Myönnetyt apurahat 2017

EL, LT Vilhelmiina Parikka

70000 €

Mesenkymaalisten kantasolujen eksosomit keskosen keuhko- ja aivovaurion korjaajina

Professori Juha E Jääskeläinen

67324 €

Intracranial Aneurysm (IA) and Subarachoid Hemorrhage (aSAH) - IA Project

Dosentti Ulla Sankilampi

60000 €

Lasten varhainen kasvu, kasvun häiriöt ja säätelevät tekijät

LT Hanna Renvall

50000 €

Laskennallisen mallintamisen yhdistäminen toiminnalliseen aivokuvantamiseen

EL, LT Valtteri Kaasinen

46000 €

Alpha-synuclein and nigral neuronal degeneration in normal and pathological aging

Professori Kai Kaarniranta

45500 €

Autofagiageenit ja miRNA kosteassa silmänpohjan ikärappeumassa

Professori Anne Koivisto

40000 €

Alzheimerin taudin hoito, tukipalvelujen käyttö ja terveystaloudellinen merkitys

Dosentti Eva Roos

37000 €

DAGIS-Päiväkoti hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä

LT Laura Toivonen

37000 €

Nenän mikrobiomin yhteys bronkioliittiin, toistuviin vinkutauteihin ja astman kehittymiseen

FT Hanna-Riikka Honkanen

32000 €

Allergisten sairauksien ehkäisy ja hoito immunomudulatorisilla rhinoviruksilla

Dosentti Pirta Hotulainen

32000 €

Autismikirjon häiriön taustalla olevien geneettisten muutosten neurobiologinen karakterisointi

Dosentti Tuomas Jartti

32000 €

Hengitysteiden virusinfektiot ja astman kehittyminen lapsilla

Dosentti Tuure Kinnunen

32000 €

Allergian ja autoimmuunitautien T-soluhäiriöiden tutkiminen yksisolutasolla

FT Katariina Nurmi

28000 €

Metabolinen endotoksemia nivelreuman patogeneesissä

FM Miitu Korhonen

26000 €

Nivelruston monienergiatietokonetomografia käyttäen kolmoisvarjoainetta

EL Timo Jahnukainen

25000 €

Lasten autoimmuuni tubulointerstitiaalinefriitti ja uveiitti – geneettinen alttius, patofysiologia ja pitkäaikaisennuste

LL Elina Leinonen

25000 €

Vastasyntyneen Apgar-pisteiden ja biomarkkereiden merkitys lapsen pitkäaikaiseen neurologiseen sairastavuuteen

EL, LT Katri Backman

26000 €

Varhaisen mikrobiomin vaikutus lapsen terveyteen KuBiCo - syntymäkohortissa - MicKuBiCo

EL Anna Katariina Nikula

26000 €

Procedural sedation and pain management in the pediatric emergency department

Dosentti Anne Salonen

23000 €

Hyödyllisten suolistobakteerien siirtyminen äidiltä vauvalle: Synnytystavan ja imetyksen vaikutus lapsen terveyteen

Dosentti Terhi Tapiainen

22000 €

Korvatulehduksen uusimisen ehkäisy ja nenänielun normaali mikrobiomi

DI Tomi Karjalainen

20000 €

Endogeenisen opioidijärjestelmän rooli ihmisen sosiaalisen käytöksen säätelyssä

Dosentti Kirsi Laitinen

20000 €

Raskausdiabetes ja ravinto - varhaisten riskitekijöiden tunnistaminen ja säätely tutkimukseen

FT Sampsa Matikainen

20000 €

Inflammasomi-välitteisen tulehduksen merkitys ateroskleroosissa

LitT Lauri Stenroth

20000 €

Biopalautteenannon ja voimaharjoittelun vaikutukset polven kuormittumiseen kävelyssä – uusi tapa ehkäistä nivelrikkoa ikääntyneillä

Dosentti Merja Suominen

20000 €

Helsinkiläisten ympärivuorokautisessa hoidossa asuvien vanhusten ravitsemustila, lääkkeiden käyttö, ravinnonsaanti ja terveyteen liittyvä elämänlaatu

ETM Helena Hauta-alus

16000 €

Äidin ja lapsen D-vitamiinitilanteen vaikutus lapsen kasvuun, sekä lapsen ruokavalio ja ravintoaineiden saanti

LT Mira Huhtala

16000 €

Pienipainoisten keskosten pitkäaikaisselviytyminen - vauvasta nuoruuteen

LL Kirsi Nikander

16000 €

Kuka hyötyy koululääkärin tarkastuksesta?

FM Lassi Björnholm

15000 €

Early predictors of white matter microstructure in the adult brain

EL, LT Tuire Lähdesmäki

15000 €

Lasten enkefaliitin ennusteeseen vaikuttavat tekijät

FT Olli Pietilainen

15000 €

Skitsofrenialle altistavien geenivarianttien mallintaminen ihmisen iPS kantasoluista erilaistetuissa neuroneissa

PsM Kristiina Relander-Syrjänen

12000 €

Valtimotaudin ja valtimokirurgian vaikutukset tiedonkäsittelyyn, muutoksia ennustavat tekijät sekä tiedonkäsittelymuutosten yhteys pitkäaikaisennusteeseen

LL Petra Loid

11000 €

Geneettiset tekijät lasten varhaisessa vaikeassa lihavuudessa.

FT Johanna Metsälä

11000 €

Allergiset sairaudet ja tyypin 1 diabetes - sairauksien yhteisesiintyvyys ja yhteiset ympäristön riskitekijät suomalaisilla lapsilla

Dosentti Mari Auranen

10000 €

The Aetiology of Charcot Marie Tooth Disease – New gene findings in helping to understand disease mechanism

FM Mridul Johari

10000 €

Characterization of genetic factors in Sporadic Inclusion Body Myositis (sIBM)

Professori Tero Järvinen

10000 €

Kohdekudos spesifinen lääkehoito - Sivuvaikutukseton hoitomuoto

LL, FM Shkar Maruf

10000 €

Aivovamma ja siihen littyvät pitkän ajan kuluessa kehittyvät aivojen rappeumamuutokset

FT Janne Mäkelä

10000 €

Investigations of contrast media and biolubricants in the early diagnosis and treatment of osteoarthritis

Dosentti Hanna Soukka

10000 €

Electrical activity of the diaphragm and neurally adjusted ventilation to improve respiratory support in newborn infants

FM Kati Sundström

10000 €

Metagenomin yhteys ateroskleroosiin ja sen riskitekijöihin: sekvensointitutkimus

TtM Paula Heikkilä

8000 €

Pienet vinkujat - sairaalahoitojen kustannukset ja vaikuttavuus

TtM Pia Keiski

8000 €

Nainen perheväkivallan tekijänä - kuvaileva malli omaan perheväkivaltakäyttäytymiseensä apua hakeneiden naisten itsetuntemuksesta

LL Johanna Lumme

8000 €

D-vitamiini riskipopulaatioissa

LT Mervi Mäyränpää

8000 €

Imeväisikäisten murtumat – tapaturmia ja kaltoinkohteluja. Epidemiologia, kuvantaminen ja pahoinpitelyselvittelyt alle 1-vuotiaiden murtumissa

LL Valtteri Tapper

8000 €

POSITIF-trial: Prosthesis versus Osteosynthesis in Treatment of Intra-articular Fractures of Proximal Tibia in elderly patients

PsM Ilkka Järvinen

7000 €

Syntymäriskeihin liittyvät motorisen kehityksen vaikeudet. Prospektiivinen 40 vuoden seurantatutkimus

LL Ilkka Saarenpää

7000 €

Lannerangan luudutusleikkausten pedikkeliruuvien osumistarkkuuteen ja luutumiseen vaikuttavat tekijät

LL Joonas Toivonen

7000 €

Treatment of Eustachian tube disorders in Children - Korvatorven toimintahäiriöiden hoito lapsilla

LL Eemeli Jämsén

6000 €

Sukupuolen merkitys makrofagien tulehdukselliseen vasteeseen tekonivelen kulumapartikkeleille

LL Shilpa Lingaiah

6000 €

Biomarkers of Insulin Resistance in Polycystic Ovary Syndrome

EL Saija Savinainen

6000 €

Sukupuolisteroidit ja kardiometabolinen riski lapsilla ja nuorilla

LL Heikki Tuikkala

6000 €

Kawasakin taudin vaikutus sydän- ja verisuonisairausriskiin

FM Jouni Tuisku

6000 €

Neuroinflammaation PET-kuvantamisessa käytettävien mallinnusmenetelmien kehittäminen ja soveltaminen

LL Laura Ekblad

5000 €

Insuliiniresistenssin vaikutus muistiin ja muistisairauksiin

FM Riikka Havunen

5000 €

Syövän T-soluterapian tehostus aseistetuilla adenoviruksilla -kirja

LL Joel Isohookana

5000 €

Emerging novel prognostic factors in pancreatic adenocarcinoma

LK Tekla Järviaho

5000 €

Perimäaineksen muutokset lapsuusiän akuutissa lymfoblastileukemiassa – familiaaliset leukemiat ja mitokondrionaalinen perimäaines

Farmaseutti Otto Kari

5000 €

Valoaktivoitavat lääkekantajat silmä- ja syöpäsairauksien hoitoon – tehon ja turvallisuuden suunnitelmallinen parantaminen systeemitoksikologian menetelmin

TKT Juho-Pekka Karjalainen

5000 €

Apolipoproteiini E:n yhteys veren epigenetiikkaan, aineenvaihduntateiden säätelyyn ja ateroskleroosin kehittymiseen

LK Kasper Katisko

5000 €

Tulehduksen merkitys otsa-ohimolohkorappeumissa

FM Henriikka Kentala

5000 €

Oksisteroleja sitovan proteiinin (ORP2) rooli solujen Akt-signalloinnin ja aineenvaihdunnan säätelyssä

LL Johanna Kondelin

5000 €

Uusia näkemyksiä paksusuolisyövän molekyyligeneettiseen taustaan

FT Tatu Lajunen

5000 €

Valoaktivoitavien lääkkeenkantajien kulkeutuminen elimistössä

LK Joni Leppänen

5000 €

Hypoksiavaste ja luontaisen immuniteetin reseptorit haimasyövän patogeneesissä ja ennustetekijöinä

LL Heini Liimatta

5000 €

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien vaikutukset yli 75-vuotiailla kotona asuvilla vanhuksilla

HLK Siiri Murtolahti

5000 €

Ylähengitysteiden ikämuutokset

LK Petteri Oura

5000 €

Selkänikaman kokoon vaikuttavien tekijöiden kartoitus pohjoissuomalaisessa väestössä

LL Niko Perttilä

5000 €

Ikääntyneiden gerastenia ja kaatumiset

DI Minna Pitkänen

5000 €

Liikeaivokuoren toiminnan kartoitus transkraniaalisella magneettistimulaatiolla

EL Heidi Pöyhönen

5000 €

Neuroimmunologiset markkerit, ennuste ja doksisykliinihoidon turvallisuus lasten keskushermostotulehduksissa

Proviisori Anna-Kaisa Rimpelä

5000 €

Lääkeaineiden pigmenttisitoutumisen avulla toteutettava kohdennettu ja pitkävaikutteinen silmälääkehoito

EL Jenni Rosendahl

5000 €

D-vitamiinin vaikutus lapsuusvaiheen infektioihin ja allergisiin sairauksiin

FM Mikko Turunen

5000 €

Kasvainten syntyyn vaikuttavien geneettisten virheiden toiminnallisen mekanismin selvittäminen

EL, LT Elisa Ylinen

5000 €

Enterohemorraagisen Escherichia Coli-infektion aiheuttaman hemolyyttisureemisen oireyhtymän ennuste lapsilla

LYO Christian Starck

4500 €

Pitkän ajan terveys ja psykososiaalinen ennuste lapsena epilepsiaan sairastuneilla aikuisilla

LYO Ida Strengell

4500 €

Vinku14v: Varhaisesta uloshengitysvaikeudesta kärsineiden lasten pitkäaikaisseuranta 14 vuoden ajan

FM Anri Hurme-Niiranen

4000 €

Mitokondriaalisen DNA:n geneettiset muutokset ja tumatekijät lapsuusiällä alkavissa silmäoireissa ja leukemiassa

LL Juhani Koskinen

4000 €

Lapsuuden riskitekijöiden ja aikuisuuden elintapaintervention vaikutus kaulavaltimoplakkiin sekä kaulavaltimomuutokset kolmessa sukupolvessa

LL Sonja Piippo

4000 €

Varhaislapsuuden lehmänmaitoallergian vaikutukset nuoruusiän terveyteen ja ravitsemukseen

LK Marleena Repo

4000 €

Anemia ja raudanpuute keliakiapotilailla

Professori Marja Jylhä

80000 €

Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi - hyvän elämän eväitä etsimässä

Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry

30000 €

Luomakuntahanke ja Vuosaaren tyttötyö

Sylva ry

30000 €

Syöpää sairastavien lasten taideterapeuttinen toiminta yliopistollisissa keskussairaaloissa

Aseman Lapset ry

23000 €

Lasten ja heidän vanhempiensa mielenterveyttä ja sosiaalisia taitoja vahvistava työ Friends-systematiikan avulla

Helsingin lyhytaikaiskoti ja työpaja Lyhty ry

20000 €

Ihminen on hyvä asia -hanke luomaan kohtaamisia kehitysvammaisten kokemusasiantuntijoiden ja alakoulun oppilaiden välille

Helsinkimissio ry

20000 €

Nuorten kriisipisteen ja Krisjouren för ungan toiminta

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry

20000 €

Älä jää yksin. "Auttavat kädet" toiminta poistaa yksinäisyyden ja tuo muistiasiakkaan takaisin kuntoutuksen ja tukien piiriin

Käpyrinne ry

20000 €

Voimaa ja virkeyttä vanhuksille kuntosalitoiminnalla

Non Fighting Generation ry (NFG)

20000 €

Seis kiusaamiselle - käytännön ohjausta 7-18-vuotiaille lapsille ja nuorille kiusaamisen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi.

Punainen Risti Nuorten turvatalot

20000 €

Apua tarvitsevien lasten ja nuorten tukitoimien kehittäminen verkkoympäristöissä

Suomen Valkonauhaliitto

20000 €

Perhetyö, Vanhemmuuden tukeminen ryhmien avulla, Vanhusten ja kehitysvammaisten musiikkiryhmät, Seminaarit eri puolilla maata

Vantaan akateemiset naiset ry

20000 €

Tehdään yhdessä -hanke työllistämään maahanmuuttajanaisia auttamaan kantaväestön vanhoja naisia jokapäiväisissä askareissa

Väestöliitto ry

20000 €

Murkun rinnalla -palvelu: Murrosikäisten kodin kasvuympäristön turvaaminen vanhempien verkkopalvelulla

Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

15000 €

Tjejvillan - för att profilera, utveckla och förverkliga verksamhet för flickor i åldern 13-18 år

Helsinkimissio ry

15000 €

Vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tukena

Kalliolan Nuoret ry

15000 €

Jalkautuva Tyttöjen ja Poikien Talo työ Helsingissä

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistys ry

15000 €

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta lastensuojelunuorille

OmaKamu ry

15000 €

OmaKamu-toiminnan laajentaminen pääkaupunkiseudulla

Viadia Outokumpu ry

15000 €

Ikäihmisten Lähiötalotoiminnan käynnistäminen

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

13000 €

Special Olympics -toiminta innostaa liikkumaan!

Ahjolan Setlementti ry / Isosisko- ja Tyttöjen Tupatoiminta

12000 €

Tyttötyön kehittämishanke 2018

Downiaiset - Suomen Downin syndrooma ry

10000 €

Kaksi kesäleiriä nuorille, joilla on Downin syndrooma

Helsingin Icehearts ry

10000 €

Icehearts toimintamallin tuki pääkaupunkiseudulla

Ihme ja Kumma Tuki ry

10000 €

Ihme ja Kumma tukiyhdistys kahviloineen ja työpajoineen

Jyvälän Setlementti ry

10000 €

Mummola-toiminta

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

10000 €

Puhetta ilman sanoja – kommunikaatiotreffit kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille läheisineen

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

10000 €

Kuulovammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä vertaistoiminta

Pääkaupungin turvakoti ry

10000 €

Perheväkivallasta kärsineiden lasten hyvinvoinnin vakauttamisen lisääminen väkivaltatyön keinoin Asumisyksikkö Kilpolassa

Salva ry

10000 €

SALVAN KUNTOUTUSHOTELLI tules-potilaille ja aivoverenkiertohäiriöön sairastuneille kuntoutuslaitteiston hankinta

SOS-lapsikyläsäätiö

10000 €

Sijoituksen jälkeen yhdessä - suunnitelmallinen perheiden jälleenyhdistäminen lastensuojelun sijaishuollossa

ViaDia Joensuu ry

10000 €

Ikäihmisten Lähiötalo- tukea, välittämistä ja virkistystä alueen ikäihmisille

Osallisuuden aika ry

8000 €

Lastensuojelun nykyisille ja entisille nuorille tarkoitettu ryhmätoiminta pääkaupunkiseudulla

Sininauhaliitto

8000 €

Erityistä tukea tarvitsevien lasten luontotoiminta Skatan tilalla

Leijonaemot ry

7500 €

Erityislapsiperheen näkymätön sisar, terveiden sisarusten hyvinvoinnin tukeminen

Pesäpuu ry

7500 €

Sisaruksia sijoituksen myötä - perhehoidon pysyvyyden turvaaminen ja katkeamisten ennaltaehkäisy

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry

7000 €

Lukumummi ja -vaaritoiminnan kehittäminen ja laajentaminen Kainuussa.

Paltamon 4H-yhdistys

6000 €

Kerho-, leiri- ja retkitoimintaa paltamolaisille lapsille ja nuorille.

Riikka Toivanen / Tunnetila-työryhmä

6000 €

Vertaisryhmät luovutetuilla sukusoluilla syntyneille lapselle ja nuorille sekä vertaisryhmät lahjasoluilla lapsen saaneille vanhemmille

Ahjolan Setlementti ry.

5000 €

Mahdollisuus harrastaa - hanke

De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland

5000 €

Seniorklubb: Fritidsaktiviteter till äldre personer med utvecklingsstörning i Mellersta Nyland

Föreningen Luckan rf.

5000 €

Stödtjänster i form av närvaro och personligt stöd och hjälp via ungdomswebb- och chattjänster samt mobilapp, Unginfo på svenska

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry

5000 €

Viisseiskan senioriklubi ikääntyville kehitysvammaisille ihmisille

Lakeuden Palveluyhdistys ry

5000 €

Kehitysvammaisten ja autististen lasten ja heidän perheidensä vertaistukiryhmätoiminta

Lastensuojelun Keskusliitto

5000 €

Omavalvonnan yhteistoiminnallinen kehittäminen lastenkodissa

Martinus-säätiö sr

5000 €

Yetitablet Care 55" hankinnkinnalla digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet myös kehitysvammaisten ulottuville

Meri-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys r.y

5000 €

Matalan kynnyksen musiikkitoiminta lapsille ja nuorille, jotka muuten jäisivät ohjatun harrastuksen ulkopuolelle.

MLL:n Järvi-Suomen piiri ry

5000 €

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden leiritoiminta

ProAgria Etelä-Suomi ry

5000 €

Virtaa viisailla valinnoilla - ikääntyvien ravitsemustapahtumat

Sairaalaklovnit ry

5000 €

Sairaalaklovnityö ja sen kehittäminen yliopistollisten sairaaloiden lasten- ja nuortenosastoilla

Turun NMKY - YMCA Turku ry

5000 €

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten voimaannuttaminen

Turun NNKY ry

5000 €

Seniorityö ikääntyneen ja vielä kotona asuvan jäsenistömme keskuudessa

USM r.f./Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f.

5000 €

Verksamhet för barn och unga som växer upp i familjer med missbruk och psykisk ohälsa

Vantaan 4H-yhdistys

5000 €

Ikis- eli ikäihmistenpalvelutoiminta: siltojen rakentamista sukupolvien välille

De Utvecklingsstördas Väl i Västnyland

4000 €

Kultur- och fritidsverksamhet i form av klubbverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Raahen Vanhustenhuoltosäätiö

4000 €

Vanhusten hoitoa ja huolenpitoa parantamaan sairaalasänky ja pesulaveri

Tampereen Kaupunkilähetys ry

4000 €

Luonnon helmassa - hyvän olon päivät ikääntyneille kehitysvammaisille

Valkealan Iltatähti ry

4000 €

Tehostetun palveluasumisen ulkoilualueen kehittäminen liikuntarajoitteisten tarpeita vastaavaksi

Suomen nuoret lesket ry

3500 €

Vanhempansa menettäneiden lasten sururyhmätoiminta

Music Against Drugs ry

3000 €

Terveyttä ja hyvinvointia kiusatuille, yksinäisyyttä kokeneille sekä taloudellisia ja sosiaalisia osallistumisen esteitä omaaville nuorille.

Steg för Steg rf

2000 €

Samarbete med mediaverkstaden Radio Valo i samband med Helsingfors bokmässa och festivalen Världen i Byn i Helsingfors

Tampereen Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry

2000 €

Tampereen NNKY ry:n Itu-perhetyön tuki (aik. äiti-lapsitoiminta)

Itä-Suomen aivovammayhdistys ry

1500 €

Ikäihmisten aivovammojen ehkäisy- teemapäivän järjestäminen keväällä 2018

FM Ainomaija Lehtonen

1000 €

Minulla on diabetes! Opaskirja 7-10 -vuotiaille nuoruusiän dibetestä sairastaville lapsille

Västra Nylands Diabetesförening rf

1000 €

Lapsikerho, missä lapset jolla on D 1, voivat yhdessä tehdä hauskoja asioita