyvinvoinnista ja sen taustatekijöistä

A-klinikkasäätiö sr

30 000 €

Yksikin kuolema on liikaa - nuorten huumekuolemien ehkäisy

Aseman Lapset ry

30 000 €

Lasten ja vanhempien sosioemotionaalisen hyvinvoinnin ja resilienssin tukeminen Friends-systematiikan avulla.

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry

30 000 €

Nuoren mielen ensiapu -koulutusten ja mielenterveysosaamisen yhteiskunnallisesti merkittävä jalkauttaminen partiossa lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi

Väestöliitto ry.

30 000 €

Ystävyyden portaat Malli lapsuudessa ja elämänkaaressa tarvittavan yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisääntymiseen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn

Helsinkimissio ry

20 000 €

Nuorten yksinäisyyden vähentäminen keskustelu- ja kriisityön avulla

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

20 000 €

Malike-toiminta. Toimintavälineet kasvun ja osallistumisen tukena varhaiskasvatuksessa -hanke

Lasten ja nuorten keskus ry

20 000 €

Vertaishelppi: Vanhemmuuden vertaistuen ja kotiin tulevan avun kehittäminen osana Perheystävä-toimintamallia

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistys ry

20 000 €

Selviytyjät - perheväkivaltaa kokeneiden lasten hyvinvoinnin, turvallisuuden, terveyden ja emotionaalisen kehityksen vahvistamiseen lasten yksilö- ja vertaisryhmätuella

OmaKamu ry

20 000 €

OmaKamu-toiminnan organisoiminen Vantaalla

Pääkaupungin turvakoti ry

20 000 €

Yksilöllistä apua väkivaltaa kohdanneille lapsille

Suomen Punainen Risti, Nuorten turvatalot

20 000 €

Nuorten ja perheiden valtakunnallinen auttaminen osana Punaisen Ristin digitaalista turvataloa.

Yhteiset Lapsemme ry

20 000 €

Kotouttavaa vapaa-ajan toimintaa turvapaikanhakijalapsille ja -perheille

Väylä ry

20 000 €

Kehitysvammaisten työntekijöiden työllistämiseen ja heidän osaamisensa näkyväksi tekemiseen

SOS-Lapsikylä ry

15 000 €

Lähellä - Sukupolvet toistensa tukena -hanke: Mummun ja vaarin tupa -toiminnan laajentaminen

LT Katja Kero

15 000 €

Ehyeksi-hanke, Lähisuhdeväkivallan seulonnan kehittäminen sekä tiedon jalkauttaminen

ViaDia Länsi-Uusimaa ry

12 000 €

ViaDia Senioritalo, Yhdessä eteenpäin -hanke

Föreningen Luckan r.f. verksamheten Unginfo

10 000 €

Stöd för anonym psykologtjänst online och de webbaserade lågtröskeltjänsterna chattjänsten

Vihreä Keidas ry

10 000 €

”Nuoret takaisin kotiin” -hanke: Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten hyvinvointi ja selviäminen koronan tuomien ongelmien keskellä

Kondis rf, ry

10 000 €

Läheiskaveria ei jätetä! Uusien huumeidenkäyttäjien läheisten vertaistukiryhmien perustaminen ja pyörittäminen. Lisäksi läheispäivät v. 2022.

Nurmijärven Opiston kannatusyhdistys ry

10 000 €

Seniorimuskarista hyvinvointia. Luodaan verkosto, jossa moniammatillisesti tuodaan toimintaan mukaan eri ikäluokkien kohtaamista.

Osuuskunta Kankurin Ilo

10 000 €

KässäVoima – Käsityötoiminta ikäihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden lähteenä -hanke

Hämeenkyrön vapaaehtoiset Rönsy ry

7 500 €

Kirjeenvaihtajat- hankkeessa koululaiset ja vapaaehtoiset käyvät kirjeenvaihtoa ikäihmisten kanssa.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

5 000 €

Miten minusta tulee minä? Verkkotietoisku ja vertaiskeskustelu kehitysvammaisen nuoren identiteetin muodostumisesta ja seksuaalisuudesta läheisille

Suomen Punainen Risti Herttoniemen osasto

5 000 €

Vanhusten virkistys- ja viriketoiminta

Auta Lasta ry

4 000 €

Lastensuojelun palveluiden piirissä olevien ja olleiden nuorten osallisuutta ja hyvinvointia tukeva taide-, kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointipainotteinen toiminta osana Veturointi-toimintaa

Sipoon palvelutalosäätiö sr

3 500 €

Virtuaalilasit (VR) iloiksi senioreille

Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry

2 460 €

Hopeahelmet - seniorien kohtaamisia