Myönnetyt apurahat 2014

Professori Synnöve Carlson

70000 €

Extreme prematurity and the functional development of the brain and mind.

Akatemiatutkija Heli Skottman

61000 €

Kantasolupohjaisten solusiirteiden in vivo toiminnallisuus verkkokalvon ikärappeuman hoidossa.

Akatemiatutkija Katri Lindfors

50000 €

Suolen epiteelisoluviljelymallien kehittäminen ja hyödyntäminen keliakiatutkimuksessa

Professori Päivi Peltomäki

50000 €

Perinnöllinen paksusuolisyöpä -avain ikääntymisen ja syövän välisten yhteyksien ymmärtämiseen

Yliopistolehtori Ulla Pirvola

50000 €

Aistinsolujen kuolema ja synaptopatia vaurioituneessa kuuloelimessä

Professori Jarmo Jääskeläinen

40000 €

Adrenarke: syntymekanismit ja merkitys

PsT Marko Manninen

40000 €

Koulukodin jälkeen - seurantatutkimus koulukotinuorista

FaT Merja Voutilainen

39000 €

CDNF:n ja MANF:n vaikutusten tutkiminen amyotrofisen lateraaliskleroosin (ALS:n) geneettisessä hiirimallissa

Akatemiatutkija Kristiina M.Huttunen

35000 €

Targeting of Neuroprotective Natural Substances into the Neurons by Prodrug Technology

Professori Jarkko Rautio

35000 €

Parempaa glioomahoitoa LAT1-kuljetinproteiinia hyödyntämällä

LT Petra Ijäs

30000 €

Ateroskleroottisen kaulavaltimoahtauman oireisuudelle altistavat geneettiset riskitekijät

FT Sanna Edelman

26000 €

Probioottien merkitys varhaisen immuunivasteen epigeneettiseen ohjelmointiin ja allergisten sairauksien syntyyn

FT Kalle Rytkönen

26000 €

Äiti–sikiö-suhteen herkkä tasapaino: tulehdusta vähentävä ja hapesta riippuvainen geenisäätelyverkosto istukassa

FT Anna-Helena Saariaho

26000 €

Humoraalinen immuunivaste ja gangliosidien rooli Pandemrix-rokotuksen jälkeen puhjenneessa narkolepsiassa

FT Raine Toivonen

26000 €

Colon lamina propria residing migratory dendritic cells and their role in breaking the peripheral tolerance

PsM Elina Jokiranta

25000 €

Autismikirjon häiriöiden riskitekijät. Käyttötarkoituksena on väitöskirjan tekeminen.

FT Anne-Mari Moilanen

25000 €

Paksu- ja peräsuolisyövän sahalaitaisen reitin solunsisäiset mekanismit

Dosentti Mari Auranen

22000 €

Aksonirappeumat - geenivirheestä hoitoon

Tutkija Aino Siltari

22000 €

Ravintoperäisten bioaktiivisten peptidien verenpainetta alentavat mekanismit ja imeytymisen säätely suolesta

Dosentti Tommi Tolmunen

21000 €

Elimistön systeemiset muutokset runsaasti alkoholia käyttäneillä nuorilla aikuisilla

LT Maria Haanpää

20000 €

Uusien rintasyövälle altistavien geneettisten riskitekijöiden tunnistaminen ja karakterisoiminen

FM Tiina Hakanen

20000 €

Suomalaisten lasten ylipainoon ja lihavuuteen vaikuttavien tekijöiden varhainen havaitseminen.

LT Rami Madanat

20000 €

Metalli-metalli liukuparin omaavien lonkkatekonivelten komplikaatiot, riskitekijät ja hoitotulokset

FT Pieta Näsänen-Gilmore

20000 €

Ennenaikainen syntymän ja raskausajan vaikutus astman ja hengityselintautien puhkeamiseen lapsuudesta aikuisuuteen

FT Heidi Soini

20000 €

Mitokondriaalisen DNA:n kuulovikaa aiheuttavat mutaatiot pohjoissuomalaisilla keskos- ja täysiaikaisilla vauvoilla

Dosentti Petri Hyytiä

19000 €

Päihteiden vaikutus hermosolujen morfologiaan nuorilla ja aikuisilla

Erikoislääkäri Marketta Dalla Valle

18000 €

Itäsuomalaisten lihavien lasten lihavuuden profiili, metaboliset muutokset, epigeneettisten tekijöiden vaikutus ja intervention merkitys

LT Olli Tynninen

14000 €

Glioblastooman geneettiset ennustetekijät ja MGMT-promoottorimetylaation vaikutus ennusteeseen

FM Eero Haapala

12000 €

Liikunnan, fyysisen passiivisuuden ja fyysisen kunnon yhteydet lasten luku- ja laskutaitoon kolmena ensimmäisenä kouluvuotena

Erikoislääkäri Kaarina Kukkonen

12000 €

Pähkinäallergian diagnostiikan ja hoidon parantaminen

FM Johanna Kurko

12000 €

Lysinurisen proteiini-intoleranssin (LPI) hematologisten, immunologisten ja metabolisten muutosten molekyyligeneettinen tausta

Erikoislääkläri Antti-Jussi Ämmälä

11000 €

Kiintymyssuhteen (epi) genetiikka: ympäristön ja perimän vuorovaikutus kiintymyssuhdemalliin

Dosentti Helena Käyhty

10000 €

Serologisen menetelmän käyttö pneumonian etiologian selvittämisessä

FM Sonja Lindfors

10000 €

Autofagian merkitys podosyyttivaurion muodostumisessa ja etenemisessä diabeettisessa nefropatiassa

LL Antti Saari

10000 €

Imeväisiässä käytetyn antibiootti- ja glukokortikoidilääkityksen vaikutus lapsen kasvuun

LL Suvi Leppälahti

8000 €

Teiniraskaudet Suomessa 1987–2012 – esiintyvyys, vaikutukset myöhempään seksuaali- ja yleisterveyteen sekä ennaltaehkäisyn mahdollisuudet.

ErikoislääkäriMinna Lukkarinen

8000 €

Lapsen varhaisen uloshengitysvaikeuden ennuste. VINKU5V- pitkäaikaisseurantatutkimus

LT Mervi Mäyränpää

8000 €

Imeväisikäisten murtumat – tapaturmia ja kaltoinkohteluja. Epidemiologia, kuvantaminen ja pahoinpitelyselvittelyt alle 1-vuotiaiden murtumissa.

FM Alex-Mikael Barkoff

7000 €

Hinkuyskärokotteen ja hinkuyskäinfektion aiheuttama immuunivaste sekä hinkuyskäkantojen muuntuminen

LL Sinikka Karppinen

7000 €

Virusten ja bakteerien interaktio hengitystieinfektioissa

LT, FaT Pasi Lampela

7000 €

Antikolinergisten lääkkeiden tunnistaminen ja lääkehaittojen vähentäminen ikääntyneillä

Erikoislääkäri Teija Kasteenpohja

6000 €

Nuorten aikuisten masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden hoito ja ennuste Suomessa

Tutkija Heikki Huhta

5000 €

Tollinkaltaiset reseptorit ruuansulatuselimissä ja ruokatorven syövän esiasteessa

LL Ulrika Hänninen

5000 €

Molekyyligeneettiset muutokset MSI-paksusuolisyövässä

Erikoislääkäri Petri Koponen

5000 €

Geneettiset tekijät ja virukset bronkioliitin ennusteessa

FM Susanna Koskelainen

5000 €

Amyloidiangiopatia suomalaisessa gelsoliiniamyloidoosissa

LT Krista Nuotio

4000 €

Kaulavaltimonkovettumataudin luonnehdinta, tautimekanismit ja riskit – kliininen ja molekyylibiologinen näkökulma

TtM Kirsi Terho

3900 €

Hoitoon liittyvien infektioiden vähentäminen terveydenhuollossa

SOS-Lapsikylä ry

30000 €

Ylisukupolvisen lastensuojeluasiakkuuden ehkäiseminen

Väestöliitto, Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskus

25000 €

Seksuaalikasvastusta koulukoteihin -hanke. Menetelmiä seksuaalikasvatukseen ja turvataitokasvatukseen

Etelä- Suomen Lastensuojelijat Elsa ry

20000 €

Kiintymyssuhteissaan traumatisoituneiden lasten ja nuorten kuntouttava hoito ja kasvatus -Toimintamallit ja hoitokäytännöt lastensuojelulaitoksissa

Garantiföreningen för Svenska Teatern rf

20000 €

Teaterföreställningen Kvinna till salu - skolturné och översättning av pjäsen och programbladet till finska.

Helsinkimissio ry/Lapsi- ja perhetyö

20000 €

Pelastakaa sukupolvi -hanke

Helsinkimissio ry/Nuorten kriisipiste

20000 €

Nuorten kriisipisteen toiminta

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

20000 €

Hyvä alku -kampanja osana työtä vanhemmuuden tukemiseksi ja lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi

Pelastakaa Lapset ry

20000 €

Perheiden vuorovaikutuspulmien havaitsemiknen ja ehkäisy ajoissa systemaattisen työskentelyn avulla.

Pääkaupungin turvakoti ry

20000 €

Väkivallattoman lapsuuden vakiinnuttaminen lapsiperheissä

Suomen Pakolaisapu ry

20000 €

Vertaistukea alaikäisille, yksintulleille turvapaikanhakijanuorille -hanke

SUOMEN VALKONAUHALIITTO-FÖRBUNDET VITA BANDET I FINLAND RY

20000 €

Perhetyö, Erityisryhmien musiikkiterapeuttiset ryhmät, Yhdessä voimia tulevaisuuteen ja Hetken merkitys kiireen maailmassa ryhmät ja seminaarit

Tornion kaupunki

20000 €

Tirlittan - Talo tytöille. Apua masennukseen ja itsetuhoisuuteen

ViaDia Joensuu ry

20000 €

Lähisverkosto -projekti. Lähiötalo ennaltaehkäisevän perhetyön palveluympäristönä

Aseman Lapset ry

15000 €

Lasten ja nuorten mielenterveyttä tukeva Friends-ohjelman vieminen uusiin kohderyhmiin

MLL Järvi-Suomen piiri ry

15000 €

Lukumummi- ja -vaaritoiminnan juurruttaminen osaksi MLL:n toimintaa.

Barnavårdsföreningen i Finland rf

10000 €

#brafiilisProjekt för främjande av ungdomars välmående och förebyggande av depressiva symtom

Irti Huumeista Ry - Fri från Narkotika rf

10000 €

Tukihenkilötoiminnan kehittämishanke

Järvenpään Siskot ja Simot ry

10000 €

Pop up - tyyppisen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta

Kohtaus ry

10000 €

Nuorten aikuisten kaupunkiolohuoneen perustaminen

Lastensuojelun Keskusliitto

10000 €

Toteutuuko lapsen oikeus laadukkaaseen sijaishuoltoon?

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry

10000 €

Perhekummitoiminnan käynnistäminen Kainuussa -hanke

Suomen Icehearts ry

10000 €

Leirit, pienleirit ja kohdennetut pienryhmäretket

Suomen Punainen Risti

10000 €

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Punaisen Ristin Nuorten turvataloissa

Sylva ry / HYKS

10000 €

Syöpään sairastuneiden lasten taideterapeuttinen toiminta

Tampereen Kaupunkilähetys ry

10000 €

Yhdessä hyvää luonnosta -leiritoiminta

Sylva ry / TYKS

6000 €

Syöpään sairastuneiden lasten taideterapeuttinen toiminta

Sylva ry / TAYS

6000 €

Syöpään sairastuneiden lasten taideterapeuttinen toiminta

ABR-kuntoutuksen tuki ry

5000 €

Vammaisten lasten ABR-kotikuntoutus

Datero ry

5000 €

DIGILO - Esteetöntä digitaalista vapaa-ajantoimintaa toimintaesteisille

Finlands svenska 4H c/o Svenska lantbrukssällskapens förbund

5000 €

Projekt "Här är vi" utarbetar och testar för Finlands svenska 4H killgruppsverksammhet

Food Camp ry

5000 €

Syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ruoanlaittotaitoja huippukokkien opastuksella

Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry

5000 €

Tyttöjen ja äitien hyvinvoinnin tukeminen turvallisen tilan toimintamallien avulla Vuosaaressa.

MAANPUOLUSTUKSEN TUKI ry

5000 €

Turvallisesti seniori-iässä – turvallisuustaidot kuuluvat kaikille – osa 2

Oulun ensi- ja turvakoti ry

5000 €

Doula -vapaaehtoistoiminnan järjestäminen ja kehittäminen

Stiftelsen Hemmet i Åbo rs.

5000 €

Kulturpaletten - rum för kultur på tre servicehus i Åbo

Sydänlapset ja -aikuiset ry

5000 €

Sydänvikaisten lasten, nuorten ja perheiden kuntoutustoiminta

Tampereen Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry

5000 €

Tampereen NNKY ry:n äiti-lapsitoiminnan tuki

Uudenmaan Partiopiiri ry

5000 €

Kämppi 2015 monikulttuurinen leiri

Vanhustyön keskusliitto

5000 €

Ryhmä-, virkistys- ja kesätoiminnan organisointi helsinkiläisille kotona asuville ikäihmisille

Lyhty ry

3600 €

Klubitoiminta Lyhty ry:n Kulttuuripaja Valossa v. 2015

Steg för Steg

3500 €

4 stycken "Prova på" mediaverkstäder med Radio Valo

Föreningen Hustomten r.f.

3000 €

Frivilliga nattvakter vid servicehemmet Solglimten

Lantulan seudun kyläyhdistys ry

3000 €

Hyvinvointia lasten ja vanhusten arkeen-hanke: Ikäihmiset saavat apua arkisiin töihin ja sosiaalista hyvinvointia.

Puskapartiolaiset ry

3000 €

Nuorisotila Puskalinna esteettömäksi

Terveys-Hälsan ry:n Humppilan osasto

3000 €

Hoitoa ja hohtoa, humppilalaisille kotonaan asuville iäkkäille, vähävaraisille ja heikkokuntoisille henkilöille kotiin kampaaja ja jalkahoitaja

TPS-SPT

2000 €

Joukkueen TPS-SPT sähköpyörätuolisalibandyn harrastaminen; harjoittelu ja turnausmatkat