Myönnetyt apurahat 2016

EL Anne Koivisto

60000 €

Alzheimerin taudin hoito, tukipalvelujen käyttö ja terveystaloudellinen merkitys

EL Vilhelmiina Parikka

60000 €

Molecular Mechanisms of Mesenchymal Stem Cell Action on the Developing Lung

LT Jani Takatalo

50000 €

Faskiamanipulaation ja liikekontrolliharjoitteiden vaikuttavuus yhdessä ja erikseen alaselkäkipuun kuntoutusjakson tukena

Dosentti Antti Aarnisalo

40000 €

Kuulon tutkiminen hälyssä - uutta diagnostiikka audiologiaan

Dosentti Petri Auvinen

40000 €

Ihmisen suolen mikrobiomi ja Parkisonin tauti: Korrelaatioista biomarkkereihin ja kausaliteettiin.

Dosentti Samuli Rautava

37000 €

Vastasyntynen mikrobilääkealtistuksen vaikutus suoliston mikrobistoon, immunologiseen kypsymiseen ja lihavuuden riskiin

Dosentti Arno Hänninen

35000 €

Suolistomikrobiston yksilöllisten ominaisuuksien yhteys tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen varhaislapsuudessa

Dosentti Eva Roos

35000 €

DAGIS-Päiväkoti hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä

FT Marjo Eskelinen

30000 €

Ruokavalion pitkäaikaisvaikutukset kognitiolle, dementiariskille ja depressiolle sekä ravitsemus dementian ehkäisyssä

FT Kirsi Granberg

30000 €

FGFR-inhibiittorihoidon tehostaminen aggressiivisissa aivokasvaimissa

Dosentti Tuula Pelkonen

30000 €

Better Treatment for and Factors Predisposing to Bacterial Meningitis in Children

Dosentti Marjut Roponen

30000 €

Ympäristöaltisteet, keuhkosolujen immuunivasteet ja lasten astma

Dosentti Tuomas Jartti

25000 €

Hengitysteiden virusinfektiot ja astman puhkeaminen lapsilla

FT Jukka Hirvasniemi

20000 €

Nivelrikon automaattinen diagnosointi röntgen- ja magneettikuvista koneoppimista hyödyntäen

FT Satu Jyväkorpi

20000 €

Ravitsemus, resilienssi ja hyvä vanhuus erittäin iäkkäillä miehillä Helsingin Johtajatutkimus-kohortissa

LL Maarit Koskinen

20000 €

Ensivaiheen insuliinivaste ja muut glukoosimetabolian markkerit ennen diabeteksen puhkeamista

FT Pieta Näsänen-Gilmore

20000 €

Ennenaikainen syntymän ja raskausajan vaikutus hengityselintautien puhkeamiseen lapsuudesta aikuisuuteen

FM Simo Ojanen

20000 €

Nivelsairauden aiheuttamat biomekaaniset ja biologiset muutokset polvinivelen nivelrustossa

FT Pasi Pennanen

20000 €

Resistenssin kehittyminen androgeenireseptorin toimintaa vastaan kehitetyille hoidoille eturauhassyövässä

Dosentti Pirkko Pussinen

20000 €

Suun infektiot ja sepelvaltimotauti

Tutkija Erica Sjöholm

20000 €

Printed Personalized Age Appropriate Drug Delivery Systems - Impact of Different Printing Technilogies on Drug Properties

LL Laura Toivonen

20000 €

Nenän mikrobiomin yhteys bronkioliittiin ja toistuviin vinkutauteihin kahden ensimmäisen ikävuoden aikana

Dosentti Heli Viljakainen

20000 €

Genetic determinants and clinical consequences of early-onset severe obesity (PELI)

Dosentti Krista Rantakari

18000 €

Pienet keskoset, iso data

DI Tomi Karjalainen

15000 €

Endogeenisen opioidijärjestelmän rooli ihmisen sosiaalisuuden säätelyssä

FT Katariina Nurmi

15000 €

Nivelreuman immunopatogeneesistä personalisoituun lääkehoitoon

PsM Kristiina Relander-Syrjänen

15000 €

Valtimotaudin ja valtimokirurgian vaikutukset tiedonkäsittelyyn, muutoksia ennustavat tekijät ja pitkäaikaisennuste

LT Antti Saari

15000 €

Lasten kasvuseulonnan kehittäminen Suomessa

Dosentti Reetta Satokari

15000 €

Bakteeriterapia uusiutuvan Clostridium difficile infektion hoitoon

LL Kirsi Nikander

14000 €

Koululääkärin terveystarkastusten vaikuttavuus Etelä-Suomessa

FT Hanna Ollila

13000 €

Geneettiset tekijät narkolepsian synnyssä ja niiden vaikutus immuunisoluihin

FM Anna-Kaisa Tolonen

13000 €

Kuulokojeita ja sisäkorvaistutteita käyttävien lasten fonologiset ja leksikaaliset taidot

Proviisori Jenni Anttila

12000 €

Toipumisen edistäminen rotan aivokuoren infarktimallissa CDNF- ja MANF-hermokasvutekijöiden avulla

LT Päivi Joki-Korpela

10000 €

Klamydiainfektiot ja lisääntymisterveys

TtM Tarja Kaipainen

10000 €

Yli 75-vuotiaiden kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila ja toimintakyky ja intervention vaikutus

LL Mari Maikku

10000 €

Synnynnäisen lonkan dysplasian vaikutukset nuoruudessa

EL Minna Virranniemi

8000 €

Streptococcus agalactiae (GBS) -kantajuuden seulontamenetelmien vaikuttavuus

FT Johanna Englund

7000 €

Soluväliaineen merkitys kantasolujen kasvun ja tuumorigeneesin säätelijänä ikääntyvässä kudoksessa

EL Aki Vuokko

7000 €

Ympäristötekijöihin liitetty toiminnallinen oireilu Suomessa - Yleisyys ja haitat

EL Minna Koivukangas

6000 €

Gerastenia, siihen liittyvät ja sille altistavat tekijät

EL Seija Ala-Nissilä

5000 €

Gynekologiset vaivat ikääntyvillä naisilla (GYNVAIK) -pilottitutkimus

LK Antti Cajanus

5000 €

Uudet aivojen magneettikuvauksen analyysimenetelmät otsalohkodementian ja psykiatristen sairauksien erotusdiagnostiikassa

LL Ulrika Hänninen

5000 €

Molekyyligeneettiset muutokset ohut- ja paksusuolisyövässä

LL Reetta Isohookana

5000 €

Haitallisten lapsuuden ajan tapahtumien yhteys nuorten itsetuhoisuuteen ja muihin ongelmiin

Dosentti Marko Kalliomäki

5000 €

Paksusuolinäytteiden massaspektrometrisen proteomiikka-analyytikan (MS-SWATH) optimointi

Kliin. opett. Helena Karppinen

5000 €

Elämänhalu, hoitotahto ja toiveet kotona asuvilla ikäihmisillä - onko toiveilla merkitystä elämän lopussa?

EL Teija Kasteenpohja

5000 €

Nuorten aikuisten masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden hoito ja ennuste Suomessa

EL Kalle Korhonen

5000 €

Äidin raskaudenaikaisen stressin yhteys raskaus- ja synnytyskomplikaatioihin sekä vastasyntyneen vointiin

EL Elina Kyösti

5000 €

Tehohoidon vaikuttavuus ja elämänlaatu tehohoidon jälkeen lapsipotilailla Suomessa

PsM Hanna Laakso

5000 €

Early markers of small vessel disease: Neuropsychological assessment methods and cognitive profile

LL Jonna Männistö

5000 €

Synnynnäinen hyperisnulinismi Suomessa: monimuotoisuus, diagnostiikka ja ennuste

LL Niko Perttilä

5000 €

Gerastenia: tunnistaminen ja merkitys kaatumisten, painon muutoksen, elämänlaadun ja kuolleisuuden suhteen

Tutkija Virpi Puska

5000 €

Suurten suonten transpositio Suomessa 2000-luvulla – Hoidon tulokset ja ennusteeseen vaikuttavat tekijät

LL Annu-Riikka Rissanen

5000 €

Monisikiöraskaudet Suomessa 1987-2014

LL Tiina Teivaanmäki

5000 €

The Association between Early childhood growth, Development and Adolescent health in Malawi

LL Sari Törmänen

5000 €

Geenit ja virukset bronkioliitin ennusteessa

LT Anna Urrila

5000 €

Nuorten uni ja depressio

LL Mikael Koskela

4000 €

Henoch-Schönleinin purppura -glomerulonefriitti lapsilla

Proviisori Jaakko Itkonen

3000 €

Biologiset lääkkeet silmän rappeumasairauksien hoidossa: Silmän takaosiin saatto ja kohdentaminen

LT Riina Jernman

3000 €

Miksi anti-D-suojaus pettää?

MLL:n Helsingin yhdistys ry

50000 €

Uuden turvakodin perustaminen pääkaupunkiseudulle

Helsinkimissio ry

40000 €

Vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tukena ja Nuorten kriisipiste

Sylva ry

30000 €

Syöpään sairastuneiden lasten taideterapeuttinen toiminta yliopistollisissa keskussairaaloissa

Irti Huumeista ry

20000 €

Sähköisten tukipalveluiden kehittäminen

Salon Vaijerit Ry

20000 €

Ihme ja Kumma kaupunkiolohuoneen toiminta

SOS-lapsikyläsäätiö

20000 €

SOS-Lapsikylän perhetyöntekijöiden täydennyskoulutus

Suomen Valkonauhaliitto ry

20000 €

Perhetyö ja Elämää vauvan kanssa -ryhmät, Itse tehty arki -toiminta ja kerhotoiminta sekä seminaarit

Lastensuojelun Keskusliitto

15000 €

Turvallisesti sijaishuollossa - väkivaltatyön keinoja, opasmuotoinen julkaisu

Maanpuolustuksen Tuki ry

15000 €

Nuku rauhassa – jotta kaikki suomalaiset voisivat nukkua rauhassa -hanke

Non Fighting Generation ry

15000 €

Seis kiusaamiselle - käytännön ohjausta 7-18-vuotiaille lapsille ja nuorille

ViaDia Joensuu ry

15000 €

Ikäihmisten Lähiötalo 2017-2019 - tukea, välittämistä ja virkistystä alueen ikäihmisille

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU

13500 €

Special Olympics -toiminta innostaa liikkumaan! Matalan kynnyksen liikuntatapahtumia

Solakallion iltapäivätoiminta

10200 €

Taideilmaisutyöpajat erityisen tuen oppilaille

Adoptioperheet ry

10000 €

Adoptioperhe lastensuojelun asiakkaana -oppaan toteutus ja jakelu

Aseman Lapset ry

10000 €

FRIENDS-ohjelman kohdentamiseen erityistä tukea tarvitseville lapsille/nuorille

Avustajakoira - Assistenthund ry

10000 €

Avustajakoiran käyttäjän itsekoulutuksen tukeminen

Barnavårdsföreningen i Finland rf

10000 €

#brafiilis -Projekt för främjande av ungdomars välmående och förebyggande av depressiva symtom

Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry

10000 €

Hyvinvoinnin tukeminen turvallisen tilan ja vertaistuen toimintamalleilla

Helsiningin Pelastakaa Lapset ry

10000 €

Arjen supersankarit -hanke

Ahjolan Setlementti ry

10000 €

Isosisko- ja Tyttöjen Tupatoiminta

Jyvälän Setlementti ry

10000 €

Jyvälän Mummola; alakouluikäisille lapsille ja vapaaehtoisille mummoille ja papoille yhteistä tekemistä

Kuurojen Liitto ry

10000 €

Vapaa-ajantoimintaa kuuroille ja viittomakielisille lapsille ja nuorille

Pääkaupungin turvakoti ry

10000 €

Väkivallattoman lapsuuden vakiinnuttaminen lapsiperheissä

Savitaipaleen Vanhaintuki ry

10000 €

Liikuntapuiston perustaminen ikäihmisille

Sipoon palvelutalosäätiö

10000 €

Må bra!- Träff för seniorer

Suomen Punainen Risti Nuorten turvatalot

10000 €

Vapaaehtoistyön kehittäminen

Loviisan kaupunki

10000 €

Tyttöjen Tilan toiminta

Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry

10000 €

Hoitomuotoja esittelevän materiaalin uusimiseen sekä materiaalin käännättämiseen eri kielille

Nurmijärven musiikkiopiston kann.yhd.

7000 €

Vuorovaikutteisia musiikkituokioita vanhuksille

MEREO/ Vanhusten Palvelutaloyhdistys

6000 €

James & Betty - ohjelman pilotointi ja pihan kunnostaminen

Töölön Tähystäjät ry

6000 €

Partiolaisten retki- ja leirialueen kehittäminen

Auran Tytöt ry

5000 €

Uuden koulutusaluksen merenkulun koulutusvälineiden hankinnat

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl

5000 €

Ett hantverksläger för seniorer (+55) med utvecklingsstörning

Lakeuden Palveluyhdistys ry

5000 €

Ikäihmisten musiikkiryhmä Palvelutalo Lepolaan

Suomen Punainen Risti /Herttoniemen os.

5000 €

Liikunnan ja virkistystoiminnan järjestäminen vanhusten asuintaloissa

Tampereen Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry

5000 €

Tampereen NNKY ry:n äiti-lapsitoiminta

Uudenmaan CP-yhdistys ry

4500 €

Seksuaalineuvontaa ja vertaisohjausta vammaisuudesta riippumatta

Mikkelin Vanhainkotiyhdistys ry

4000 €

Yhteisöllisyyden kehittäminen taidelähtöisin menetelmin

Tampereen Kaupunkilähetys ry

4000 €

Ikääntyneiden kehitysvammaisten henkilöiden Luonnon helmassa -päiväleirit

Hespartto ry

3000 €

Uuden kokoontumispaikan ”Kolon” remontointi sekä juhlavuosiprojektit

IntoPajat ry

3000 €

Apua arjessa -hanke. Omaishoitajille mahdollisuus vapaa-aikaan, vertaistukeen ja ohjattuun virkistystoimintaan

Hyvinkään Seudun Muistiyhdistys ry

2500 €

Konsertti muistisairaille

Pastori Satu Kreivi-Palosaari

1600 €

"Onko joskus nyt? -teoksen valmistelutyöhön, kehitysvammaisen lapsen näkökulmia elämään